برگرداننده به فارسی: حمید کاظمی حکی رحیم زینالی

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● پیوند شیمیایی
● برگرداننده به فارسی:
حمید کاظمی حکی
رحیم زینالی

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

اتم هیدروژن, عناصر گروه, عناصر واسطه, خواص فیزیکی, عناصر, بین اتم, اتم الکترون, جدول تناوبی, اتم هیدروژن اشغال, فیزیکی شیمیایی, پیوند کووالانسی, زمانی اتم, زیگزاگ فلزات, پیوند شیمیایی, الکترون اتم,

نوع زبان: فارسی حجم: 2.13 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 39 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی: مذهبی, زمان استخراج مطلب: 2019/02/11 05:09:52

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://kimical.ir/wp-content/uploads/KAZEMI-ZEINALI_-bonds.ppt

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: اتم هیدروژن, عناصر گروه, عناصر واسطه, خواص فیزیکی, عناصر, بین اتم, اتم الکترون, جدول تناوبی, اتم هیدروژن اشغال, فیزیکی شیمیایی, پیوند کووالانسی, زمانی اتم, زیگزاگ فلزات, پیوند شیمیایی, الکترون اتم,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

موضوع پیوندهای شیمیایی ترکیبات شیمیایی – فرمولهای کوالانسی مولکولی و شیمیایی یونی تجزیه عنصری، فرمولهای تجربی جرم های مولکولی با فرمول های تجربی فرمول شیمیایی معادله های شیمیایی بیان کننده محاسبات استوکیومتری واکنشگر محدودکننده تعیین بازده مقداری از محصول تشکیل شده تئوری در مقابل بازده های واقعی پیوند شیمیایی یک پیوند شیمیایی درنتیجه برهم کنش الکترواستاتیکی قوی بین دو اتم است. طبیعت اتم ها نوع پیوند را تعیین می کند. پیوندهای کووالانسی از یک برهم کنش قوی بین اتمهای طبیعی نتیجه می شود. هر اتم نشان دهنده ی یک جفت الکترون به اشتراک گذاشته شده بین دو اتم است. برای مثال، یک مولکول هیدروژن را در نظر بگیرید. زمانی که دو اتم هیدروژن در فاصله ای از همدیگر هستند هیچ برهمکنشی ندارند. هر اندازه به همدیگر نزدیکتر شوند حضور یکدیگر را حس می کنند. الکترون روی هر اتم هیدروژن اشغال می کند حجمی که هر دو اتم هیدروژن و پیوند های کووالانسی تشکیل داده اند. هنگامی که پیوند تشکیل می شود الکترون های هر دو اتم h به اشتراک گذاشته می شود. شکل زیرچگالی الکترونی برای مولکول h۲را نشان می دهد که الکترون های به اشتراک گذاشته شده حجمی معادل حجم توزیع شده در بالای هر دو اتم هیدروژن را اشغال می کند. potential energy kj mol separation å همچنین ممکن است که دو اتم به هم نزدیکتر بوده و یک الکترون بین اتم دیگری انتقال یابد. اتمی که یک الکترون می دهد بار ۱ و اتم دیگر که الکترون می گیرد بار ۱ می گیرد. هر دو اتمها از طریق فعل و انفعالات کولمبیک از طریق جذب بارهای مخالف در نتیجه پیوند یونی همدیگر را جذب می کنند. potential energy kj mol separation å سوال چه فاکتورهایی تعیین کننده این است که یک اتم یک پیوند کووالانسی یا یونی با اتم دیگر تشکیل می دهد تعداد الکترون های در یک اتم، به خصوص تعداد الکترون هایی که از هسته دور هستند فعالیت اتم و از این حیث گرایش اتم به تشکیل پیوند کووالانسی یا یونی را تعیین می کند. دورترین الکترونها حساسیت بیشتری به حضور اتمهای دیگر دارند و از این حیث درگیر پیوند دهی هستند. به عنوان مثال در واکنشها. شیمی یک عنصر تقریبا به صورت کامل به تعداد الکترونها، و عدد اتمی وابسته است. جدول تناوبی در اواخر ۱۸ متوجه شدند که عناصر با خواص شیمیایی مشابه در یک گروه طبقه بندی شوند و خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر تابعی از عدد اتمی آن ها است – قانون تناوب آرایش عناصر به ترتیب افزایش عدد اتمی، با عناصر دارای خواص مشابه در یک ستونی عمودی قرار می گیرند که جدول تناوبی نامیده می شود. ستون ها، گروه نامیده می شوند خانواده ها و ردیف ها، دوره نامیده می شوند. عناصر یک گروه خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه دارند. تعداد کل اتمها در یک گروه متفاوت، در پایین گروه افزایش می یابد. به طوری که الکترون های دور از هسته الکترون های خارجی یا ظرفیت در یک حالت مشابه برای کل عناصر یک گروه نامیده می شوند . گروه ها با نامشان معرفی می شوند که اغلب از خواص شان مشتق شده است. i – فلزات قلیایی ii – فلزات قلیایی خاکی vii – هالوژن ها viii – گازهای نجیب عناصر در بلوک میانی عناصر واسطه نامیده می شوند. عناصر در گروه a متنوع هستند فلزات و شبه فلزات، جامدات و گازها در دمای اتاق. عناصر واسطه همگی فلز بوده و در دمای اتاق جامد هستند بجز جیوه. لانتانیدها و اکتینیدها در میان عناصر واسطه به صورت دو مجموعه از ۱۴ عناصر وجود دارند. خواص فیزیکی و شیمیایی نظیر نقطه ذوب، هدایت حرارتی و الکتریکی، سایز اتمی، به طور سیستماتیک در کل جدول متفاوت است. atomic radius å یک زیگزاگ فلزات را از غیر فلزات جدا می کند. عناصر سمت چپ زیگزاگ فلزات هستند بجز هیدروژن که منحصربفرد است و سمت راست غیرفلزات هستند. عناصر در امتداد مرز، دارای خواص میانه هستند شبه فلز نامیده می شود. الکترون نگاتیوی نوع پیوند تشکیل شده بین جفت اتم با توانایی اتمها به جذب الکترونها به سمت خود تعیین می شود. یک یون با بار مثبت کاتیون زمانی که یک اتم یک یا بیشتر الکترون از دست می دهد و بار منفی آنیون زمانی که یک اتم یک یا بیشتر الکترون می گیرد تشکیل می شود. توانایی یک برای از دست دادن الکترون با انرژی یونیزاسیون تعیین می شود در حالیکه توانایی برای گرفتن الکترون با الکترون خواهی اندازه می شود. به طور متوسط این دو ویژگی برای اتم جدا شده تعریف می کند الکترونگاتیوی را که با تمایل یک اتم به جذب الکترون از یک اتم دیگر که به آن متصل است اندازه گیری می شود. برای مثال، از دست دادن الکترون عناصر فلزی برای تشکیل یونهای مثبت از عناصر غیرفلزی آسان تر است. از این رو عناصر فلزی بیشتر الکتروپوزیتیو تر از غیرفلزات قلمداد می شوند. غیرفلزات در مقایسه با غیرفلزات الکترونگاتیوتر هستند. آرایش جدول تناوبی در یک جداسازی فلزات از غیرفلزات نتیجه می شود. طبیعت فلزی به چپ و پایین افزایش یافته و غیرفلزی در راست و بالا افزایش می یابد. این امر به انجام یک مقایسه نسبی الکترونگاتیوی اجازه می دهد. فلوئور الکترونگاتیوترین عنصر بوده و فرانسیم کمترین الکترونگاتیوی را دارد. تفاوت زیاد در الکترونگاتیوی بین دو اتم پیوند داده شده به نفع انتقال الکترون از اتم با الکترونگاتیوی کمتر الکترووزیتیوی زیاد به اتم الکترونگاتیوی بیشتر است و در یک پیوند یونی …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: اتم هیدروژن, عناصر گروه, عناصر واسطه, خواص فیزیکی, عناصر, بین اتم, اتم الکترون, جدول تناوبی, اتم هیدروژن اشغال, فیزیکی شیمیایی, پیوند کووالانسی, زمانی اتم, زیگزاگ فلزات, پیوند شیمیایی, الکترون اتم,

این فایل پاورپوینت شامل 39  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 2.13 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/02/11 05:09:52 استخراج شده است.

http://kimical.ir/wp-content/uploads/KAZEMI-ZEINALI_-bonds.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *