اسلاید پاورپوینت: تربیت بدنی ، سنجش اندازه و اندازه تربیت بدنی…

 

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
● منبع درسی:
● فصل اول
● هدف کلی :
● هدفهای رفتاری :
● ضرورت سنجش و اندازه گیری
● اهداف سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی در تعلیم و تربیت و تربیت بدنی
● تاریخچه سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
● روایی یک آزمون بصورتهای زیر می باشد:
● روایی محتوا:
● روایی پیش بین:
● روایی همزمان:
● روشهای تعیین پایایی یک آزمون:
● پایایی مصحح:
● پایایی بازآزمایی:
● روش فرمهای هم ارز:
● روش دو نیمه کردن:
● روش کودر- ریچاردسون:
● فصل دوم
● هدف کلی:
● هدفهای رفتاری :
● تعاریف اندازه گیری:
● تعاریف ارزشیابی:
● تفاوت بین اندازه گیری و ارزشیابی
● انواع ارزشیابی از نظر زمان انجام آن
● فصل سوم
● هدف کلی:
● هدفهای رفتاری:
● جدول توزیع فراوانی داده های خام
● جدول توزیع فراوانی نمرات طبقه بندی شده
● فصل چهارم
● هدف کلی:
● هدفهای رفتاری:

از دانشجویان انتظار می رود پس از مطالعه
این فصل بتوانند:
● میانگین
● خواص میانگین
● میانگین اعداد طبقه‌بندی شده
● محاسبه میانگین میانگینها
● میانه
● محاسبه میانه اعداد طبقه‌بندی شده
● نما
● توزیع نرمال
● فصل پنجم
● هدف کلی:
● هدفهای رفتاری:

از دانشجویان انتظار می رود پس از مطالعه
این فصل بتوانند:
● انواع شاخصهای پراکندگی
● محاسبه دامنه تغییرات
● محاسبه انحراف متوسط
● محاسبه چارک اول، چارک سوم
و انحراف چارکی
● محاسبه واریانس وانحراف معیار
● فصل ششم
● هدف کلی:
● هدفهای رفتاری:
● دینامو متر
● استقامت عضلانی :
● توان :
● فصل هفتم
● هدف کلی:
● هدف های رفتاری:
● انعطاف پذیری:
● روشهای اندازه گیری انعطاف پذیری
● تعادل:
● چابکی:
● سرعت:
● فصل هشتم
● هدف کلی:
● هدفهای رفتاری :
● آمادگی قلبی – تنفسی :
● فصل نهم
● هدف کلی:
● هدفهای رفتاری:
● همبستگی:


نوع زبان : فارسی حجم : ۱٫۷۴ مگا بایت
نوع فایل : اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۱۷۵ صفحه
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۶:۲۶:۰۸ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۶:۲۶:۰۸ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://sportforall.ir/wp-content/uploads/2015/05/sanjesh-sfa.ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی دکتر رسول حمایت طلب استادیار دانشگاه تهران منبع درسی کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی تالیف دکتر همتی نژاد، دکتر رحمانی نیا انتشارات دانشگاه پیام نور فصل اول اهداف و ضرورت سنجش و اندازه گیری هدف کلی آشنایی با هدفها و ضرورت سنجش و اندازه گیری هدفهای رفتاری انتظار می رود پس از مطالعه این فصل دانشجویان بتوانند اهداف سنجش و اندازه گیری را بویژه در تربیت بدنی توضیح دهند. ضرورت انجام سنجش و اندازه گیری را توضیح دهند. تاریخچه سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و سیر تکاملی آن را بیان نمایند. کیفیتهای مطلوب در سنجش و اندازه گیری را توصیف کنند. مراحل اندازه گیری و سنجش راتشخیص داده و توضیح دهند. در نظام تعلیم و تربیت تصمیم گیری یکی از موارد و اصول مهم و ضروری می باشد.برای این که بتوان تصمیمهای منطقی ٬مناسب و متکی بر اصول صحیح اتخاذ کنیم نیازمند اطلاعاتی هستیم که از طریق اندازه گیری بدست امده است. در این خصوص صحت و سقم اطلاعات بدست امده و همچنین استفاده از ابزار مناسب کارساز خواهد بود. ضرورت سنجش و اندازه گیری اندازه گیری در هر زمینه اطلاعاتی را درباره یک خصیصه یا ویژگی معین فراهم می سازد که اغلب برای پیش بینی پدیده های مربوط به ان خصیصه مفید است. به عبارت دیگر٬هدف اندازه گیری همواره کسب اطلاعات درباره خصیصه های اشیائ٬ ارگانیزم ها یا رویدادها است. نتایج اندازه گیری همواره منجر به توصیف پدیده مورد اندازه گیری می شود و تفسیر این نتایج نیز بیشتر موارد نوعی پیش بینی فراهم می آورد. بنا براین سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت را می توان به عنوان وسیله ای برای گردآوری یک رشته اطلاعات منظم درباره ویژگیهای رفتار آدمی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به عنوان پایه و اساس یک سلسله تصمیم گیریهای خاص تعریف کرد. مقصود اصلی اندازه گیری روانی و تربیتی شناخت فرد است و منظور از شناخت فرد یعنی توصیف کامل و جامع فرد به گونه ای که بتوانیم درباره خصیصه های بدنی و روانی او اطلاعات مناسب و دقیقی فراهم کرده و با توجه به روابط موجود بین این اطلاعات تصویری واقعی و روشن از وی بدست آورد. واضح است که هر اندازه اطلاعات کسب شده منظم تر مناسب تر و دقیق تر باشد آسانتر می توان به تصمیم های منطقی در مورد فرد دست یافت. هدف کلی از سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی وعلوم ورزشی، شناخت معلم یا مربی از پیشرفت دانش آموزان و یا ورزشکاران در مراحل مختلف تدریس، آموزش و تمرین و همچنین قضاوت عادلانه در خصوص آن می باشد. اهداف سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی در تعلیم و تربیت و تربیت بدنی هر چند که اکثر اوقات تنها هدف سنجش و اندازه گیری در مدارس و آموزشگاهها تعیین نمره ردی و قبولی دانش آموزان ٬ ورزشکاران و بطور کلی فراگیران می باشد ٬ اهداف زیادی در زمینه سنجش و اندازه گیری وجود دارد که عبارتند از ۱ شناسایی نقاط قوت و ضعف الف در ابتدای کلاس آموزش یا تجربیات تعیین می شود. ب میزان پیشرفت کلاس در مسیرهدفهای آموزشی ارزشیابی می شود. ج تعیین وضعیت دانش آموزان یا فراگیران واصلاح یا جبران نقاط ضعف آنها ۲ طبقه بندی افراد در گروههای متجانس هنگامیکه بخواهیم برنامه آموزشی مناسب را برای هر گروه پیاده کنیم. هنگامیکه بخواهیم نرم گیری را روی گروههای متجانس و هم قوه انجام دهیم. ۳ تعیین معافیت افراد از بعضی تجربیات به منظور همکاری با پزشک برای معافیتهای پزشکی در تربیت بدنی و ورزش به منظور معافیت بعضی از فراگیران از بخشی از برنامه که در آن تبحر بیشتری دارند. به منظور تصمیم گیری و تعیین موفقیت یا عدم موفقیت در یک بخش از برنامه و ارتقاء افراد به بخشهای دیگر ۴ راهنمایی آموزشی شاگردان برای اینکه بتوانید نیرو و دقت خود را به نسبت میزان آگاهیهای فراگیران روی قسمتهای مختلف برنامه تنظیم کنید. برای شناسایی استعدادهای درخشان در بعضی زمینه ها و ترغیب انها به کاری جدی تر. برای انتخاب رشته های ورزشی تحصیلی و یا شغلی در آینده. ۵ راهنمایی معلم یا مربی در برآورد و ارزشیابی روش تدریس خود. در برآورد و ارزشیابی برنامه آموزشی. در برآورد و ارزشیابی وسایل کمک آموزشی و شرایط محیطی دیگر. در برآورد و ارزشیابی میزان پیشرفت شاگردان بطور عموم . ۶ ایجاد انگیزه و رغبت برای معلم به منظور ارائه کار بهتر برای ایجاد رقابت تحصیلی بین افراد و ترغیب انها به انجام کار بیشتر برای والدین و مسئولین به منظور توجه بیشتر به وضعیت موجود و نیازها ۷ تشخیص و تعیین نمره درسی برای تعیین ردی و قبولی از درس برای تدوین کارنامه های ورزشی و آموزشی برای تهیه گزارشهای مستند آموزشی و اداری تاریخچه سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی از اواخر دهه ۱۸۸ توجه متخصصین به اندازه گیری در تربیت بدنی و ورزش بطور جدی تری جلب شد.اندازه گیریهای کمی و عینی از وضعیت شاگردان و افراد در زمینه های مختلف باعث توسعه و پیشرفت تربیت بدنی شد. به گفته ون دلن و ….٬ روشهای تربیت بدنی بویژه بعد از سالهای ۱۹۲ با ازمونها و روشهای اندازه گیری و ارزشیابی ٬ وسیعتر و غنی تر گردید. تاریخچه اندازه گیری شکل ظاهری اجزای بدن اندازه گیری اجزای بدن بین سالهای ۱۸۸۵و۱۹ در تربیت بدنی شکوفا گردید. هیچکاک ٬ سارجنت و هاروارد حدود ۴ نوع اندازه گیری از قبیل سن ٬ وزن ٬ قد ٬ دور سینه ٬ گنجایش ششها ٬ همچنین قطر و …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: تربیت بدنی, سنجش اندازه, اندازه تربیت بدنی, اندازه تربیت, براورد ارزشیابی, تعلیم تربیت, سنجش اندازه تربیت بدنی, سنجش اندازه تربیت, تربیت بدنی ورزش, ضرورت سنجش, میزان پیشرفت, گروههای متجانس, دانش اموزان, ضرورت سنجش اندازه, مسیرهدفهای اموزشی, سنجش اندازه توصیف,

این فایل پاورپوینت شامل ۱۷۵  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۱٫۷۴ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۶:۲۶:۰۸ استخراج شده است.

http://sportforall.ir/wp-content/uploads/2015/05/sanjesh-sfa.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *