رفتار سازمانی و مدیریت کیفیت جامع (TQM)

 

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● تعریـف رفتـار سازمانـی:
● نقـش رشته هـای علمـی:
● هدف های رفتار سازمانی:
● مدیریت کیفیت جامع (TQM) چیست؟
● سـازش با پدیـده ای به نـام تغییـرات سرسـام آور:
● کـم شـدن وفـاداری کارکنـان:
● نیـروی کـار دوگانـه (مضاعـف):
● مبانـی رفتـار فـرد
● نگـرشAttitude:
● تعریف تعارض
● فرایند تعارض
● مخالفتهای بالقوه
● شناخت و جنبه شخصی دادن
● نیت یا قصد
● رفتار
● بازده کارکردی
● فرایند حل تعارض
● القای امیدواری و اطمینان
● مذاکره
● مداخله جناح سوم
● ارتباطات
● تعریف ارتباطات
● مدل ارتباطی بیکروریموند
● فرستنده پیام
● پیام
● از رمز خارج کردن پیام
● گروه
● تفاوت گروه و تیم
● تعریف تیم
● فرآیند تیم سازی
● مزایای تیم کاری
● مشخصات تیم های موثر
● عوامل موثر بر اثر بخشی تیم ها

نوع زبان : فارسی حجم : ۰٫۷۱ مگا بایت
نوع فایل : اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۵۰ صفحه
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۵:۰۳:۱۵ پسوند فایل : pptx

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۵:۰۳:۱۵ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://mpo-zn.ir/Portals/17/Presentation1.pptx

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

تعریف رفتار سازمانی در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند. رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم سیستماتیک عملیات، اقدامات، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند. در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می شود، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می شود، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید. در رابطه با عملکرد فرد نیز سه عامل نقش اساسی دارند تولید بهره وری ، غیبت و جابجایی کارکنان. مدیران به کیفیت و کمیت تولید کارکنان توجه دارند، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر بازده و تولید آنان اثر معکوس دارد. جابجایی کارکنان موجب افزایش هزینه ها می شود و سازمان همواره با افرادی کم تجربه کار می کند. مدیران به سه علت به رضایت شغلی کارکنان توجه دارند ۱ می توان بین رضایت شغلی فرد و تولید یا بهره وری یک رابطه مستقیم مشاهده کرد. ۲ رضایت شغلی فرد با میزان غیبت و جابجایی او رابطه معکوس دارد. ۳ مدیران در برابر کارکنان احساس مسئولیت انسانی می کنند. واژه سازمان در آخرین بخش تعریف نشان می دهد که رفتار سازمانی، رفتار فرد یا گروه را در رابطه با کار مورد توجه قرار می دهد. نقش رشته های علمی رفتار سازمانی یک رشته کاربردی از علوم رفتاری است و بر پایه چندین رشته علوم رفتاری قرار دارد که عبارتند از روان شناسی،جامعه شناسی اجتماعی،مردم شناسی وعلوم سیاسی،روان شناسی درسطح خرد وبقیه درسطح کلان نقش ایفا می کنند. ۱ روان شناسی علمی است که در پی سنجش، توجیه، برشمردن علت و گاه درصدد تغییر رفتار افراد انسانی برمی آید. در این علم رفتار فردی مطالعه می شود. پس این علم در سطح خرد، در مطالعه رفتار سازمانی ایفای نقش می کند. روان شناسان به موضوعاتی چون پنداشت، ادراک، شخصیت، یادگیری، آموزش، رهبری موثر، نیازها و نیروهای انگیزشی، رضایت شغلی، فرآیندهای تصمیم گیری، ارزیابی عملکرد، سنجش نوع نگرش افراد، شیوه های گزینش کارکنان، طرح ریزی شغل و تنش های کار می پردازند. ۲ جامعه شناسی جامعه شناسان سیستم اجتماعی را که فرد در آن نقش هایی ایفا می نماید، مورد توجه قرار می دهند. جامعه شناسان از طریق مطالعه رفتار گروه در سازمان در ارائه رفتار سازمانی نقش دارند و زمینه های مورد توجه آنان پویایی گروه، طرح ریزی تیم ها، فرهنگ سازمانی، ساختار و تئوری سازمان، بوروکراسی دیوانسالاری ، ارتباطات، مقاوم فرد، قدرت و تضاد یا تعارض است. ۳ روان شناسی اجتماعی یکی از زیرمجموعه های روان شناسی است که در آن دو رشته روان شناسی و جامعه شناسی ترکیب شده اند. در این رشته به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود. یکی از موارد مورد توجه این رشته پدیده تغییر است یعنی چگونه می توان موانعی را که بر سر راه تغییر است،از میان برداشت . روان شناسان اجتماعی به سنجش نگرش های در حال تغییر، الگوهای ارتباطی، راه هایی که فعالیت های گروه می تواند نیازهای فردی را تامین کند و فرآیند تصمیم گیری گروه توجه دارند. ۴ مردم شناسی عبارت است از مطالعه درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی و فعالیت های آنان مطالبی آموخت. متخصصان مردم شناسی توانسته اند در درک فرهنگ سازمانی، محیط های سازمانی و تفاوت بین فرهنگ های ملی ما را یاری کنند. ۵ علوم سیاسی عبارت است از مطالعه رفتار فرد و گروه در یک محیط سیاسی. دانشمندان این رشته به تضاد یا تعارض ساختاری، تخصیص قدرت و شیوه ای که افراد از قدرت برای تامین منافع خود استفاده می کنند، پرداخته اند. توجه واحد مورد تجزیه و تحلیل روان شناسی، فرد – جامعه شناسی، گروه و سازمان – روان شناسی اجتماعی، گروه – مردم شناسی، گروه و سازمان – علوم سیاسی، سازمان است. هدف های رفتار سازمانی توجیه، پیش بینی و کنترل رفتار انسانی است. توجیه هنگامی که می خواهیم متوجه شویم که چرا فرد یا گروه کاری را انجام دادند، در واقع به دنبال بیان یا توجیه هدف هستیم و می خواهیم علت را بدانیم. پیش بینی هدف از پیش بینی توجه به رویدادهای آینده است. مدیریت می خواهد نتیجه یک اقدام خاص را حدس زده و در حقیقت می خواهد برخی از واکنش های رفتاری را نسبت به پدیده های تغییر پیش بینی کند و راه هایی را برای کمترین مقاومت بیابد و تصمیم گیری کند. بهبود کیفیت و بازدهی برای بهبود کیفیت و افزایش تولید یا بهره وری باید برنامه هایی را مثل کنترل کیفیت کامل و بازسازی اجرا کرد تا به موجب آنان افراد و کارکنان تشویق شوند که در امور مشارکت فعالیت نمایند. مدیریت کیفیت جامع tqm چیست ۱ توجه زیاد به مشتری مشتری تنها کسانی نیستند که از محصولات و خدمات استفاده می کنند بلکه شامل افراد درون سازمان که با سایر افراد سازمان روابط متقابل دارند هم می شود. مانند کارکنان دایره اعتبارات، …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: رفتار سازمانی, رضایت شغلی, گروه سازمان, جابجایی کارکنان, تولید بهره وری, تولید بهره, افراد انسانی, غیبت جابجایی, بهره وری, فرد گروه,

این فایل پاورپوینت شامل ۵۰  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۰٫۷۱ مگا بایت است. نوع قالب فایل pptx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۵:۰۳:۱۵ استخراج شده است.

http://mpo-zn.ir/Portals/17/Presentation1.pptx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *