فعل یفعل ، کثرت معنی و رباعی مجرد…

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

در حال حاضر فهرست عناوین برای مطالب این اسلاید پاورپوینت استخراج نشده است!!!
فایل پاورپوینت را با استفاده از دکمه های رنگی زیر می توانید دانلود کنید

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

باب افعال, فعل یفعل, کثرت معنی, رباعی مجرد, هرگاه ال, حروف اصلی, ثلاثی مجرد, معنی سلب, فعلل یفعلل, پیوند کلام, حمایت اجتماعی, حروف عله, فعل طوفت, ال سر حروف,

نوع زبان: فارسی حجم: 0.33 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 146 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppsx
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/01/04 08:28:09

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://www.shaer.ir/ppt/116.ppsx

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

 

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: باب افعال, فعل یفعل, کثرت معنی, رباعی مجرد, هرگاه ال, حروف اصلی, ثلاثی مجرد, معنی سلب, فعلل یفعلل, پیوند کلام, حمایت اجتماعی, حروف عله, فعل طوفت, ال سر حروف,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

بسم الله الرحمن الرحیم نام درس قواعد عربی ۱ تعداد واحد ۲ منبع قواعد عربی۱ مولف دکتر سید محمد حسینی تهیه اسلاید از علی ابوالحسنی هدف کلی ۱ آشنایی با اصول جمله بندی زبان عربی ۲ آشنایی با کاربرد واژگان و نقش هر یک در پیوند کلام ۳ به کارگیری آموخته ها در فهم متون نظم و نثر زبان فارسی ۴ به ویژه متنهای کهن و مصنوع که انباشته از جمله ها و ترکیب های عربی است. هدفهای رفتاری آشنایی با انواع حروف آشنایی با فعل و انواع آن حروفهای هجا شمسی ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ط، ظ، ل، ن قمری أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، و، ه، ی. هرگاه اَل بر سر حروف شمسی درآید تلفظ نمی شود و حرف شمسی مشدّد تلفظ می گردد الذّلیل ، الرّفق هرگاه اَل بر سر حروف قمری درآید، ل تلفظ می گردد الأب، اَلعْلیم حرکات فتحه َ ضمه ُ کسره ِ تنوین نون ساکنی که در تلفظ، به آخر اسم افزوده می شود و سه گونه است تنوین رَفْع، نصب، جَرّ کتاباً، کتابٍِ، کتابٌ سکون ضد حرکت است و نشانه آن دایره کوچک ْ است. مثل س و ن در کلمه أُسْکُنْ ضوابط ۱ شد ّ کَرَّم ۲ مدّ ~ آمَنَ ۳ وصل ص نشانه حذف همزه است تَفَتَّح الْوَرْدُ ۴ قِطع ء نشانه اثبات همزه در گفتار است. مانند أَخَذَ، سَأََل همزه وصل آغاز کلام تلفظ شود ولی در میان کلام تلفظ نگردد أُکْتُبْ، یا علیُّ، أُکْتُبْ قطع در هر جا بیاید تلفظ گردد أحسِن یا کریمُ یا کریمُ أَحسن همزه قطع قیاسی ۱ در فعل ماضی رباعی، امر و مصدر آن أظْهَرَ، أظْهِرْ، إظهار ۲ متکلم الوحده از فعل مضارع أُنْصُرُ ۳ افعل تفضیل و وصفی و فعل تعجب أفضَل، أحمَر، ما أَجْمَلَ الوَرْدَ سماعی ۱ همزه یکی از حروف اصلی کلمه باشد أَمَرَ، بَدَأَ ۲ اسمهای مفرد و جمع إصْبَع، أشیاء همزه وصل همزه آغاز اسمهای دهگانه زیر، به طور سماعی، وصل است. إسم، إبن، إِبنَة، إبنُمٌ، إست ریشه ، اِثنان، اِثنتان، اِمرِیُ، إمرَأَّة، أیمُن. همه همزه هایی که در آغاز افعال و مصدرهای غیرثلاثی مجرد آمده اند. إِنتَصَرَ، إِنتِصار، . . . حروف علّه واو و یاء و الف که از تغییر شکل دو حرف یاد شده، پدیدار می گردد. بقیه حروف را که ۲۵ یا ۲۶ حرف است، حروف صحیح می نامند. اقسام کلمه ۱ اسم رجُل، شجرة ۲ فعل أخَذَ، فَرِحَ ۳ حرف مِنْ، فی فعل ثلاثی مجرد نَصَرَ، حَسُنَ مزید أفْعَلَ، یَکْتَسِبُ رباعی مجرد دَحْرَجَ، زَلْزَلَ مزید تَرْجَمَ، تَدَحرَجَ اوزان ثلاثی مجرد ۱ فَعَلَ یَفعُلُ نَصَرَ، یَنصُرُ یَفعِلُ قَصَدَ، یَقْصِدُ یَفعَلُ سَألَ، یَسألُ، فعلی که حروف حلقی داشته باشد بر این وزن می آید ۲ فَعِلَ یَفعَلُ عَلِمَ، یَعلَمُ یَفعِلُ حَسِبَ، یَحسِبُ ۳ فَعُلَ یَفعُلُ کَرُمَ، یَکرُمُ این وزن پیوسته برای بیان صفت به کار می رود اوزان ثلاثی مزید دارای ۱ وزن مشهور است ۱ باب اِفعال أظهَرَ، یُظهِرُ، اِظهار ۲ باب تفعیل علَّم، یُعَلَّمُ، تعلیم ۳ باب مفاعله عاشَرَ، یُعاشِرُ، مُعاشَرَه ۴ تفاعل تَبادَل، یَتَبادَلُ، تبادُل ۵ افتعال إِنتَصَرَ، یَنتَصِرُ، اِنتصار ۶ انفعال اِنصَرَف، یَنْصَرِفُ، انصراف ۷ تفعّل تَصَرَّف، یَتَصَرَّفُ، تَصَرُّف ۸ استفعال استقبلَ، یَستَقبِلُ‏، استقبال ۹ افعِلال اِحَمرَّ، یَحمَرُّ، احمِرار ۱ افعیلال إحمارَّ، یَحمارُّ، اِحمیرار از این وزن بیشتر برای نشان دادن، مبالغه بیشتر استفاده می کنند. رباعی مجرد دارای یک وزن است. فَعلَلَ یُفَعلِلُ فَعلَلَه و فِعلَالاً دَحرَجَ یُدَحرِجُ دَحرَجهً و دِجراجاً. رباعی مزید دارای سه باب است. ۱ تَفَعلُل تَفَعلَلَ یَتَفَعلَلُ تَفَعلُل مثال تَدَحْرَجَ یَتَدَحْرَجُ تَدَحْرُج ۲ إفعِنلال إفعَنلَلَ یَفعَنلِلُ إفعنلال مثال إحرَنجَمَ یَحرَنجِمُ احرِنجام ۳ إفعِلّال إفعَلَلَّ یِفعَلِلُّ إفعِلّال مثال إطمَأَنَّ یَطمَئِنُّ إِطمِئْنان میزان شناخت حروف اصلی از حروف زاید برای شناخت حروف اصلی از زاید از سه حروف ف، ع، ل استفاده می شود. کلماتی که دارای چهار یا پنج حرف اصلی باشند، حرفهای چهارم یا پنجم اصلی آنها، به ترتیب، لام الفعل دوم و سوم به شمار می روند. به جدول زیر توجه نمایید ۱ معانی با بهای ثلاثی مزید باب افعال ۱ تعدیه کَرُمَ بزرگواری نمود← اَکْرَمَ گرامی داشت ۲ نسبت دادن فاعل به معنایی که فعل از آن مشتق گشته است. مثال أجْربَ الرَّجُل آن مرد به بیماری جرب دچار شد أغَذَّ البعیرُ شتر غدّه دار شد ۳ یافتن مفعول بر صفتی که شایسته آنست . مثال أحمَدتُ اَخاکَ ۴ در معنی سلب أشفَی المریضُ بهبودی بیماراز میان رفت أعجَمْتُ الکِتابَ نشانه های حرکات کتاب را از بین بردم ۵ به معنی دُخول در چیزی . أصبَحنا و أمْسَیْنا ۶ به معنی مبالغه و نشان دادن فزونی معنی می آید أشغَلتُ الصَّبیَّ درسرگرم ساختن کودک، کوشیدم ۷ برای عرضه کردن أقتَلْتُهُ أَی عَرَّضْتُهُ لِلقَتْلِ گاه فعل متعدی به باب افعال می رود و لازم می گردد. أکَبَّ به روی در افتاد أعرَضَ روی گردانید ثلاثی مجرد این دو فعل کبَّ و عَرَضَ متعدی است. ۲ معانی باب تفعیل ۱ بیشتر برای نشان دادن کثرت و فزونی معنی در فعل، در فاعل، یا در مفعول آمده است. کثرت معنی در فعل طَوَّفتُ و جَوَّلتُ بسیار طواف کردم و گشتم کثرت معنی در فاعل مَوَّتَتِ الآبالُ شتران بسیاری مردند کثرت معنی در مفعول غَلَّقَتِ الأَبوابَ همه درها را استواریست ۲ برای نسبت دادن مفعول به اصل فعل. کَفَّرتُه وَ عَجَّزتُهُ و فَسَّقتُهُ، أی نَسَبتُهُ إلی الکفر و العجزِ و الفسقِ ۳ برای متعددی ساختن فعل. فَرِحَ علیً  فَرَّحتُ علیّاً ۴ به معنی سَلب قَشَّرتُ العُودَ أی نَزَعتُ قِشرَهُ ۵ برای تشبیه قَوَّس الشیخُ ۶ برای ساختن فعل از اسم . خَیَّمَ القومُ أی ضَرَبوا خِیاماً ۳ معنای باب مفاعلة ۱. برای بیان مشارکت در انجام گرفتن فعل است. مثال کاتَبَ صَدیقٌ صدیقاً. دو دوست به یکدیگر نامه نوشتند کارمتُهُ. یکدیگر را گرامی داشتیم ۲. تکثیر ظاعَفتُ الشّیءَ. آن چیز را دو چندان کردم . ۳. به معنی أفعَل از باب افعال. مثال عافاکَ اللهُ أعفاک اللهُ. خداوند تو را تندرستی دهاد. ۴. به معنی فعل …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: باب افعال, فعل یفعل, کثرت معنی, رباعی مجرد, هرگاه ال, حروف اصلی, ثلاثی مجرد, معنی سلب, فعلل یفعلل, پیوند کلام, حمایت اجتماعی, حروف عله, فعل طوفت, ال سر حروف,

این فایل پاورپوینت شامل 146  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 0.33 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppsx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/01/04 08:28:09 استخراج شده است.

http://www.shaer.ir/ppt/116.ppsx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *