نظام مدیریت مستندات

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● اهداف مستند سازی
● اصول کلی در مستند سازی
● مستند سازی و ثبت اطلاعات
● تعاریف
● مزایای مستند سازی خوب
● نظام مدیریت مستندات
● سیستم کد گزاری مستندات-
● انواع مستندات در بیمارستان
● خصوصیات یک policy خوب:
● ویژگی هاي خط مشی
● طراحی
Policy
● نظامنامه
● فهرست مطالب نظامنامه
● روش های اجرایی
● فرمها
● ساختار منطقی فرم
● قواعد طراحی فرم

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

روابط عمومی, سند شماره, عنوان سند, محدوده زمانی, شماره سند, نظام مدیریت, مستند هدف, برون سازمانی, اصول مستند, نظام مدیریت کیفیت, مستند هدف سند, سند شماره بازنگری, تعداد نسخ, مفید ومناسب,

نوع زبان: فارسی حجم: 0.74 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 33 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppsx
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/01/04 07:41:37

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://estahban.sums.ac.ir/tahavol/mostanadsazi/amoozesh/osulemostanadsazi.ppsx

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

 

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: روابط عمومی, سند شماره, عنوان سند, محدوده زمانی, شماره سند, نظام مدیریت, مستند هدف, برون سازمانی, اصول مستند, نظام مدیریت کیفیت, مستند هدف سند, سند شماره بازنگری, تعداد نسخ, مفید ومناسب,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

اصول مستند سازی در نظام مدیریت کیفیت بیمارستان فارابی مشهد نیرومند ذهن ما باغچه است گل در آن باید کاشت گر نکاری ، گل من علف هرز در آن می روید زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است مرحوم مجتبی کاشانی اگر هر فرد کار بی کیفیت خود را به دلیلی توجیه نماید، دلیلی برای کار خوب باقی میماند ۲ حقوقی مالی پیشگیری از هزینه های اضافه مطالبات و .. آموزشی پژوهشی مدیریتی نظارتی ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی و … اهداف مستند سازی صائب بودن accuracy عاری بودن از خطا بموقع بودن timeliness محدوده زمانی ثبت داده ها کامل بودن completeness وجود کلیه داده های لازم مربوط بودن relevancy مفید ومناسب برای مقصود تازگی currency روزآمد بودن داده ها تعریف شدگی definition عناصر اطلاعاتی برای همه دارای یک معنا باشد وثوق reliability قابل اعتماد بودن پوشش coverage منعکس کننده کلیه امور مربوطه قابل قیاس بودن comparability اعتبار validity مطابقت داده ها با دامنه قابل قبول قالب نمایشی داده ها data representation format خوانایی و … تائید و تصدیق authentication امضاء ،مهرو … اصول کلی در مستند سازی بنابراین هدف سند مشخص باشد سند دقیق، صحیح و کامل تهیه گردد در محدوده زمانی صحیح تهیه شود روز آمد باشد خوانا و قابلیت درک یکسانی داشته باشد تصدیق شده باشد قابلیت دسترسی مشخص شده و رعایت گردد از یک قالب مشخص استفاده میشود مستند سازی و ثبت اطلاعات روش اجرایی precedure سندی که راه و روشی مشخص جهت انجام یک فرایند را بیان میکند دستورالعمل working instrauction سندی است که چگونگی انجام یک وظیفه را توسط افراد تشریح میکند سابقه record سندی که نتایج بدست آمده در آن ذکر شده و شواهدی دال بر انجام فعالیت را فراهم می آورد فرآیند مجموعه ای از فعالیتها که ورودی را به خروجی مورد انتظار تبدیل میکند. نظام نامه manual. سندی که سیستم مدیریتی یک سازمان را تشریح می نماید و از نظر ساختار و جزییات ، متناسب با اندازه و پیچیدگی هر سازمان متفاوت می باشد. تعاریف ۱ مستند سازی مناسب این امکان را پدید می آورید تا بعد از انجام یک فرایند یا اقدام چگونگی اجرای آن را بررسی نمایند. به عبارتی این کار ممیزی و ارزیابی خدمات را تسهیل میکند. ۲ در هنگام فعایتهای درمانی و ..همواره درسهایی آموخته می شود که ثبت و مستندسازی این آموخته ها گنجینه گرانبهایی از تجارب سودمند را جهت موارد مشابه بعدی فراهم می آورد. بدین ترتیب عملکردها با گذشت زمان کارآمدتر می گردد. ۳ هرگاه مستندسازی به عنوان رویه ای ثابت در اجرای کارها نهادینه شود، هنگام بروز مشکلات احتمالی، با رجوع به آن مستندات می توان به راحتی به جستجوی علل و عوامل اصلی پیش آمدن آن مشکل پرداخت. ۴ مستند سازی پیوسته و همزمان با مراحل مختلف اجرای کار زمینه بروز اختلافات در زمینه ارتباطات کاری بین متولیان را از بین می برد. ۵ با پیشرفت کار، سازمان قادر نیست تا این حجم عظیم اطلاعات را در ذهن خود نگهداری کند، بنابراین ثبت وضبط اطلاعات و تلخیص و تجزیه و تحلیل و در نهایت بایگانی آنها از مفقود شدن اطلاعات مهم جلوگیری می کند. ۶ همواره احتمال بروز مناقاشات و دعاوی بین طرفین یک فعالیت ، چه در هنگام اجرای کارچه پس از آن وجود دارد. مستند سازی اطلاعات توسط هر یک از طرفین این احتمال را کاهش می دهد . ۷ در صورت رخ دادن تغییر و تحول و جابجایی پرسنل ، امکان پیگیری کار توسط دیگران را میسر می نماید. ۸ مستند سازی همزمان ابزاری کارا برای مطلع نمودن قسمتهای مختلف سازمان از وضعیت کاربوده و تعدادجلسات مورد نیاز برای ایجاد ارتباطات شفاهی را کاهش می دهد. ۹ ثبت اطلاعات جهت نظارت بر اجرای فعالیت ابزاری سودمند است.در واقع با مستند سازی است که می توان با نظارت بر اجرای پروژه و انجام اقدامات و تصحیحات لازم، عملکرد را بهبود داده و در فرایندی به هنگام در جریان امور قرار گرفت. ۱ ایجاد یک رویه مستند سازی معین، تمرکز بر روی جنبه های مهم کار را ممکن می سازد مزایای مستند سازی خوب تهیه مستندات بر اساس نیاز با هدف مشخص و با رعایت اصول مستند سازی انجام شود مستندات تحت کنترل باشد نوع سند مشخص باشد برون سازمانی یا درون سازمانی و … طبقه بندی مناسب توزیع مستندات میزان دسترسی و نگهداری بازنگری مستندات و روزامد شدن کنترل و پایش روش مشخص جمع آوری مستندات منسوخ روش نگهداری سوابق نظام مدیریت مستندات شماره سند شماره بازنگری صفحه ۱ فرم فهرست اصلی مستندات برون سازمانی نام واحدگیرنده ملاحظات تاریخ تحویل امضا تعداد نسخ تعداد صفحات ویرایش شماره سند تاریخ عنوان سند ر شماره سند شماره بازنگری شماره صفحه ۱ عنوان سند ماتریس توزیع مستندات نظام کیفیت ر واحد سازمانی عنوان سند امور مالی دفتر فنی mis بودجه نیروی انسانی خدمات معانت پشتیبانی دفتر بهبود کیفیت تعداد نسخ تنظیم کننده …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: روابط عمومی, سند شماره, عنوان سند, محدوده زمانی, شماره سند, نظام مدیریت, مستند هدف, برون سازمانی, اصول مستند, نظام مدیریت کیفیت, مستند هدف سند, سند شماره بازنگری, تعداد نسخ, مفید ومناسب,

این فایل پاورپوینت شامل 33  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 0.74 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppsx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/01/04 07:41:37 استخراج شده است.

http://estahban.sums.ac.ir/tahavol/mostanadsazi/amoozesh/osulemostanadsazi.ppsx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *