اسکارن های طلا دار

اسکارن طلادار , سن پالیوزوییک

اسکارن های طلا دار gold bearing skarns اسکارن طی دگرگونی ناحیه ای و یا مجاورتی و طی فرایند متاسوماتیزم توسط سیال هایی همانند سیالات ماگمایی، دگرگونی

ادامه نوشته »

ملاک سنجش مواجهه

مطالعه کوهورت , مواجهه یافته مواجهه

مطالعات تحلیلی مشاهده ای مقطعی cross sectional کوهورت cohort مورد شاهدی case control انواع مطالعات توصیفی تحلیلی مداخله ای مشاهده ای کارآزمایی با

ادامه نوشته »

مدیریت مصدومین شیمیایی

مصدومین شیمیایی , مدیریت مصدومین

مدیریت مصدومین شیمیایی اهمیت و هدف استفاده از عوامل شیمیایی ناتوان سازی حریف ارعاب حریف نابودی حریف تاریخچه استفاده از عوامل شیمیایی در جنگها استفاده

ادامه نوشته »

پرولابس رحم و واژن

طبیعی واژن , فلور طبیعی واژن

بسم الله الرحمن الرحیم ساختمان دستگاه تناسلی زنان پرولاپس سیستوسل رکتوسل پرولاپس حاملگی زایمان طبیعی افزایش وزن هیسترکتومی ضعف عضلات شکم ایست

ادامه نوشته »