اهداف شش گانه برنامه ریزی ، برنامه استراتژیک

 

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● اهداف آموزشی
● برنامه ریزی
● سه ویژگی عمده در تعاریف مختلف برنامه ریزی
● اهداف شش گانه از انجام برنامه ریزی
● ویژگی های یک برنامه خوب
● برنامه ریزی استراتژیک
● برنامه ریزی استراتژیک و تفاوت آن با سایر روشهای برنامه ریزی:
● برنامه استراتژیک کمک می نماید تا سازمان:
● تعداد اعضای تیم برنامه ریزی سازمان:
● افق زمانی برنامه ریزی استراتژیک:
● مدل برنامه ریزی استراتژیک
● گام اول:
برنامه ریزی برای برنامه ریزی استراتژیک
● اطلاع رسانی در مورد برنامه ریزی استراتژیک:

نوع زبان : فارسی حجم : ۲٫۶۵ مگا بایت
نوع فایل : اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۲۲ صفحه
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۳:۳۴:۴۵ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۳:۳۴:۴۵ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/ivfen/IVf_Persian/amozesh_bimar/Amozesh_person/sterategic.ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

اهداف آموزشی انتظار می رود پس از خاتمه این بخش بتوانید منظور از برنامه ریزی برای برنامه ریزی استراتژیک را بیان نمایید اجزا و مراحل برنامه ریزی برای برنامه ریزی استراتژیک را شرح دهید ساختار و ترکیب تیم برنامه ریزی را توضیح دهید نحوه و چگونگی اطلاع رسانی در خصوص برنامه ریزی استراتژیک در سازمان را بیان نمایید مدل برنامه ریزی استراتژیک کاربردی را شرح دهید برنامه ریزی یعنی انتخاب هدفهای درست و سپس انتخاب مسیر، راه، وسیله یا روش درست و مناسب برای تامین این هدفها. هر دو جنبه برنامه ریزی در فرآیند مدیریت اهمیت حیاتی دارند برنامه ریزی برنامه‌ریزی به آن دسته از اقداماتی اطلاق می‌شود که مشتمل بر پیش‌بینی هدف‌ها و اقدامات لازم برای رویارویی با تغییرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن، از طریق تنظیم عملیات آینده است. هدف اساسی برنامه‌ریزی تقلیل میزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیری هماهنگ برای دستیابی به موفقیت‌های سازمانی است سه ویژگی عمده در تعاریف مختلف برنامه ریزی الف برنامه‌ریزی ماهیتاً با پیش‌بینی همراه است و اصولاً قبل از این که عملی انجام پذیرد، بایستی نوع کار و چگونگی انجام آن را معلوم کرد. ب برنامه‌ریزی یک نظام تصمیم‌گیری است، مشتمل بر فرآیند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینده انجام پذیرد و نیز تنظیم طرح‌های اجرایی برای دستیابی به هدف‌ها. پ برنامه‌ریزی بر نتایج مطلوبی تأکید دارد که در آینده به دست می‌آید. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی وسیله‌ای است برای حصول اطمینان نسبت به تأمین هدف‌های عمده سازمانی، در زمان مورد نظر اهداف شش گانه از انجام برنامه ریزی ویژگی های یک برنامه خوب چندان ویژگی های یک برنامه خوب را بدین‌گونه بیان داشته است ۱ هدف‌های برنامه باید روشن، مشخص و قابل فهم باشد. ۲ یک برنامه خوب باید ساده و جامع باشد. ۳ برنامه باید کاملاً متعادل و در عین حال قابل انعطاف باشد. ۴ هر برنامه باید دارای محدودیت زمانی باشد. ۵ برنامه باید با همکاری کارکنان تهیه شود. ۶ وحدت برنامه‌ریزی از جانب مدیران مختلف در زمان‌های مورد تاکید قرار گیرد ۱ . j.s. chandan برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیمات بنیادی و انجام دادن اقدامات اساسی است که سرشت و سمت گیری فعالیت های یک سازمان را با دیگر نهادها در چارچوب قانونی شکل می دهد. اواشویک، در سال ۱۹۸۸ برنامه‌ریزی استراتژیک را چنین تعریف نمود برنامه‌ریزی استراتژیک شامل فرایند ارزیابی محیط در حال تغییر، به منظور ابداع رسالت مشخص برای آینده سازمان است یعنی تعیین این که چگونه سازمان خود را با محیط آینده بر اساس رسالت، توانمندی‌ها و ضعف‌ها سازگار ‌سازد و برنامه‌ای برای سازمان ارایه ‌دهد. بیلو و همکارانش معتقدند که برنامه‌ریزی استراتژیک بستر یا چارچوبی است برای عملی ساختن اندیشه استراتژیک و هدایت عملیاتی که منجر به تحقق نتایج مشخص و برنامه‌ریزی شده گردند برنامه ریزی استراتژیک و تفاوت آن با سایر روشهای برنامه ریزی برنامه‌ریزی استراتژیک در این برنامه‌ریزی اهداف و خطوط کلی و رسالت‌های سازمان در دراز مدت تعیین می‌گردد، این نوع برنامه‌ریزی، جامعیت داشته و در سطوح عالی سازمان شکل می‌گیرد و چارچوبی مشخص برای برنامه‌ریزی تاکتیکی و برنامه‌ریزی عملیاتی ترسیم می‌نماید، دارای دید درازمدت است، و بالاخره در حکم چتری است که کل سازمان را به نحوی در بر می‌گیرد. برنامه‌ریزی تاکتیکی این برنامه‌ریزی که ابتدا در سازمان‌های نظامی به کارگرفته شد، فرآیندی است که به وسیله آن، مدیران دسته‌ای از فعالیت‌های مرتبط را در اجرای یک استراتژی تصویر می‌کنند. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی تاکتیکی به مسایلی مربوط می‌شود که برای رسیدن به هدف‌هایی توسط برنامه‌ریزان سطوح عالی سازمان ترسیم می‌شوند. این نوع برنامه‌ریزی شامل تدوین هدف‌ها و انتخاب وسایل لازم برای دستیابی به آن هدف‌ها است. چهارچوب زمانی برنامه‌ریزی تاکتیکی کوتاه‌تر از زمان برنامه‌ریزی استراتژیک است. در نهایت، این برنامه‌ریزی به وسیله سطوح میانی سازمان انجام می‌گیرد. برنامه‌ریزی عملیاتی فرآیندی است که به وسیله آن، مدیران اجرایی، فعالیت‌ها و گام‌های ویژه‌ای را در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر ترسیم می‌کنند. برنامه‌ریزی عملیاتی چارچوب زمانی کوتاه‌تری نسبت به دو برنامه‌ریزی استراتژیک و تاکتیکی دارد و اغلب توسط مدیرانی صورت می‌گیرد که مسئولیت محدود برای اجرای هدف‌های محدود دارند برنامه استراتژیک کمک می نماید تا سازمان جهت گیری آینده را مشخص کند به روش استراتژیک بیندیشد و استراتژیهای موثر تدوین نماید اولویت ها را مشخص کند تصمیم های امروز را در پرتو پیامدهای آینده آنها اتخاذ نماید پایه ای منطقی و قابل دفاع برای تصمیم گیری برقرار سازد در زمینه های تحت کنترل سازمان، حداکثر بصیرت را اعمال کند با توجه به تمامی سطوح و کنش ها تصمیم گیری کند مسایل عمده سازمانی را حل کند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد با اوضاع و احوالی که به سرعت دستخوش تغییر می شوند، به روش کارساز برخورد کند. تعداد اعضای تیم برنامه ریزی سازمان مناسب ترین تعداد برای هسته اصلی طراحی برنامه ریزی استراتژیک محدود بوده و معمولا ۵ تا ۷ نفر است. سایر افراد از طریق حضور در کمیته های فرعی در این فرآیند مشارکت می نمایند افق زمانی برنامه ریزی استراتژیک هر چقدر محیط داخلی و خارجی سازمان از ثبات نسبی برخوردار باشند، افق برنامه را می توان طولانی مدت تر لحاظ نمود. ولی در محیط های بی ثبات و یا کم ثبات این افق برنامه استراتژیک معمولا کوتاه مدت تر است. با توجه شرایط کشورمان و محیط پیرامون سازمانها، به نظر می رسد که مناسب ترین افق برای برنامه ریزی استراتژیک سازمان، ۳ تا ۵ سال باشد. گام اول برنامه ریزی برای برنامه ریزی استراتژیک گام دوم طراحی ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان گام سوم تبیین رسالت، دورنما و ارزش های سازمانی گام چهارم شناسایی مشکلات استراتژیک گام پنجم تعیین اهداف و مقاصد سازمان گام ششم تدوین استراتژی های سازمان گام هفتم انتخاب شاخص های سنجش و پایش عملکرد سازمان مدل برنامه ریزی استراتژیک گام …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: برنامه ریزی, برنامه استراتژیک, ریزی استراتژیک, برنامه برنامه, برنامه ریزی استراتژیک, ریزی تاکتیکی, برنامه ریزی تاکتیکی, هدف ها, استراتژیک گام, برنامه خوب, برنامه برنامه استراتژیک, برنامه ریزی عملیاتی, ریزی عملیاتی, افق برنامه, سطوح عالی,

این فایل پاورپوینت شامل ۲۲  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۲٫۶۵ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۳:۳۴:۴۵ استخراج شده است.

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/ivfen/IVf_Persian/amozesh_bimar/Amozesh_person/sterategic.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *