نقش شهرسازی در مدیریت بحران زمین لرزه

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● به نام آنکه جان را فکرت آموخت
● تعريف ومفهوم بحران
● انـواع بـحـران
● مدیریـت بـحـران
● اهداف مديريت بحران
● ويژگي هاي مشترك بحران
● پاسخ به بحران
● مديريت بحران در مناطق شهري
● رشد مناطق شهری در ایران
● زلزله
● نقش شهرسازی در مدیریت بحران زمین لرزه
● نتیجه گیری

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

مدیریت بحران, مدیران بحران, کم غافلگیری, خفیف کم, غافلگیری بحران, محیط وضعیت, جامعه دیگربحران, کنترل بحران اصلی, برنامه واموزش, درون سازمانی, عوامل درون سازمانی, مفهوم بحران, کنترل بحران, هدایت وکنترل,

نوع زبان: فارسی حجم: 0.49 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 61 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppsx
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/01/04 06:06:13

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri20/910431-6.ppsx

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

 

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: مدیریت بحران, مدیران بحران, کم غافلگیری, خفیف کم, غافلگیری بحران, محیط وضعیت, جامعه دیگربحران, کنترل بحران اصلی, برنامه واموزش, درون سازمانی, عوامل درون سازمانی, مفهوم بحران, کنترل بحران, هدایت وکنترل,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

به نام آنکه جان را فکرت آموخت www.pmed.blogfa.com crisis management مدیریت بحران www.pmed.blogfa.com استاد محترم جناب آقای دکتر شکاری ارائه حسین فرزین فر کوروش صبوریان ابراهیم دهقان حقیقی www.pmed.blogfa.com www.pmed.blogfa.com با احترام تمام،پیشکشِ همه ی تنها و جان های مجروح انسان هایی که بر اثر ناکارآمدی و سوء مدیریت بحران در جریان زلزله غمبار بَم،گُل گوهرِ هستی اشان در گُسل های کویریِ تب ناک،پژمرده و پرپر شد. افرادموفق هیچ گاه کنارنمی ایستند تا به دام حوادث گرفتار شوند. آنها به پیش می تازند وحوادث را گرفتار خود می کنند. www.pmed.blogfa.com www.pmed.blogfa.com یکی از مهمترین موضوعات درهنگام وقوع هر فاجعه‌ای مسأله کنترل و مدیریت بحران می‌باشد و چنانچه این مسأله مورد توجه قرار نگیرد فاجعه ثانویه ای دیگر در دل فاجعه اصلی رخ می‌دهد. تعریف ومفهوم بحران به لحاظ مفهومی بحران خودیک مفهوم بحران زا و بحران زی است. باید پذیرفت که بحران اساسا موضوع تعریف و باز تعریف است نه موضوع شناخت.و نیز باید پذیرفت که هرنوع تعریفی ازبحران نسبی است. بحران یعنی عدم انطباق بین نیازها ومنابع، تغییرناگهانی، بروزحوادث غیره منتظره وخطرناک ونداشتن اطمینان ازاوضاع، برهم خوردن تعادل وبه عبارت دیگر تغییر ناگهانی شدید تر از حالت عادی و غافل گیری تهدید آمیز از جمله معیارهای تعریف بحران است. چنانکه بخواهیم تعریف دقیقی ازبحران ارائه دهیم باید آن را با توجه به تناسب شرایطی که افراد در آن قرار دارند تعریف کردچراکه ممکن است موضوعی برای یک فرد یا سازمان یا جامعه بحران تلقی گردد اما در جامعه دیگربحران محسوب نشود. www.pmed.blogfa.com پس می توان گفت هنگامی که مجموعه شرایط خاصی روال متداول و پیش بینی شده جریان کاروفعالیت تولید، خدمت رسانی، زندگی ارتباطات تامین نیازهای عمومی وسلامت محیط زیست ویاافکارعمومی را تغییریکباره دهددراین حالت شرایط بحرانی بروز کرده است. www.pmed.blogfa.com واینر وکان winner and kahn دریک نگرش جامع تعاریف زیررا ازبحران به دست داده اند ۱ نقطه چرخش دررویدادها وکنش ها که پیامدهای غیره منتظره ای به دنبال می آورد. ۲ شرایطی که واکنش فوری شرکت کنندگان را طلب کند. ۳ وجود تهدید جدی نسبت به اهداف. ۴ نتایج حاصل ازامری که آینده شرکت کنندگان راتعیین می کند. ۵ شرایطی که ایجاد نااطمینانی کند. ۶ ایجادمجموعه شرایط جدیدناشی ازکنش و واکنش چندرویداد. ۷ کاهش کنترل بررویدادها. ۸ شرایطی که همراه باافزایش فشارهاوفوریت برای عمل به وجود می آید. ۹ شرایطی که درآن اطلاعات دردسترس به شدت کاهش می یابد. ۱ ایجادفوریت زمانی. ۱۱ ایجادتحول اساسی درمناسبات موجودبین شرکت کنندگان. ۱۲ افزایش شدیدتنش ها دربین شرکت کنندگان. www.pmed.blogfa.com انواع بحران نوع بحران تهدید زمان تصمیم گیری درجه آگاهی a بحران شدید شدید کم غافلگیری bبحران های نوظهور شدید طولانی غافلگیری c بحران های کند خفیف کم غافلگیری d بحران های ویژه ای خفیف کم غافلگیری e بحران های انعکاسی شدید کم پیش بینی شده f بحران های برنامهای شدید طولانی پیش بینی شده g بحران های عادی خفیف طولانی پیش بینی شده h بحران های اداری خفیف کم پیش بینی شده www.pmed.blogfa.com همچنین می توان بحران ها را به بحران های شدید خاص،نزدیک ازلحاظ فاصله،نزدیک ازلحاظ زمانی،احتمال زیاد،عواقب شدید و بحران های ضعیف پخش وپراکنده،دورازلحاظ فاصله،دورازلحاظ زمانی،احتمال کم،عواقب ضعیف تقسیم نمود. درتقسیم بندی دیگری می توان بحران را در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی دانست. بحران های اجتماعی خودبه بحران های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، طبیعی عوامل طبیعی وترکیب هایی از آن تقسیم می شود. درباره کنترل آثارمنفی بحران هادریک سازمان ونحوه برخوردمدیران می توان گفت چون سازمان اجتماع کوچکی است پس تمام انواع بحران را میتوانددرابعادکوچکترداشته باشد. www.pmed.blogfa.com مدیریت بحران مدیریت بحران همچون مفهوم بحران ازمنظرهای گوناگون موردتعریف وتدقیق واقع شده است.گستره مفهومی این واژه بسیارفراخ ودربرگیرنده هرتمهیدی برای پرهیزاز بحران جستجوی اندیشمندانه بحران وخاتمه ومهاربحران درراستای تامین منافع ملی و …است. مدیریت بحران ازجمله شاخه هاوگرایشهای مدیریت است که ازاهمیت زیادی دربین رشته های مدیریت برخورداراست. مدیریت بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل وانتظاربرگشت اموردراسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.این موضوع ازعواملی است که معمولا ازبیرون به مدیران بحران فشار می آورد وخودیکی ازمهمترین عوامل تصمیم گیری غلط وگسترش دامنه بحران محسوب می شود. مدیریت بحران از سه بخش تشکیل شده است ۱ پیش بینی وپیش گیری فرارازبحران ۲ برنامه ریزی وآموزش ۳ هدایت وکنترل حل بحران www.pmed.blogfa.com زمانی که بحران رخ می دهدکار زیادی جز هدایت وکنترل نمی توان انجام دادومهمترین اقدامات دراین زمان اخذتصمیم های صحیح است. ازدیدگاه مدیریت برای اتخاذتصمیم صحیح به داده ها اطلاعات امکان پردازش و تحلیل نیاز است اما متاسفانه منابع اصلی همه این منابع تنها قبل از بروز بحران دراختیاراست واگردو مرحله قبلی یعنی پیش بینی وپیش گیری،برنامه ریزی وآموزش را انجام نداده باشیم شاهد بروز بحران جدیدتری دردل بحران رخ داده خواهیم بود که مرتبا با تصمیم های عجولانه ونسنجیده نه تنها بر وخامت اوضاع می افزاید بلکه بحران های جدیدی می آفریند که حتی قابل شناسایی نیستند وفقط عوارض ناشی از آنها مرتبا در کنترل بحران اصلی خلل ایجاد می کند. www.pmed.blogfa.com تغییرات مداوم در محیط وضعیت نامعلوم و وجود ابهام سازمان ها را به طور مداوم با خطرات یا فرصت های غیرمترقبه روبرو می سازد که این تغییرات غیرقابل پیش بینی سازمان را دچار بحران می کند.در نتیجه می توان گفت که بحران نتیجه مدیریت ناموفق و نارسایی های محیط داخلی است. بحران ها در یک زمان نابهنگام وبه صورت غیر قابل مهار وبه یکباره ظاهر نمی شوند بلکه مدیریت مؤثر توانایی شناسایی علائم، نشانه ها و اخطارهای بحران وپیش بینی وقوع آن را دارد بنابراین تصمیم گیری مدیران بحران در شرایط بحران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نقش مدیران بحران در عوامل درون سازمانی بیشتراست نسبت به عوامل برون سازمانی. www.pmed.blogfa.com اقدامات درون سازمانی مدیران بحران شامل موارد زیر است ۱ شناخت دقیق فرایند کاراز آغاز تا پایان ۲ شناخت نقاط بحران زا یا مقاطعی که احتیاج به بازرسی و کنترل دارد ۳ توسعه و تکمیل راهکارهای اجرایی تدوین شده برای مدیریت وکنترل بحران ۴ ارائه راهکارها به مجریان ومسئولان و تمام کسانی که با فرایندمنشا بحران آشنایی دارند ۵ تمرین عملی چگونگی مدیریت بحران ۶ استفاده از قوه تخیل وتصور برای تکمیل هرچه بیشتر برنامه ۷ تهیه و …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: مدیریت بحران, مدیران بحران, کم غافلگیری, خفیف کم, غافلگیری بحران, محیط وضعیت, جامعه دیگربحران, کنترل بحران اصلی, برنامه واموزش, درون سازمانی, عوامل درون سازمانی, مفهوم بحران, کنترل بحران, هدایت وکنترل,

این فایل پاورپوینت شامل 61  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 0.49 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppsx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/01/04 06:06:13 استخراج شده است.

http://pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri20/910431-6.ppsx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *