اسلاید پاورپوینت: حیطه شناختی ، دانش دانش و افعال…

 

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● طبقه بندی و تحلیل هدفهای صریح آموزشی در حیطه یادگیری
● سطوح یادگیری در حیطه شناختی
● افعال رفتاری مربوط به این سطح عبارتند از :
● مثال
● افعال رفتاری مربوط به این سطح عبارتند از :
● مثال
● افعال رفتاری مربوط به این سطح عبارتند از :
● مثال
● افعال رفتاری مربوط به این سطح :
● مثال
● افعال رفتاری مربوط به این سطح :
● مثال
● افعال رفتاری مربوط به این سطح :
● مثال
● سطوح یادگیری در حیطه عاطفی :
● سطوح یادگیری در حیطه روانی ـ حرکتی :

نوع زبان : فارسی حجم : ۰٫۷۳ مگا بایت
نوع فایل : اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۴۳ صفحه
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۸:۰۸:۱۸ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۸:۰۸:۱۸ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://www.ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/Moavenatha/Moavenate-Amozeshi/Upload_MBAmozeshi/EDc/kargah/ppt_bloom.ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

طبقه بندی و تحلیل هدفهای صریح آموزشی در حیطه یادگیری طبقه بندی های مختلفی از هدفهای آموزشی ارائه شده است که معروفترین آنها طبقه بندی بنیامین بلوم و همکاران اوست . در این طبقه بندی هدفهای آموزشی در سه حیطه قرار می گیرند . conitive domine حیطۀ شناختی affective domineحیطۀ عاطفی psychomotor domineحیطۀ روانی حرکتی معمولاً سه حیطۀ شناختی ، عاطفی ، روانی ، حرکتی مانند یک شبکۀ یکپارچه هستند. توضیح اینکه نمی توان این طبقات را مطلقاًً مجزا و نا مربوط به هم متمایز کرد. زیرا در فعالبتهای آموزشی به هیچ وجه نمی توان مرز مشخصی بین سه حیطۀ مذکور تعیین کرد. ولی بعضی از رفتارها بیشتر جنبۀ شناختی دارند تا حرکتی، پاره ای دیگر جنبه عاطفی بیشتری دارند و گروهی دیگر با مهارتهای عملی که در قلمرو روانی – حرکتی قرار می گیرند. بدون تردید ، رسیدن به تعداد زیادی از هدفها از راه وصول به هدفهای دیگر امکان پذیر است. مثلاً هر مدرسی سعی می کند در فراگیران ایجاد علاقه هدف عاطفی کند. تا انها موضوعات درسی را هدف شناختی یاد گیرند. سطوح یادگیری در حیطه شناختی هدفهای شناختی با آنچه دانشجو باید بداند و بفهمد سر وکار دارد . در این حیطه ، هدفها از ساده ترین سطوح شناخت به پیچیده ترین و از امور ذاتی محسوس به امور معنوی و غیرمحسوس تنظیم شده است . این هدفها شامل ۶ سطح به زیر است ۱ دانش ۲ فهمیدن ۳ به کاربستن ۴ تجزیه وتحلیل ۵ ترکیب ۶ ارزشیابی و قضاوت . نمودار سطوح مختلف هدفهای آموزشی در حیطه شناختی ارزشیابی و قضاوت ترکیب فهمیدن ترکیب تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل به کار بستن به کار بستن به کار بستن به کار بستن فهمیدن فهمیدن فهمیدن فهمیدن دانش دانش دانش دانش دانش دانش ۱ دانش knowledge منظور از دانش این نیست که یادگیرنده بتواند از طریق یادآوری یا بازشناسی شواهدی ارائه دهد ، حاکی از این که اندیشه یا پدیده ای را در جریان آموزش تجربه کرده و به خاطر سپرده است. مهمترین اشکال وارده به این سطح زیاده روی معلمان در استفاده از آن و سرعت از یاد رفتن مفاهیم به ذهن سپرده شده . افعال رفتاری مربوط به این سطح عبارتند از تعریف کردن بازشناختن برشمردن تکرار کردن نام بردن بیان کردن زیرآن خط کشیدن با تاکید مشخص‌کردن بازسازی کردن بازگو کردن به یادآوردن کشیدن مرتبط کردن فهرست کردن ثبت کردن تشخیص دادن انتخاب کردن مثال فراگیر بتواند چهار عوارض احتمالی تزریق وریدی را نام ببرد. یادگیرنده بتواند سه ویژگی مهم مدیران موفق را ذکر کند. یادگیرنده بتواند انواع تست های آزمون شخصیت را ذکر نماید ۲ فهمیدن comprehension توانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب ،تبیین آن با جملاتی که شخص خودش می سازد ،بی آنکه میان آن مطلب با مطالب دیگر چندان ارتباطی برقرار کند . این سطوح به اجزای فرعی دیگر تقسیم می شود الف ترجمه ب تفسیر ج برون یابی الف . ترجمه برگردان مهارت برگرداندن یا تغییر دادن مطالب از شکلی به شکل دیگر بدون اینکه معنی و محتوای آن دگرگون شود . ب . تفسیر درک تدابیر گوناگون به کار برده شده در انتقال مفاهیم و یک نوع باز آرایی مفاهیم در ذهن است به عبارتی تفسیر شامل شایستگی در تشخیص نکات اساسی و جدا کردن آن از قسمت های کم اهمیت است . ج . برون یابی عبارت است از مهارت در تعمیم دادن یا بکار گیری اطلاعات در طول زمان به منظور پیش بینی نتایج خاص. افعال رفتاری مربوط به این سطح عبارتند از توضیح دادن مقابل هم قراردادن بیان لب کلام توصیف کردن قراردادن مرور کردن معین کردن با تاکید مشخص کردن تصویرکردن فرمولی کردن مقایسه کردن تشریح کردن اشاره کردن محاسبه کردن توصیه کردن گزارش دادن ترجمه کردن تشخیص دادن ارائه کردن مقابله کردن مثال یادگیرنده بتواند مثال هایی برای غذاهای پر کالری وکم کالری ذکر کند. یادگیرنده بتواندمیزان شیوع بیماری در مناطق تحت پوشش را توضیح دهد. یادگیرنده بتواند تالاسمی مینور را از آنمی فقر آهن افتراق دهد. ۳ بکار بستن application عبارت است از توانایی کاربرد اصول علمی ، فرضیه ها ، قضایا و دیگر مفاهیم انتزاعی در وضعیت و موقعیت مناسب ، بدون اینکه هیچگونه راه حلی ارائه شود . افعال رفتاری مربوط به این سطح عبارتند از بکار گرفتن انتخاب کردن مثال زدن محاسبه کردن آزمودن برنامه ریزی کردن دسته بندی کردن بکار بردن حل کردن نشان دادن تمرین کردن استفاده کردن مثال یادگیرنده بتواند یک رژیم غذائی مناسب برای بیمار تعیین کند. فراگیر بتواند شیوه های صحیح انگیزشی را بکار گیرد. یادگیرنده بتواند از تکنیکهای حل مساله در تصمیم گیری ومدیریت واحد خود به استفاده نماید. ۴ تجزیه و تحلیل analysis توانائی شکستن مطلب به اجزای تشکیل دهنده آن و یافتن روابط بین اجزا و نحوه سازمان یافتن آنها . افعال رفتاری مربوط به این سطح مثال یادگیرنده بتواند قسمتهای مختلف دستگاهِِ را مشخص کند. فراگیر بتواند ecd سالمونلا شیگلا در محیط های کشتهای آزمایشگاهی را توضیح دهد. یادگیرنده بتواندهدفهای اصلی یک مطلب علمی راتشخیص داده آن را بیان کند. ۵ ترکیب synthesis توانایی در هم آمیختن دوباره قسمت هایی از تجارب گذشته با مطالب جدید و بازسازی آن به صورت یک کل تازه و نسبتاً انسجام یافته. افعال رفتاری مربوط به …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: حیطه شناختی, دانش دانش, افعال, تجزیه تحلیل, یادگیرنده, رفتاری مربوط, دانش دانش دانش, مربوط سطح, سه حیطه, رفتاری مربوط سطح, کار بستن,

این فایل پاورپوینت شامل ۴۳  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۰٫۷۳ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۸:۰۸:۱۸ استخراج شده است.

http://www.ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/Moavenatha/Moavenate-Amozeshi/Upload_MBAmozeshi/EDc/kargah/ppt_bloom.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *