جهان اجتماعی ، فرضهای مربوط و درباره ماهیت…

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

در حال حاضر فهرست عناوین برای مطالب این اسلاید پاورپوینت استخراج نشده است!!!
فایل پاورپوینت را با استفاده از دکمه های رنگی زیر می توانید دانلود کنید

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

جهان اجتماعی, علوم اجتماعی, فرضهای مربوط, دانشمندان اجتماعی, درباره ماهیت, دسته فرضها, دیدگاه واقع, دیدگاه واقع گرایی, واقع گرایی, اشاره رابطه مستقیم, جهان خارج, جهان اجتماعی خارج, واقع تقسیم,

نوع زبان: فارسی حجم: 0.23 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 132 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/04/04 06:53:04

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

دیدن اسلایدهای پاورپوینت مرتبط در پایین صفحه

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://bayanbox.ir/download/1339170189766543455/assumption-Farsi-1.ppt

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: جهان اجتماعی, علوم اجتماعی, فرضهای مربوط, دانشمندان اجتماعی, درباره ماهیت, دسته فرضها, دیدگاه واقع, دیدگاه واقع گرایی, واقع گرایی, اشاره رابطه مستقیم, جهان خارج, جهان اجتماعی خارج, واقع تقسیم,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

پیش فرضهایی دربارة ماهیت علوم اجتماعی ادعای محوری تمامی نظریه های سازمان برفلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی است. پیش فرضهای فلسفی که رهیافتهای مختلف علوم اجتماعی در آن بحث می شوند یا به عبارت دیگر علوم اجتماعی را براساس چهار مجموعه از پیش فرضها می توان مفهوم سازی کرد ۱. پیش فرضهای مربوط به هستی شناسی epistemology ۲. پیش فرضهای مربوط به معرفت شناسی ۳. پیش فرضهای مربوط به ماهیت انسان ۴. پیش فرضهای مربوط به روش شناسی methodology تمام دانشمندان اجتماعی با توجه به پیش فرضهای صریح یا ضمنی دربارة ماهیت جهان اجتماعی و شیوة تحقیق در آن وارد بحث و گفتگو در موضوعات خود می شوند. دسته اول پیش فرضها دارای ماهیتی هستی شناسی بوده و به بررسی جوهرة پدیده ای می پردازد که محقق در صدد تحقیق دربارة آن است. برای مثال دانشمندان جامعه شناس با این پرسش هستی شناسی اساسی مواجهند که آیا واقعیت مورد بررسی چیزی خارج از فرد بوده و از بیرون خود را بر ذهن فرد تحمیل می کندیا اینکه واقعیت محصول ذهن اوست آیا واقعیت دارای ماهیتی عینی است یا محصول شناخت فرد است آیا واقعیت چیزی است که در جهان که وجود خارجی آن مسلم است یا اینکه ساخته و پرداختة ذهن آدمی است دسته دوم پیش فرضها که با نوع اول نیز مرتبط است دارای ماهیت معرفت شناسی است. وبا زمینه های دانش و اینکه چگونه انسان می تواند به درک جهان پرداخته و حاصل آن را به صورت دانش به همنوعان خود منتقل کند مربوط می شود. این پیش فرضها در بردارندة فکرهایی است. برای مثال به چه اشکالی از دانش می توان دست یافت. انسان چگونه می تواند صحیح را از غلط تمیز دهد در واقع این تقسیم دو گانه صحیح و غلط خود موضع معرفت شناشی خاصی را پیش فرض قرار می دهد. و مبتنی بر دیدگاهی دربارة ماهیت خود دانش است. به مانند اینکه آیا امکان دارد ماهیت دانش را به عنوان چیزی خشک hard واقعی و قابل انتقال در شکل ملموس تعریف و بحث کرد یا اینکه دانش دارای ماهیتی نرمتر ذهنی معنوی یا حتی فوق طبیعی است. وبر تجربه و بینش هایی که دارای ماهیت منحصر به فرد و اساساً شخصی است مبتنی می باشد. پیش فرضهای معرفت شناسی در مواردی که ذکر شد دو موضع افراطی را دربارة دانش مشخص می کند که عبارتند از اینکه آیا دانش چیزی قابل تحصیل است یا دانش چیزی است که باید شخصاً آنرا تجربه نمود. دسته سوم پیش فرضها که با پیش فرضهای هستی شناسی و معرفت شناسی مرتبط است. اما از نظر مفهوم از آنها جداست پیش فرضهایی هستند که با ماهیت انسانی و به ویژه با رابطة میان انسانها و محیط زیست آنها مربوط می شود. آشکار است که کل علوم انسانی باید بر این دسته از پیش فرضها مبتنی باشند زیرا اصولاً زندگی انسان موضوع و هدف این گونه علوم است. بنابراین می توان دیدگاههایی را در علوم اجتماعی مشخص کرد که مستلزم آن است که انسانها به شیوه مکانیکی و جبری در برابر موقعیتهایی که در جهان خارج با آنها مواجه می شوند واکنش نشان دهند. براساس این دیدگاه موجودات انسانی و تجربیات آنان محصول محیط است. انسانها و تجربیاتشان از طریق شرایط خارجی خود شرطی می شوند. در برابر این دیدگاه افراطی، دیدگاه دیگری وجود دارد که نقش خلاق تری را به انسان نسبت می دهد. و در آن اختیار و اراده free will نقش محوری را به خود اختصاص می دهد. وانسان به عنوان خالق محیط خود مطرح می گردد و نقش کنترل کننده دارد و نه کنترل شونده. در این دو دیدگاه افراطی که رابطه‌انسان و محیطش را بررسی می کند مناقشه های فلسفی زیادی بین طرفدران جبرگرائی determinsim از یک سو و دیدگاه اختیارگرایی voluntarism از طرف دیگر مشاهده می شود. چنانکه بعداً خواهیم دید پیش فرضهای بسیاری از دانشمندان اجتماعی در فاصلة میان این دو قرار می گیرد. پیش فرضهای سه گانه ای که در فوق به آنها اشاره شد رابطه ای مستقیم با پیدایش دستة چهارمی از پیش فرضها دارند که دارای ماهیت روش شناسی است. هر یک از این پیش فرضها پیامدهای مهمی را دربارة شیوة بررسی و نحوة به دست آوردن دانش دربارة جهان اجتماعی ارائه می دهد. هستی شناسی ها و معرفت شناسیهای مختلف و مدلهای متفاوتی که دربارة ماهیت انسان ارائه می شود احتمالاً دانشمندان اجتماعی را به روش شناسیهای متفاوتی سوق می دهد. رشته های بحث نام انگاری واقع گرایی بحث هستی شناسی موضع نام انگاران این پیش فرض است که جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان چیزی بیش از نامها مفاهیم و عناوین به منظور ساختار دادن به واقعیت نیست. نام انگار وجود یک ساختار واقعی را برای جهان به گونه ای که این مفاهیم برای توصیف آنها به کار رود قبول ندارد. نامهایی که ما به کار می بریم موجوداتی ساختگی هستند و در صورتی مفیدند که ابزار راحتی را برای توصیف تفهیم و توافق جهان خارجی فراهم کنند. نام انگاری غالباً با میثاق گرایی conventionalism معادل گرفته می شود. در مقابل دیدگاه واقع گرایی معتقد است که جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان یک جهان واقعی است که از ساختارهای خشک ملموس و نسبتاً تغییر ناپذیر تشکیل شده است. واقع گرایان معتقدند که خواه ما به این ساختارها شناخت پیدا کنیم و عنوانی را برای آنها جعل کنیم و خواه نکنیم همچنان به عنوان موجوداتی تجربی وجود دارند. جهان اجتماعی برای شخص واقعگرا جدا از درک آن توسط انسان وجود دارد. فرد در جهان اجتماعی که واقعیت خاص خود …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: جهان اجتماعی, علوم اجتماعی, فرضهای مربوط, دانشمندان اجتماعی, درباره ماهیت, دسته فرضها, دیدگاه واقع, دیدگاه واقع گرایی, واقع گرایی, اشاره رابطه مستقیم, جهان خارج, جهان اجتماعی خارج, واقع تقسیم,

این فایل پاورپوینت شامل 132  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 0.23 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/04/04 06:53:04 استخراج شده است.

http://bayanbox.ir/download/1339170189766543455/assumption-Farsi-1.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *