عنوان مقاله (قلم “بی تیتر” اندازه 44) Title (Times new roman 44)

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● عنوان مقاله (قلم “بی تیتر” اندازه 44)
Title (Times new roman 44)

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

جوانه زنی, درصد جوانه, درصد جوانه زنی, بستر کشت, بذرهای گونه, کاغذ جوانه, کاغذ جوانه زنی, بستر کشت بین, کشت بین کاغذ, کشت بین, بین کاغذ جوانه,

نوع زبان: فارسی حجم: 0.49 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 1 صفحه
سطح مطلب: دانشگاهی پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی: فنی مهندسی, زمان استخراج مطلب: 2019/01/04 12:56:24

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://conference.pnu.ac.ir/Alborz-seed/upload/Alborz-seed/Content/180107_01/PosterSample.ppt

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

 

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: جوانه زنی, درصد جوانه, درصد جوانه زنی, بستر کشت, بذرهای گونه, کاغذ جوانه, کاغذ جوانه زنی, بستر کشت بین, کشت بین کاغذ, کشت بین, بین کاغذ جوانه,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

عنوان مقاله قلم بی تیتر اندازه ۴۴ title times new roman ۴۴ اسامی نویسنده گان در ذیل عنوان مقاله و نام نویسنده مسئول به صورت underline و با علامت ستاره به همراه آدرس پست الکترونیک درج شود. در این قسمت آدرس نگارنده گان درج شود. لوگو دانشگاه یا موسسه چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران عکس نویسنده مسئول نتایج نشان داد درصد بذرهای جوانه­زده در تاریکی و روشنائی تفاوتی نداشتند. نتیجه تجزیه واریانس نشان داد دماهای مورد بررسی و بستر کشت بر درصد جوانه­زنی بذرهای سه گونه سالیکورنیای مورد بررسی اثر بسیار معنی­داری داشتند جدول ۱ . نتایج مقایسه میانگین­ها مشخص نمود درصد جوانه­زنی بذرهای گونه بیگلوی در هر سه دما با هم اختلاف معنی­داری داشتند و بذرهای این گونه با۸۸ درصد جوانه­زنی دارای بیشترین درصد جوانه­زنی تحت دمای۲۵ درجه سانتی­گراد در مدت۷ روز با کشت بذرها در بستر کشت بین کاغذ جوانه­زنی bp بودند شکل ۱ . همچنین درمورد بذرهای گونه پرسیکا در هر دو مدت جوانه زنی درصد جوانه زنی بذرها در بسترهای کشت بررسی شده متفاوت بود و بذرهای این گونه دارای بالاترین درصد جوانه­زنی به مقدار۱ درصد تحت شرایط دمای متناوب۲ ۲۵ درجه سانتی­گراد به مدت۷ روز در بستر کشت بین کاغذ جوانه­زنی bp و نیز در همین دما به مدت۱۲ روزدر بستر کشت روی کاغذ جوانه­زنی tp بودند شکل ۱ . بذرهای گونهپرسپولیتانا تحت دمای۲۵ درجه سانتی­گراد به­مدت۷ روز روی کاغذ جوانه­زنی دارای حداکثر جوانه­زنی۶ درصد و تحت همین دما به مدت۱۲ روز در بستر کشت بین کاغذ جوانه­زنی bp از بیشترین میزان جوانه­زنی به مقدار۷۱ درصد برخوردار بودند شکل ۲ . نتایج این تحقیق همچنین مشخص کرد در شرایط مختلف دمای جوانه­زنی و در بسترهای کشت مورد بررسی در هر دو مدت جوانه­زنی به­ترتیب بذرهای گونه پرسیکا، بیگلوی و پرسپولیتانا از درصد جوانه­زنی بالاتری برخوردار بودند شکل­های۱ و ۲ . کل۲. مقایسه میانگین اثر سه دما جوانه زنی بر درصد جوانه­زنی سه گونه مورد بررسی سالیکورنیا در ۷ و ۱۲ روز بحث عدم تفاوت درصد جوانه­زنی بذرهای این سه گونه در تاریکی و نور مشخص کرد جوانه­زنی تحت تأثیر نور نیست و غیرحساس به نور است. معنی­دار بودن اثر دما بر جوانه­زنی و پاسخ متفاوت آن به دما بیانگر نیاز متفاوت دمایی جوانه­زنی بود. در طول جوانه­زنی بذر برخی از گونه­ها مانند salicornia rubra حتی به تغییرات اندک دمای محیط نیز واکنش نشان می­دهند gul et al. ۲ khan et al. ۲ حال آن­که گونه­های شوردوست دیگر مانند suaeda moquinii تأثیرپذیری بسیار کمی را نشان می­دهند khan et al. ۲ ۱ . خان و همکاران khan et al. ۲ بیشترین درصد جوانه­زتی بذرهای گونهsalicornia rubra nels. را در دمای شبانه۲۵ و روزانه۳۵ درجه سانتی­گراد گزارش نمودند و مشاهده کردند تناوب دمای شبانه روزانه۵ ۱۵ درجه سانتی­گراد سبب توقف جوانه­زنی می­گردد. سینگ و همکاران singh ۲ ۱۴ بیشترین درصد جوانه زنی بذرهای گونه­های مختلف سالیکورنیا را در دمای متناوب۱ ۲ درجه سانتی گراد مشاهده کردند. خان و همکاران khan and weber ۱۹۸۶ مشاهده نمودند بالاترین درصد جوانه­زنی بذر گونه salicornia pacifica var. utahensis tridestrom munz در دمای متناوب شبانه روزانه ۵ ۲۵ درجه سانتی­گراد و در مدت جوانه­زنی۸ ۱ روز دارای بیشترین درصد جوانه­زنی بود و تقریباً در تمامی رژیم­های دمای جوانه­زنی مورد بررسی حداکثر درصد جوانه­زنی در چنین بازه زمانی حاصل گردید. رودئو پوئنته و همکاران rueda puente et al. ۲ ۷ نیز مشاهده کردند با افزایش دما درصد جوانه­زنی بذرهای اکوتیپ­های مختلف گونه بیگلوی افزایش یافت و بیشترین درصد جوانه­زنی در تناوب دمایی ۲۵ ۳۵ درجه سانتی گراد حاصل گردید. دمیلو و همکاران de melo et al. ۲ ۱۷ تفاوت درصد جوانه­زنی بذرهای گونه eriotheca gracilipes در بسترهای کشت متفاوت و دماهای جوانه­زنی مختلف را گزارش نموده و مشاهده نمودند بذرهای کشت شده لابلای کاغذ جوانه­زنی در دما۲۵، ۳ یا دمای متناوب۲ ۳ از درصد جوانه­زنی بالاتری برخوردار بودند. بالاتر بودن درصد جوانه­زنی بذرهای گونه­های بیگلوی و پرسیکا در کشت بین کاغذ جوانه­زنی می­تواند ناشی از نیاز بیشتر بذرهای این گونه­ها به رطوبت برای جوانه­زنی و تأمین بهتر رطوبت در این نوع بستر کشت باشد. نتیجه­گیری به­طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد بذرهای گونه بیگلوی در دمای۲۵ درجه سانتی­گراد در مدت۷ روز با کشت بذرها در بستر کشت بین کاغذ جوانه­زنی bp ، بذرهای گونه پرسیکا در دمای متناوب۲ ۲۵ درجه سانتی­گراد به­مدت۷ روز در بستر کشت بین کاغذ جوانه­زنی bp و نیز در همین دما به­مدت۱۲ روزدر بستر کشت روی کاغذ جوانه­زنی tp و بذرهای گونهپرسپولیتانا تحت دمای۲۵ درجه سانتی­گراد به­مدت۷ روز روی کاغذ جوانه­زنی tp و تحت همین دما به مدت۱۲ روز از بیشترین میزان جوانه­زنی برخوردار بود. نتایج و بحث akhani h. ۲ ۸. taxonomic revision of the genus salicornia l. chenopodiaceae in central and southern of iran. pak. j. bot. ۴ ۴ ۱۶۳۵ ۱۶۵۵. baskin j.m. baskin c.c. ۲ ۱۴. seeds ecology biogeography and evolution of dormancy and germination. academic press san diego ca usa. benvenuti s. m. macchia and s. miele. ۲ ۱. quantitative analysis of emergence of seedlings from buried weed seeds with increasing soil depth. weed sci. ۴۹ ۵۲۸ ۵۳۵. copeland l.o. and mc donald m.b. ۲ ۴. principles of seed science and technology.springer dordrecht netherlands. de melo p.a.f.r. m. id. p. cavalcanti e. u. alves c. c. martins and l. r. de araújo ۲ ۱۷. substrates and temperatures in the germination of eriotheca gracilipes seeds. revista ciência agronômica ۴۸ ۲ ۳ ۳ ۳ ۹. flowers t.j. colmer t.d. ۲ ۸. salinity tolerance of halophytes. new phytol. ۱۷۹ ۹۴۵–۹۶۳ flowers t.j. hajibagheri m.a. clipson n.j.w. ۱۹۸۶. halophytes. the quarterly review of biology ۶۱ ۳۱۳–۳۳۷. franklin k.a. whitelam g.c. ۲ ۵. phytochromes and shade avoidance responsesin plants. ann. bot. ۹۶ ۱۶۹–۱۷۵. khan m.a. and gul b. ۱۹۹۸. high salt tolerance in the germinating dimorphic seeds of arhrocnemum macrostachyum. international journal of plant sciences ۱۵۹ ۸۲۶–۸۳۲. khan m.a. gul b. ۲ ۶. halophyte seed germination. in khan m.a. weber d.j. eds. ecophysiology …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: جوانه زنی, درصد جوانه, درصد جوانه زنی, بستر کشت, بذرهای گونه, کاغذ جوانه, کاغذ جوانه زنی, بستر کشت بین, کشت بین کاغذ, کشت بین, بین کاغذ جوانه,

این فایل پاورپوینت شامل 1  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 0.49 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/01/04 12:56:24 استخراج شده است.

http://conference.pnu.ac.ir/Alborz-seed/upload/Alborz-seed/Content/180107_01/PosterSample.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *