انگیزه شروع ، سومصرف مواد و شروع سومصرف…

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

در حال حاضر فهرست عناوین برای مطالب این اسلاید پاورپوینت استخراج نشده است!!!
فایل پاورپوینت را با استفاده از دکمه های رنگی زیر می توانید دانلود کنید

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

انگیزه شروع, انگیزه شروع سومصرف, سومصرف مواد, عوامل اجتماعی, شروع سومصرف, شروع سومصرف مواد, عوامل موثر برایجاداعتیاد, موثر برایجاداعتیاد, عوامل موثر, عوامل خانوادگی, مواد مخدر, محیط کار, خانواده بندوبار, جسمی انگیزه, مشاهده نشانه احتمال, قدرت تصمیم, محیط کار سال,

نوع زبان: فارسی حجم: 0.38 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 110 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی: فرهنگی اجتماعی, زمان استخراج مطلب: 2019/02/11 11:21:32

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/MBehdashti/ravan/pdf/faaliyatha/etiad.ppt

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: انگیزه شروع, انگیزه شروع سومصرف, سومصرف مواد, عوامل اجتماعی, شروع سومصرف, شروع سومصرف مواد, عوامل موثر برایجاداعتیاد, موثر برایجاداعتیاد, عوامل موثر, عوامل خانوادگی, مواد مخدر, محیط کار, خانواده بندوبار, جسمی انگیزه, مشاهده نشانه احتمال, قدرت تصمیم, محیط کار سال,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

انگیزه های شروع سوءمصرف مواد دردهای مزمن جسمی انگیزه های شروع سوءمصرف مواد افزایش توانایی جسمی انگیزه های شروع سوءمصرف مواد اختلالات روان پزشکی درمان نشده انگیزه های شروع سوءمصرف مواد همانندسازی بابزرگترها انگیزه های شروع سوءمصرف مواد دسترسی به پول هنگفت برای کسی که راه های عاقلانه خرج کردن آن را نمی داند انگیزه های شروع سوءمصرف مواد تصورات نادرست درباره مصرف موادمخدر انگیزه های شروع سوءمصرف مواد ایجاداحساسات ویژه انگیزه های شروع سوءمصرف مواد روش های مقابله با استرس انگیزه های شروع سوءمصرف مواد تشویق عضو معتادخانواده انگیزه های شروع سوءمصرف مواد عوامل موثر برایجاداعتیاد اثرات مثبت یامنفی دراولین بار مصرف عوامل موثر برایجاداعتیاد کنجکاوی عوامل موثر برایجاداعتیاد طمع و آز به علت کسب بیشتراحساس لذت عوامل موثر برایجاداعتیاد نقایص جسمانی مانندبیماری ،مشکلات روانی،نگرانی های عصبی و استرس عوامل موثر برایجاداعتیاد انسان هایی که روانی ضعیف وایمانی سست دارند عوامل موثر برایجاداعتیاد عوامل خانوادگی تحول خانواده عوامل خانوادگی فقرمادی عوامل خانوادگی ستیزه والدین عوامل خانوادگی رفاه اقتصادی خانواده عوامل خانوادگی عوامل اجتماعی دردسترس بودن مواد عوامل اجتماعی نابرابری های اقتصادی واجتماعی عوامل اجتماعی جنگ وبحران اقتصادی عوامل اجتماعی امکانات ناکافی جهت تفریح وسرگرمی وکارزیاد عوامل اجتماعی علل سیاسی عوامل اجتماعی داشتن الگوهای بد ورزشکاران هنرمندان و … عوامل اجتماعی چشم وهم چشمی عوامل اجتماعی روابط نادرست والدین عوامل اجتماعی احساس حقارت عوامل اجتماعی اعتیاد، صنعت ومحیط کار آمارمعتادان در محیط کار سال ۷۷ ۹ سال ۷۸ ۱۲ سال ۷۹ ۱۵ مطابق آمارها ۳ از معتادان تزریقی اظهار نموده اندکه در محیط کار تزریق مشترک داشته اند مطابق تحقیقات به عمل آمده ۱۵ از معتادان اظهار داشته اند که اعتیادرااز محیط کارخود شروع کرده اند سازمان بهداشت جهانی اعلام نموده است دراثراستفاده ازسرنگ های مشترک آلوده ۱۶ ۸ میلیون نفر درسال به بیماری هپاتیت نوع bمبتلا می شوند این آمار درمورد ابتلابه بیماری هپاتیت c،به میزان ۵ ۴ ۲ میلیون نفر میباشد با جلوگیری از عوارض صنعتی واجتماعی ناشی از مصرف موادمخدر می توانیم در هرسال ۱۵ مدرسه صدمیلیونی بناکنیم آشنایی باروحیات وانگیزه فرزندان،شرط اول مراقبت توسط والدین است.درصورت وجود این آگاهی شما به آسانی درهمان ابتدا به سوءمصرف موادمخدرفرزندان پی خواهیدبرد بهترین راه مبارزه بااعتیاد،پیشگیری است وبهترین راه پیشگیری،آگاه کردن نسل جوان از خطرهای گرایش به مواد مخدر است برای پیشگیری جوانان ازآلوده شدن به مواد مخدر،شناخت انگیزه ها،زمینه هاوپیامدهای اعتیادضروری می باشد ضعف اخلاق وبی بندوباری در خانواده ها، یکی از علل وعوامل اصلی انحرافات وبویژه اعتیاد است جوانی که اعتیادش راترک کرده،نیازمندحمایت ومحبت خانواده است.وسواس وخشونت در تربیت،دوباره اورابه تباهی سوق می دهد ۴۴ از بزهکاران جامعه ما در خانواده های بی بندوبار زندگی کرده اندو۹۱ ازاین خانواده هاگرفتار اعتیاد بوده اند تماس با فرد معتاد موجب کنجکاوی و انگیزه ای برای شروع اولین مصرف خواهدبود همه معتادان به موادمخدر،قبل از گرایش به اعتیاد سیگاری بوده اند والدین عزیز همین الآن شروع کنید.هیچ گاه برای صحبت بافرزندانتان درموردموادمخدرخیلی زودیاخیلی دیر نیست چراکه دربررسی های انجام شده نیمی ازتمام دانش آموزان دبیرستانی وراهنمایی ذکر کرده اندکه والدین آن هاهرگزباایشان درموردخطرات موادمخدرصحبت نکرده اند ازکارهای درست وخوب فرزندانمان ستایش کنیم واگرخطایی کردندازعمل آن هاانتقاد کنیم نه ازخود آن ها به صحبت های فرزندانمان گوش دهیم. استفاده ازالقاب وعناوین مناسب درحین موردخطاب قراردادن فرزندان،سبب تقویت حس اعتماد به نفس درآن هامی گردد سعی کنیم باکودکانمان صادق باشیم چراکه اگراعتمادرابیاموزندبیشتراحتمال داردکه موقع مشکلات ازماکمک بخواهند نوجوانان مانندهرانسانی حق اظهارنظروتصمیم گیری درامورات شخصی خودشان رادارند،تعدّی وتجاوزبه این حقوق توسط والدین قدرت تصمیم گیری واعتمادبه نفس رادرآن هاسرکوب نموده وسبب تضعیف پایه های تعامل صحیح بین آن هاووالدین خواهدشد سعی کنیم توانایی نه گفتن رادرفرزندانمان تقویت کنیم نه سرکوب بررسی های انجام شده نشان می دهدکه شروع اعتیاددراغلب مواردبصورت تفریحی وسرگرمی وبه توصیه دوستان معتادبوده است اعتقادوایمان رادرفرزندان خود تقویت کنید انتظارات شماازفرزندان بخصوص نوجوانان وجوانان بایددرحدتوان آن هاباشد مراقب رفت وآمدهای فرزندان خودباشید در صورت مشاهده نشانه های زیر به احتمال مصرف مواد مخدرافراد فکر کنید. تمایل به کناره گیری از بستگان و معاشرت با دوستان مشکوک حالت خواب آلودگی و چرت های بی موقع وغیر معمولی افسردگی،عدم تحرک، اجتناب از کارهای سنگین وجسمانی پرگویی، یاوه گویی ودروغ گویی عدم توجه به نظافت وآراستگی سرووضع ظاهری تضعیف حافظه،عدم احساس مسئولیت ووقت شناسی خیره شدن به یک نقطه و عکس العملهای همراه با مکث و تردید کاسته شدن اشتهاوتمایل بیشتر به کشیدن سیگار ومصرف چای،کم شدن وزن صحبت نکردن بااعضای خانواده بخصوص برادران وخواهران وجود اثرات سوختگی بخصوص در انگشتان،لباس ومحل زندگی مثل فرش یا پتو کشف وسایلی از قبیل دستمال کاغذی لوله شده،چوب کبریت تمام سوخته وزرورق آلوده قفل کردن درب اطاق در موقع بیرون رفتن و بستن درب اطاق خوددر مواقعی که داخل اطاق به سر می برند وجود آثار تزریق روی پوست بدن،وجودنقطه های آبی یاسیاه برروی بازووساق وحتی پشت دست زیاددستشویی رفتن وطولانی بودن زمان دستشویی تغییر ساعات خواب،اغلب دیرخوابیدن ودیر بیدار شدن استعمال داروهای خواب آور بی علاقه بودن نسبت به کاروانجام وظیفه غیبت های مکرر در خانه،مدرسه ومحل کار تغییر رنگ چهره بخصوص لبها،تنگ شدن مردمک ها درخواست مکرر پول ازافرادبه بهانه های مختلف بامشاهده تعدادی از نشانه های فوق ازانجام هرگونه واکنش نسبت به افرادخودداری نماییدوموضوع رابایکی ازمراکزمشاوره رسمی،درمیان گذارید. آشنایی باروحیات وانگیزه فرزندان،شرط اول مراقبت توسط والدین است.درصورت وجود این آگاهی شما به آسانی درهمان ابتدا به سوءمصرف موادمخدرفرزندان پی خواهیدبرد نوجوانان مانندهرانسانی حق اظهارنظروتصمیم گیری درامورات شخصی خودشان رادارند،تعدّی وتجاوزبه این حقوق توسط والدین قدرت تصمیم گیری واعتمادبه نفس رادرآن هاسرکوب نموده وسبب تضعیف پایه های تعامل صحیح بین آن هاووالدین خواهدشد حدود ۵ از جرائم به نوعی مربوط به مواد مخدر می باشد.علاوه بر این آمار سر منشاء بسیاری از جرائم مانند قتل،تجاوز،دزدی ….. موادمخدر واعتیاد به آن است. آمارها نشان می دهند که حدود ۹ معتادان به تریاک و هروئین مبتلا به یک بیماری روانپزشکی قابل درمان می باشند.آیا به فکر درمان مشکلات روحی فرد معتاد نیز هستید جوانان خودرادر ارتباط بامعضلات فردی واجتماعی ناشی از استعمال مواد مخدر آگاه سازیم مشکلات جوانان رادرتمامی جوانب موردتوجه قرارداده ودرحل آنها بکوشیم فرزندان خود را به مطالعه تشویق نموده واوقات فراغت ایشان …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: انگیزه شروع, انگیزه شروع سومصرف, سومصرف مواد, عوامل اجتماعی, شروع سومصرف, شروع سومصرف مواد, عوامل موثر برایجاداعتیاد, موثر برایجاداعتیاد, عوامل موثر, عوامل خانوادگی, مواد مخدر, محیط کار, خانواده بندوبار, جسمی انگیزه, مشاهده نشانه احتمال, قدرت تصمیم, محیط کار سال,

این فایل پاورپوینت شامل 110  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 0.38 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/02/11 11:21:32 استخراج شده است.

http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/MBehdashti/ravan/pdf/faaliyatha/etiad.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *