معلومات و قضاياي کلي علمي عمدتا عبارتند از:

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● مفهوم و فلسفه تحقيق علمي:
● هدف تحقيق علمي
● معلومات و قضاياي کلي علمي عمدتا عبارتند از:
● هدف از آموزش روش تحقيق علمي :
● ويژگي ها و قواعد تحقيق علمي
● پيش نيازهاي تحقيق علمي:
● جايگاه رايانه در تحقيقات علمي و مراحل انجام آن:
● تعريف علم :
● طبقه بندي علوم
● علوم انساني
● 1- انواع متغيرها بر اساس ارزش:
● تعريف عملياتي و معرف:
● فرايند تحقيق علمي:
● فصل دوم
● تحقيقات علمي بر اساس هدف :
● تحقيقات عملي بر اساس ماهيت و روش
● شرايط ضروري يک تحقيق تجربي:
● روش ها و طرح هاي اجراي تحقيق تجربي:
● فصل سوم
انتخاب، تعريف و بيان مسئله تحقيق
رکن اصلي هر تحقيق علمي را اين مرحله تشکيل ميدهد.
● هر مسئله تحقيقاتي مناسب داراي ويژگي هاي زير است:
● مطالعه ادبيات و سوابق مسئله تحقيق
● نحوه بيان مسئله تحقيق و نگارش آن
● روش نگارش و ارزيابي مسئله تحقيق
● فصل چهارم
● مفهوم و تعريف فرضيه
● نقش فرضيه در تحقيق علمي
● ويژگي هاي يک فرضيه خوب:
● فصل پنجم
● نمونه هاي احتمالي
● نمونه هاي غير احتمالي
● روش هاي برآورد حجم نمونه
● فصل ششم
● طبقه بندي ابزار اندزه گيري و گرد آوري اطلاعات
● انواع ابزارهاي گردآوري اطلاعات عبارتند از:
● روايي و پايايي ابزار سنجش
● فصل هفتم
● برنامه ريزي و اجراي پرسشنامه
● محاسن پرسشنامه
● معايب پرسشنامه
● روش مصاحبه
● معايب روش مصاحبه
● روش مشاهده
● محاسن روش مشاهده
● معايب روش مشاهده
● فصل هشتم
● فصل نهم
● تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي.
● تجزيه وتحليل با استفاده از آمار استنباطي
● فصل دهم
● ذکر استفاده از منابع ديگران از اين رو ضرورت دارد که:
● فصل دوازدهم
● ساختار مقاله علمي

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

تحقیق علمی, تحقیقات علمی, سیاه سرفه, روش تحقیق, کسب مهارت, علوم انسانی, فلسفه تحقیق, شکلی واقعی, شکلی واقعی عملیاتی, حوزه علوم, مفهوم کلی, بیماری سیاه, بیماری سیاه سرفه, مراحل کاربرد, نیاز بشر,

نوع زبان: فارسی حجم: 1.94 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 242 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/01/04 11:53:53

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/MDarman/bamuzesh/pezhoohesh_dar_madadkari.ppt

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

 

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: تحقیق علمی, تحقیقات علمی, سیاه سرفه, روش تحقیق, کسب مهارت, علوم انسانی, فلسفه تحقیق, شکلی واقعی, شکلی واقعی عملیاتی, حوزه علوم, مفهوم کلی, بیماری سیاه, بیماری سیاه سرفه, مراحل کاربرد, نیاز بشر,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

کتاب روش تحقیق در علوم انسانی مؤلف دکتر محمد رضا حافظ نیا مفهوم و فلسفه تحقیق علمی مفهوم تحقیق علمی از آن جا که همه انسان ها برای یافتن پاسخ سئوال ها و حل مشکلات خود ناچار به کاوش هستند، می توان گفت که همه مشغول تحقیق هستند. ولی آنان تشریفات و آداب یک تحقیق علمی و اساسی را رعایت نمی کنند. به علاوه، دراین تحقیقات نتایج حاصل کاربری فردی دارد ومعمولا تکراری است یعنی درحوزه معرفت شناسی بشر مطلب تازه ای ارائه نمی کند. اصطلاح تحقیق علمی اطلاق خاص داردو می توان آن را برای نوع خاصی از فعالیت های تحقیقاتی به کار برد. این تحقیقات مشخصات کلی مخصوص به خود دارد که عبارتند از برخوردار بودن از آداب و تشریفات خاص توسعه قلمرو معرفت شناخت حاصل از نتیجه و تحقیق در بیرون ذهن واقعیت و ما به ازای خارجی داشته باشد. تحقیق علمی عبارت است از تلاش کاوشگرانه که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق و ما به ازای خارجی داشته باشد. فلسفه تحقیق علمی تحقیقات علمی فلسفه ای روشن و بدیهی دارد، زیرا نیاز بشر به تحقیقات علمی امری بدیهی است. به بیان دیگر نیاز بشر به تحقیقات علمی را می توان به شرح زیر بیان نمود نیاز فطری انسان. انسان فطرتا جستجوگر است و می خواهد تاحد امکان همه چیز را بداند و رموز جهان را کشف کند. به علاوه، کاوشگری انسان هیچوقت به پایان نمی رسد والبته انسان علاقه مند به کشف ناشناخته هاست. پاسخگویی به نیازهای حیاتی. انسان موجودی است که از بدو حیات تا مرگ با مسائل گوناگون رو به روست. او عضوی از سه سیستم اکولوژیک، اجتماعی انسانی و ماورا طبیعت است. حجم معارف بشر ترکیبی از معارف گوناگون است که می توان آن را با یک تقسیم بندی اولیه در سه حوزه قرار داد ۱ حوزه علوم الهی و ماورا الطبیعه ۲ حوزه علوم انسانی و اجتماعی ۳ حوزه علوم مادی و طبیعی هدف تحقیق علمی هدف اصلی تحقیق علمی را باید معلوم کردن مجهول و به عبارتی حل مسئله و پاسخ یافتن برای آن است. معلومات و قضایای کلی علمی عمدتا عبارتند از ۱ اصول و قوانین علمی که جزو امور مسلم و عمدتا تبیین کننده مبانی علم و روابط علت و معلولی است. ۲ حقایق علمی که جنبه توصیفی دارد و به بیان ماهیت، ویژگی ها و ابعاد واقعیت ها نظیر اشیا، پدیده ها، حالات، افکاروخصوصیات آن ها می پردازد. ۳ مدل ها که منعکس کننده روابط نظام یافته متغیر ها، عوامل و عناصر در عالم واقع و جهان خلقت است. ۴ نظریه هایی که ماهیتی کلی و تعمیم یافته دارندو حقایق و واقعیت ها را تبیین می کنند و توضیح می دهند و در واقع نظریه ها پیش نویس اولیه امور مسلم و قطعی علمی محسوب می شوند. در شکلی واقعی تر و عملیاتی می توان هدف تحقیق علمی را به صورت زیر نیز بیان نمود که به نحوی منعکس کننده هدف اولیه پژوهش علمی است بررسی و ارزیابی نظریه ها به منظور ارائه نظریه جدید برای حل مشکل هدف از آموزش روش تحقیق علمی آموزش روش تحقیق علمی نیز اهداف خاص خود را دارد که به سه مورد آن اشاره می شود فراگیری روش وصول به حقایق و کشف مجهولات. کسب مهارت لازم برای اجرای پروژه های تحقیقاتی. کسب مهارت لازم برای تهیه پایان نامه های تحصیلی. ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی تحقیق علمی به عنوان فرایند کشف مجهول و یافتن پاسخ برای مسئله یا مسائل، از ویژگی ها و قواعدی برخوردار است که در ذیل بیان می شود ۱ توسعه ای بودن ۲ قابلیت بررسی داشتن ۳ نظم داشتن ۴ تخصص طلبی ۵ قابلیت تعمیم ۶ دقت طلبی ۷ واقعی بودن ۸ قاعده تجاهل ۹ صبر طلبی ۱ جرات طلبی ۱۱ نیاز به مدیریت واحد ۱۲ رعایت اصل بیطرفی سلامت تحقیق مستلزم رعایت بیطرفی است. ۱۳ اجتهادی بودن تحقیق کار تحقیق باید به نتیجه ای منتهی شود که مبین ماهیت پدیده یا تشخیص رابطه بین پدیده ها و اشیا باشد. به بیان دیگر، محقق باید در انتهای کار و بر اساس نتایج حاصل شده توانایی ارائه نظریه ای را که چگونگی واقعیت و حقیقت را توضیح دهد، داشته باشد. پیش نیازهای تحقیق علمی ۱ وجود فرهنگ تحقیق. ۲ محقق. ۳ بودجه. ۴ سازمان لازم. ۵ ابزار تحقیقاتی. ۶ فراغت لازم برای محقق. ۷ ضوابط و مقررات مالی و اجرایی. جایگاه آماردرتحقیقات علمی و مراحل انجام دادن آن تبیین واقعیت ها و حقایق و طبقه بندی آن ها در قالب اعداد و ارقام از مشخصات علم آمار است و کار مطالعه و بررسی یک پدیده را نیز ساده می کند. مراحل کاربرد آمار در تحقیق مرحله نمونه گیری مرحله گردآوری و طبقه بندی اطلاعات مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات تبیین و نمایش نتایج تحقیق جایگاه رایانه در تحقیقات علمی و مراحل انجام آن مطالعه سوابق و ادبیات موضوع تحقیق طبقه بندی داده ها تجزیه و تحلیل داده ها تنظیم ونگارش گزارش تحقیق تعریف علم علم در لغت به معنای یقین، معرفت و دانش است. واژه علم در مفهوم کلی خود بر هر نوع آگاهی نسبت به اشیا، پدیده ها، روابط و … اطلاق می شود. به علم در مفهوم کلی و عام آن knowledgeاطلاق می شود. ولی از واژه علم مفهوم خاصی نیز تعبیر شده است و آن scienceاست، که مقصود آن بخشی از دانستنی ها و آگاهی های نوع بشر است که …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: تحقیق علمی, تحقیقات علمی, سیاه سرفه, روش تحقیق, کسب مهارت, علوم انسانی, فلسفه تحقیق, شکلی واقعی, شکلی واقعی عملیاتی, حوزه علوم, مفهوم کلی, بیماری سیاه, بیماری سیاه سرفه, مراحل کاربرد, نیاز بشر,

این فایل پاورپوینت شامل 242  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 1.94 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/01/04 11:53:53 استخراج شده است.

http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/MDarman/bamuzesh/pezhoohesh_dar_madadkari.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *