موضوع روش تحقیق ، اثبات گرایی و انتخاب موضوع…

 

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● دیدگاه تفسیری
● دیدگاه پساساخت گرایی
● جنبه های هستی شناسی،معرفت شناسی،روش شناسی و روش تحقیق بر اساس چهار پارادایم
● تاثیر دیدگاه های معرفت شناسی بر روش تحقیق درعلوم رفتاری با تاکید بر علوم تربیتی
● رابطه متغیر مستقل و وابسته همراه با متغیر تعدیل کننده

نوع زبان : فارسی حجم : ۶٫۳۶ مگا بایت
نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۴۲۳
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۰۷/۳۰ ۰۷:۱۴:۲۵ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

سایر عبارات کلیدی استفاده شده در این فایل ppt عبارتند از: روش تحقیق, پی بردن, اثبات گرایی, روش علمی, حل مساله, انتخاب موضوع, اجرای طرح, منابع اطلاعاتی, علاقه پژوهشگر, تدوین اجرای, تدوین اجرای طرح, و … .

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۰ ۰۷:۱۴:۲۵ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://sbmu.ac.ir/uploads/bazargan.ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

روش تحقیق کیفی و آمیخته نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری فصل اول پارادایم های تحقیق اصالت تحصلی تفسیر گرایی نظریه انتقادی پسا ساخت گرایی پارادایم های تحقیق اصالت تحصلی اثبات گرایی پسا اثبات گرایی پارادایم اثبات گرایی مفروضه اصلی آن است که واقعیت را می توان از طریق عملیاتی کردن فرایند عینی تحقیق، بدون آلوده شدن با ارزش های محیطی کشف کرد پارادایم پسا اثبات گرایی ضمن اینکه مستقل بودن واقعیت از ارزش های پژوهشگر را مفروض می دارد به این امر اذعان می کند که نمی توان فرایند پی بردن به واقعیت راکاملا به طور عملیاتی کرد و واقعیت را شناخت. روش های تحقیق مورد استفاده شامل روش های آزمایشی، شبه آزمایشی و سایرروش های کمی است که در ان متغیرهای ناخواسته را می توان کنترل یا حذف کرد. دیدگاه تفسیری واقعیت مشروط به تجربه انسان و تفسیر اوست.انسان از طریق تجربه می تواند دانش مربوط به واقعیت را در ذهن خود بسازد. پژوهشگر از طریق تعامل با موضوع مورد پژوهش، به شناخت آن نایل می شود. روش های تحقیق در این دیدگاه شامل مطالعه موردی، قوم نگاری، پدیدارشناختی و تحقیق تاریخی است. دیدگاه انتقادی مفروضه اصلی آن است که واقعیت مادی و مستقل از ذهن انسان است اما اذعان می کند که هرگز نمی توان آن را به طور عینی و کامل شناخت. روش تحقیق مورد استفاده شامل شیوه هایی مانند اقدام پژوهی و قوم نگاری انتقادی است که از طریق مشارکتی انجام می شود. دیدگاه پساساخت گرایی پژوهشگر به بازنمایی های چندگانه ای از واقعیت های اجتماعی از طریق زبان و گفتمان در بافت های گوناگون محیطی می پردازد. روش پژوهش در این دیدگاه، تحلیل گفتمان است. جنبه های هستی شناسی،معرفت شناسی،روش شناسی و روش تحقیق بر اساس چهار پارادایم معرفت شناسایی هستی شناسی دیدگاه فلسفی تاثیر دیدگاه های معرفت شناسی بر روش تحقیق درعلوم رفتاری با تاکید بر علوم تربیتی علم منابع شناخت mouly ۱۹۷ ۱. شیوه استناد به مقام صلاحیت دار authorization ۲. شیوه شهود سیر و سلوک mystical mode ۳. شیوه خرد گرایانه تجربه شخصی rationalistic ۴. روش علمی scientific method پی بردن به مسئله جستجوی پیشینه تدوین فرضیه مشاهده و آزمون فرضیه پذیرش، رد و یا تعدیل کردن فرضیه علم مراحل روش علمی dewey نظریه‌ها تصمیم گیری برای قبول یا رد فرضیه ها مشاهده فرضیه ها تعمیم تجربی یافته ها مفهوم پردازی و پردازش گزاره استدلال قیاسی استدلال استقرایی آزمون فرضیه ها اندازه گیری و برآورد پارامترها تفسیر فرضیه ها تدوین ابزار و … اقتباس از wallace ۱۹۷۱ عناصر اصلی فرایند پژوهش علمی ۱ انتخاب موضوع تحقیق ۴ بیان گزاره های مسئله هدف فرضیه سوال ها ۵ مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها ۶ تعیین ابزار اندازه گیری ۷ مشخص کردن جامعه کورد بررسی، نمونه و حجم نمونه ۸ انتخاب روش تحقیق ۱ تنظیم و تلخیص داده ها ۹ گردآوری داده ها ۱۱ تحلیل داده ها و نتیجه گیری ۱۲ تدوین گزارش و اشاعه یافته ها ۲ بیان مسئله ۳ پیشینه تحقیق مراحل تفضیلی اجرای طرح تحقیق علمی منابع مختلف شناخت ۱. استناد به مقام صلاحیت دار ۲. شیوه‌های مبتنی بر سیر و سلوک و رمز و راز ۳. شیوه خرد گرایانه ۴. روش علمی پی بردن به مسئله جستجوی پیشینه تدوین فرضیه مشاهده و آزمون فرضیه پذیرش رد یا تعدیل کردن فرضیه روش علمی جلسه دوم موضوع یابی عنوان نویسی بیان مسأله گزاره‌های تحقیق مراحل تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی انتخاب موضوع تحقیق شناسایی و بیان مسئله گزاره‌های مسئله و نحوه بیان آن‌ها اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. عرضه شواهدی دال بر وجود مسئله توسط پژوهشگر می‌باشد بخش‌های یک مطالعه حاوی یک بیان کلی، اهمیت مسئله و گزاره‌های خاص مسئله تحقیق است شرایط انتخاب موضوع ۴ اهمیت و الویت ۵ توانایی پژوهشگر ۶ منابع مادی ۷ منابع اطلاعاتی ۸ به صرفه بودن ۳ پژوهش پذیر بودن ۲ بدیع بودن ۱ علاقه پژوهشگر شرایط تدوین موضوع تحقیق موضوع به صورت یک جمله مثبت خبری عدم استفاده از کلمات زائدی بدون نقش و باری در تحقیق آزمون پذیر مطرح شدن موضوع ریشه داشتن در علم مربوطه محدود بودن موضوع تحقیق ماهیتی زمانی مکانی جامعه آماری منابع و مراجع موجود برای انتخاب موضوع تحقیق ۱ . استفاده از تجارب شخصی و فردی محقق ۲. استنتاج از نظریه ها و فرضیات موجود و مطرح ۳. استفاده از متون مربوط به موضوع تحقیق مسأله تحقیق عبارتست از یک جمله استفهامی که رابطه موجود بین دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار می دهد و پاسخ این پرسش چیزی است که در تحقیق مورد جستجو است. اگر یک مسئله علمی باشد، همواره شامل دو یا چند متغیر خواهد بود. روش تبدیل موضوع به مسئله روش استخوان ماهی طبقه بندی مسائل تحقیق مسائل توصیفی استنباطی مسائل تک متغیری چند متغیری مسائل همبستگی تجربی مسائل حاوی قضاوت های اولیه ویژگی‌های مسأله تحقیق بیان کننده یک رابطه بین دو یا چند متغیر صورت سوالی داشتن، به روشنی و بدون ابهام قابل آزمون بودن، با متغیرهایی قابل اندازه گیری موضع اخلاقی یا آرمانی نداشتن محدود بودن و قابل سنجش دامنه و اثر محتوای بیان مسأله مقدمه ویژگی های مسأله ابعاد یا گستردگی مسأله محیط مسأله عوامل احتمالی بروز مسأله نتایج حل مسأله اهمیت و ضرورت حل مسأله پیامدهای ناشی از عدم حل مسأله چگونگی حل مسأله ویژگی‌های موضوع تحقیق ۱. علاقه پژوهشگر موضوع تحقیق باید مورد علاقه پژوهشگر باشد. ۲. بدیع بودن نو و تازه باشد و بصورت خلاقانه مطرح شود. ۳. پژوهش پذیر بودن موضوع پژوهش باید به حل مشکل یا کاهش آن منجر شود. ۴. اهمیت واولویت انجام دادن پژوهش جدید تا چه اندازه اهمیت دارد. ۵. توانایی پژوهشگر پژوهشگر در انتخاب موضوع باید توانایی خود را مورد نظر قرار دهد. ۶. منابع مادی نیروی انسانی، ابزار اندازه‌گیری، بودجه، تجهیزات و سایر لوازم مادی باید در دسترس پژوهشگر باشد. ۷. منابع اطلاعاتی در انتخاب موضوع تحقیق باید به منابع اطلاعاتی دسترسی داشت. تا امکان بازنگری پژوهش‌های قبلی و بررسی پیشینه تحقیق فراهم شود. ۸. به صرفه بودن انجام دادن تحقیق پیرامون موضوع مورد نظر باید از جنبه‌های علمی و نظری مقرون به صرفه باشد. ویژگی‌های یک بیان مسئله خوب ۱. انتقال اهمیت مسئله ۲. تحدید مسئله در یک حوزه تخصصی ۳. اطلاعات کلی در باره …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید: روش تحقیق, پی بردن, اثبات گرایی, روش علمی, حل مساله, انتخاب موضوع, اجرای طرح, منابع اطلاعاتی, علاقه پژوهشگر, تدوین اجرای, تدوین اجرای طرح,

این فایل پاورپوینت شامل ۴۲۳  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۶٫۳۶ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۰ ۰۷:۱۴:۲۵ استخراج شده است.

http://sbmu.ac.ir/uploads/bazargan.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *