ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به هزینه خرید:

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● مقدمه
● در شکل زیر نمونه ای از یک فرایند سلسله مراتبی و یک شبکه نشان داده شده است:
● در AHP وزن نسبی نهایی یک گزینه از مجموع تسهیم به نسبت وزن معیارها به گزینه ها به دست می آید.
● مثال) می خواهیم از بین دو کالای A و B براساس هزینه خرید و حمل آن ها یکی را انتخاب کنیم.
● سپس ماتریس مقایسه زوجی معیارها را نسبت به هدف تشکیل می دهیم.
● ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به هزینه خرید:
● ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به هزینه حمل:
● حال وزن نهایی هر گزینه را محاسبه می کنیم:
● حال با دقت بیشتری به وزن های نسبی در سلسله مراتب زیر می پردازیم:
● وزن نسبی روی هر دو شاخه وجود دارد اما:
● به عبارت دیگر:
● حل مسائل شبکه ای
● همین موضوع را به بیان دیگر تشریح می کنیم:
● این ماتریس، مقایسه زوجی کلیه عناصر شاخه i نسبت به عنصر اول شاخه j است:
● بردار ویژه حاصل از این مقایسه زوجی به صورت زیر تعریف می شود:
● ماتریس فوق را برای تمام شاخه ها به دست می آوریم:
● ساعتی با استفاده از ماتریس های احتمالی و زنجیره های مارکف اثبات می کند که:
● روش سوپرماتریس
● چنانچه در شکل ملاحظه کردیم:
● چنانچه بخواهیم وزن نهایی این عناصر را پیدا کنیم باید مقایسه های زیر را انجام دهیم:
● مجدداً داده های مثال قبل را در نظر میگیریم و با روش سوپرماتریس مسئله را حل می کنیم:
● برای کالای B داریم:
● سوپرماتریس به صورت زیر خواهد بود:
● توان سوم W به صورت زیر خواهد بود:
● چنانچه ملاحظه می شود وزن عناصر به صورت زیر خواهد بود:
● استراتژی های اولویت بندی
● روش میانگین رتبه ها
● مثال) فرض کنید 4 روش رتبه بندی SAW، TOPSIS، ELECTRE و AHP را برای مسئله ای استفاده کردیم:
● نتیجه:

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

هزینه خرید, هزینه حمل, سلسله مراتبی, مقایسه زوجی, وزن نسبی, شبکه های عصبی, وزن هزینه, شبکه عصبی, عصبی مصنوعی, ماتریس مقایسه زوجی, بردار ویژه, ماتریس مقایسه,

نوع زبان: فارسی حجم: 1.02 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 35 صفحه
سطح مطلب: دانشگاهی پسوند فایل: pptx
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/01/04 06:43:52

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://libportal.imamreza.ac.ir/documents/10157/223316/ANP.pptx

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

 

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: هزینه خرید, هزینه حمل, سلسله مراتبی, مقایسه زوجی, وزن نسبی, شبکه های عصبی, وزن هزینه, شبکه عصبی, عصبی مصنوعی, ماتریس مقایسه زوجی, بردار ویژه, ماتریس مقایسه,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

 مباحث نوین تحقیق درعملیات استاد دکتر علی ثریائی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل تهیه کننده زینب حسین زاده  فرایند تحلیل شبکه ای anp  در ahp وابستگی ها به صورت خطی یعنی از بالا به پایین و یا بالعکس است. اگر وابستگی دوطرفه باشد یعنی وزن شاخص ها به گزینه ها و وزن گزینه ها به شاخص ها وابسته باشد، مساله از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم غیرخطی را می دهد که در این صورت نمی توان از قوانین و فرمولهای ahp استفاده کرد. پس برای محاسبه وزن عناصر باید از anp فرایند تحلیل شبکه ای استفاده کرد که توسط ساعتی در سال ۱۹۹۴ ارایه شد. مقدمه ۱ ۳۱  در حالت سلسله مراتبی ارتباط یک طرفه بوده در حالی که در شبکه ممکن است یک عنصر بر عناصر دیگر در هر جهت و یا حتی بر خودش هم تاثیر داشته باشد. در شکل زیر نمونه ای از یک فرایند سلسله مراتبی و یک شبکه نشان داده شده است شبکه غیر خطی فرآیند سلسله مراتبی ۲ ۳۱  یعنی ابتدا سهم وزن شاخص ها و زیرشاخص ها مشخص شده و سپس سهم وزن هر گزینه از شاخص مشخص می شود که مجموع این وزن ها، وزن نهایی هر گزینه را نشان می دهد. این حالت را ارتباط یک طرفه یا سلسله مراتبی می نامیم. در ارتباطات چندطرفه نه تنها a به b وابسته است بلکه b نیز از a تاثیرپذیر است. در این صورت مساله از حالت خطی خارج شده و مجموع تسهیم به نسبت نمی تواند برای محاسبه رتبه نهایی گزینه ها استفاده شود. در ahp وزن نسبی نهایی یک گزینه از مجموع تسهیم به نسبت وزن معیارها به گزینه ها به دست می آید. ۳ ۳۱  در جدول زیر اطلاعات مربوط به هر دو نوع هزینه و هزینه کل آورده شده است. چنانچه مشخص است کالای a انتخاب می شود زیرا هزینه کمتری دارد. مثال می خواهیم از بین دو کالای a و b براساس هزینه خرید و حمل آن ها یکی را انتخاب کنیم. هزینه کل هزینه حمل هزینه خرید کالا a b ۱ ۲ ۲ ۱ ۱۲ ۲۱ ۴ ۳۱  اکنون این مساله را با فرایند تحلیل سلسله مراتبی حل می کنیم. نمودار سلسله مراتبی آن در شکل زیر رسم شده است هزینه خرید هزینه حمل a b انتخاب کالا ۵ ۳۱  چنانچه اهمیت هزینه حمل به هزینه خرید یکسان در نظر گرفته شود، داریم سپس ماتریس مقایسه زوجی معیارها را نسبت به هدف تشکیل می دهیم. ۶ ۳۱  ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به هزینه خرید ۷ ۳۱  ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به هزینه حمل ۸ ۳۱  .۵ وزن نسبی نهایی کالای a .۵ وزن نسبی نهایی کالای b چنانچه مشاهده می کنیم در این حالت وزن هر کدام از دو کالا یکسان است حال آنکه در عمل اینگونه نیست. حال وزن نهایی هر گزینه را محاسبه می کنیم ۹ ۳۱  حال با دقت بیشتری به وزن های نسبی در سلسله مراتب زیر می پردازیم انتخاب کالا هزینه خرید هزینه حمل a b ۱ ۳۱  یکی از ها از تقسیم ۱ بر ۳ حاصل شده وزن نسبی گزینه b از هزینه خرید و دیگری از تقسیم ۱ بر ۳ وزن نسبی گزینه a از هزینه حمل به دست آمده است. به عبارت دیگر مربوط به هزینه خرید یک معنا و بزرگی و هزینه حمل، معنا و بزرگی دیگری دارد. اگر جنس این دو معیار متفاوت بود با درنظر گرفتن وزن، این تفاوت لحاظ میشد، اما حال که جنس معیارها یکی است هزینه نمیتوان گفت که هر دو یک معنا می دهند و وزن معیارها یکی است. وزن نسبی روی هر دو شاخه وجود دارد اما ۱۱ ۳۱  وزن هزینه خرید و هزینه حمل باید متفاوت در نظر گرفته شود، وزن هزینه خرید باید بیشتر از وزن هزینه حمل باشد. مقدار وزن هزینه خرید و وزن هزینه حمل به گزینه ها بستگی دارد که در این صورت مساله از حالت سلسله مراتبی خارج شده و باید با روش شبکه ها حل شود. به عبارت دیگر ۱۲ ۳۱  در این قسمت فقط حالت خاصی از مسائل شبکه ای را بررسی می کنیم که در آن وزن قرار گزینه ها وابسته است. در این روش، شبکه را به شاخه های کوچکتر تقسیم کرده و تک تک عناصر هر شاخه مانند i را نسبت به عنصری در شاخه j به صورت زوجی مقایسه می کنیم و ماتریس زوجی را تشکیل می دهیم. سپس بردار ویژه این ماتریس را به دست می آوریم به عبارت دیگر از مقایسه عناصر شاخه i با هر عنصر از j یک بردار ویژه حاصل می شود . حال با مجموعه این بردارهای ویژه یک ابرماتریس سوپر ماتریس تشکیل داده که از به توان بالا رساندن آن بردار وزن ها به دست می آیند. حل مسائل شبکه ای ۱۳ ۳۱  تصور کنید که مساله دارای n شاخه به نام های بوده و در شاخه iام تعداد عنصر وجود داشته باشد حال اگر دو شاخه i و j را انتخاب کرده و تمام عناصر i را به صورت زوجی نسبت به عنصر اول j مقایسه کرده، ماتریس مقایسه زوجی که در زیر نشان داده شده است به دست می آید. همین موضوع را به بیان دیگر تشریح می کنیم ۱۴ ۳۱  . . . … … … . . . . . . . . . . . . … . . . این ماتریس، مقایسه زوجی کلیه عناصر شاخه i نسبت به عنصر اول شاخه j است ۱۵ ۳۱  چنانچه این مقایسه زوجی معنی دار نباشد بردار ویژه مربوطه صفر خواهد بود بردار ویژه حاصل از این مقایسه زوجی به صورت زیر تعریف می شود . . . ۱۶ ۳۱  ماتریس زیر حاصل خواهد شد حال تمام عناصر i را با یکدیگر به صورت زوجی نسبت به تمام عناصر j مقایسه می کنیم و بردارهای ویژه آنرا به دست می آوریم … … . . . … . . . . . . . . . ۱۷ ۳۱  که ماتریس زیر حاصل می شود و به آن سوپر ماتریس گفته می شود ماتریس فوق را برای تمام شاخه ها به دست می آوریم … … . . . . . . . . . . . . … ۱۸ ۳۱  وزن نهایی عناصر از رابطه زیر به دست …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: هزینه خرید, هزینه حمل, سلسله مراتبی, مقایسه زوجی, وزن نسبی, شبکه های عصبی, وزن هزینه, شبکه عصبی, عصبی مصنوعی, ماتریس مقایسه زوجی, بردار ویژه, ماتریس مقایسه,

این فایل پاورپوینت شامل 35  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 1.02 مگا بایت است. نوع قالب فایل pptx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/01/04 06:43:52 استخراج شده است.

http://libportal.imamreza.ac.ir/documents/10157/223316/ANP.pptx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *