انجام برنامه های زیردرموردبندهای ج،د،ه،ضرورت دارد.

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● به نام خدا

چکیده کتاب
مبانی برنامه ریزی شهری
دکتر اسماعیل شیعه

کلاس مبانی برنامه ریزی شهری
● بخش یک
● بخش دوم
● بخش سوم
● بخش چهارم
● بخش پنجم
● مطالعات منطقه ای
● مطالعات طبیعی وجغرافیایی
● بخش ششم
● انجام برنامه های زیردرموردبندهای ج،د،ه،ضرورت دارد.
● مهمترین عواملی که دست طرح ریز شهری وبرنامه ریز شهری رادرطراحی محیط شهری قوت میبخشد شامل:
● تجزیه وتحلیل وتدوین راه حل هایی درجهت ارائه طرح ها

توجه نکات زیربرای برنامه ریزی آینده ضروری است:
● بخش هفتم
● بخش هشتم
● بخش نهم
● بخش دهم

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

مبانی برنامه, بخش تحولات, برنامه ریزی, نقطه واحتیاج, ریز شهری, نقطه واحتیاج زندگی, انقلاب صنعتی, تعاریف شهر, کوچ نشینی, محیط زیست, وبرنامه ریز شهری, نشینی برمبنای, درمکان مناسب, بخش نهم,

نوع زبان: فارسی حجم: 2.21 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 151 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/04/04 06:34:31

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

دیدن اسلایدهای پاورپوینت مرتبط در پایین صفحه

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://mehdisaati.ir/text-pdf/Urban-planning.ppt

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: مبانی برنامه, بخش تحولات, برنامه ریزی, نقطه واحتیاج, ریز شهری, نقطه واحتیاج زندگی, انقلاب صنعتی, تعاریف شهر, کوچ نشینی, محیط زیست, وبرنامه ریز شهری, نشینی برمبنای, درمکان مناسب, بخش نهم,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

به نام خدا چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه کلاس مبانی برنامه ریزی شهری بخش یک مفهوم شهروشهرسازی بخش دوم تحولات شهرنشینی بخش سوم تحولات شهرسازی بخش چهارم برنامه ریزی وانواع آن بخش پنجم روش مطالعه وضع موجود بخش ششم ارایه طرح هاوراه حل ها بخش هفتم الگوی برنامه ریزی وجایگزینی نیازمندی های شهری بخش هشتم ضوابط توسعه زمین وتاسیسات زیر بنایی بخش نهم تاثیرعومل اجتماعی واقتصادی وطبیعی درطرح های شهرسازی بخش دهم نواحی مسکونی بخش یک مفهوم شهروشهرسازی محیط زیست داری مفهومی جامع است.درحالی که شهروشهرسازی تصویر محدودی ارآنرااذهان زنده میکند.مفهوم محیط محیط زیست،شهروشهرسازی وتمام آنچه راکه ازاین پدیده می شناسیم دربر میگرد. احساس لزوم تثبیت دریک نقطه واحتیاج به زندگی در یک نقطه واحتیاج به زندگی درکنار یکدیگر،انسان رابرآن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی وداده های ساختمانی محیط اطراف خود،به ایجادمسکن دست بزند. نحوه زندگی بشروسکونت او،دارای دوتقسیم بزرگ کوچ نشینی ویکجا نشینی است که شامل کوچ نشینی برمبنای صیدوشکار،زندگی شبانی،ییلاق وقشلاق،مهاجرت شبانی وکشاورزی ابتدایی یکجا نشینی برمبنای کشاورزی وبهگزینی مواد کشاورزی ازدیدگاه دیگر،زندگی ثابت وایجادده درمکان مناسب همراه باکشاورزی آغاز می شود ودرادامه با پراکندگی روستاهاومبادلات کالاهای کشاورزی شهرهابه وجودمی آیند. وجود روستا از لزوم وجودشهرهاست،پس اهمیت توجه به روستا ها کمتراز شهرهانیست واین درحالی است که باوجودگسترش روز افزون شهرها هنوز قسمت اعظم انسان ها در روستاها ساکنند. مهاجرت روستاییان به شهرها به علت وجودامکانات رفاهی در شهرها وکمبودآن درروستاهاصورت گرفته است واین پدیده باعث کاهش تولیدات کشاورزی در روستاها وتراکم بیش از حد جمیت در شهرهاشده است. لزوم یک ارتباط صحیح وتدوین برنامه های برای استفاده هرچه بیشتراز استعداد های طبیعی درمکان های مختلف ضروری است برنامه ریزی ها باید به نحوی به مرحله اجرا درآیندکه به سکونت گاه ها وفعالیت های انسانی به صورت یک جامعه بزرگ منطقه ای نگریسته شودکه جمعیت آن درمناطق مختلف پخش شده است. شهرچیست شهرمجموعه ای ازترکیب عوامل طبیعی،اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که درآن جمعیت ساکن،متمرکز شده اند.ویژگی های آن به صورت منظم،دارای آداب ورسوم،دارای تخصص مختلف،وابستگی شدید به روستاها،جمعیت نسبتا متراکم،وجود خیابان هاومراکز کار و تجارت،امکانات رفاهی وآموزشی دردوره های گذشته ویژگی های بالا درشهرها نبوده اما شاخصی داشته که آن را از شهرها جدا میکرده مثلا urbsدرروم باستان که به مناطق غیر روستااطلاق می شده. تعاریف مختلف شهر تعریف عددی ساده ترین تعریف شهر بهترین وجه تمایز شهر و روستا که مرکزی از اجتماع نفوس که درنقطه ای گرد هم آمده و تراکم جمعیت درآن ازحدمعینی پایین تر نباشد. تعریف تاریخی برخی از علما معتقدندکه مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطلاق شده است،به عنوان شهرشناخته میشوندوبه افتخار قدمتی که دارند،همیشه شهرباقی میمانند. تعریف حقوقی امتیازاتی که مختص شهرها بوده وروستاها فاقد آنها بودندمانند حق بازار یاخدمات نظامی تعریف جغرافی دانان از شهر منظره ای مصنوعی است که زندگی شهری را امکان پذیرمی سازدودارای ارتباط متقابل با کشور مورد مطالعه است سایر تعاریف شهر جایی است که شغل سکنه آن غیر کشاورزی است ونوع درآمد،رفتار،سیما و …..باروستا تفاوت داشته باشد. شهرسازی کدامست باوجود عقایدبرخی از بزرگان شهرسازی با پیدایش انسان آغاز شده است امااساساعلمی است که اخیرا به وجودآمده است. مجموعه روشها وتدابیری که متخصصین امورشهری بوسیله آن شهرهارابهترمی سازند،به شهرسازی شهرت دارد. مطالعه طرح ریزی وتوسعه شهرهابا در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی واقتصادی باتوجه به حد اقل رساندن مشکلات شهری وپاسخ گویی به نیاز های عمومی جمعیت شهری ازتعاریف دیگر شهرسازی است. ویژگی های شهرسازی که درتعاریف آن استفاده می شود طرح وتنظیم نقشه ها،توزیع صحیح تاسیسات شهری،برنامه ریزی جهت حمل ونقل،بسط روابط اجتماعی اقتصادی،درعین مجزا بودن از سایرعلوم،ارهمراهی بسیاری ازعلوم استفاده مینماید. شهرساز کیست شهرسازیاطراح وبرنامه ریز شهری،عبارت از دوپدیده محیط و انسان که درکنارهم جوامع زیستی رابه وجود می آورند. شهرساز به ایجاد رابطه ای منطقی بین انسان ومحیط زیست مبادرت می ورزد.استفاده ازروش ها وتکنیک های این علوم اجتماعی،اقتصادی،هنری، … درایجاد،توسعه،برنامه ریزی وطرح ریزی شهرها،درحقیقت،شهرسازی می نامند. شهرسازی یک کارگروهی باشرکت متخصصین علومی است که به نحوی درزمینه مسایل شهری میتواند به مطالعه بپردازدوبه تعیین برنامه درجهت بهبود،توسعه وضع آینده آنهامبادرت ورزد. بخش دوم تحولات شهرنشینی شهرها چگونه به وجود می آیند مهمترین عامل ایجاد شهررها،بایستی توسعه شبکه راه راعادی ترین ومطمئنا قدیمی ترین عامل دانست. عامل توسعه مبادلات کالاوپیشرفتهای تجاری،که منجربه یک محل قابل استفاده ودایمی دریکی موقعیت مطلوب میگردد. درایجاد وتوسعه شهرها،نقش عامل طبیعی مانند وجود آب، مساعدت زمین … تاثیر گذار بوده است. ازدیدگاه دیگروجودمامن ها،سرپناه هاومقابله مردم درومقابل حملات خارجی رابایستی ازجمله عواملی دانست که به شهرها نقش دفاعی داده ومردم رابرای مقابله درکنار یکدیگرقرار داده است. مورخین واقتصاددانان معتقدندکه شهرها،ناشی از توسعه وبسط شبکه راه ها هستند درحالی که عده ای دیگر معتقدندکه شهر محصول کوشش وفعالیت درزمینه امور تجاری است. انبارکردن مازادمحصولات غذایی،باعث تراکم بیشترجمعیت روستاها گردیدکه خودموجب تسهیل جمع آوری غذاهای مازاد جهت تامین یک جمعیت شهری گشت. رشدوتوسعه شهرهابراثرحوادث مختلف،درتمام ادوارتاریخی دارای افول وصعود بوده است.گاهی شهرها چنان عظمت یافته اند که به صورت یکی کشورشهر درآمده اند مانند آتن،اسپارت و رم آنچه که اساس شهرنشینی وبسط وتوسعه شهرهارابنیان گذارد،به قرن هجدهم میلادی بازمی گرددکه به عصر انقلاب صنعتی شهرت دارد. عواملی که به توسعه شهرنشینی بعداز انقلاب صنعتی انجامید شامل اخراع برق،اتومبیل، ….که به بسط وتوسعه شهرهای بزرگ امروزی انجامید. عوامل گسترش شهرها انقلاب صنعتی وبدنبال آن تحولاتی که درامرشهرنشینی انجامید،استقرارانسان در شهرها رابه گونه ای دیگر جلوه گرساخت.مهمترین عوامل رواج شهر نشینی تحول درحمل ونقل وسرعت مبادلات بااختراع اتومبیل وقطارهمراه بابسط شبکه راه ها پیدایش تخصص وتقسیم کار احتیاج به نیروی کارمتخصص باتحول درآمد صنعت ازدیادجمعیت دراثرپیشرقت علم طب وکاهش مرگ ومیر توسعه مهاجرت ها باتنوع تولید وفعالیت هاومشاغل از کشاورزی به صنعتی درشهرها تمرکز صنعت وتجارت باایجاد کارخانه ها درمکان مناسب که تمرکزصنایع رابه دنبال داشت که درکنار یکدیگر درشهرها متمرکز شده اند.ودراثرتوسعه راه ورقابت اقتصادی ،توسعه تجاری هم به وجودآمد بالارفتن سطح درآمد دراثراشتغال به کارها ی مختلف درشهر نتوع در مشاغل پیدایش وگسترش وسایل ارتباط جمعی بااختراع ماشین چاپ وافزایش سرعت مبادله افکار ونزدیک شدن مردم جهان به همدیگر وایجادتغییرات اساسی درفرم،سیمای شهری ووضعیت اجتماعی راباعث شد. بدین ترتیب بود که عوامل فوق باعث افزایش جمعیت وگسترش شهر ها وتمرکز زیادی در امر صنعت پدیدار گشت. درجوامع ماقبل صنعت،نسبت شهرنشینان به جمعیت روستایی اندک بود،همچنین …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: مبانی برنامه, بخش تحولات, برنامه ریزی, نقطه واحتیاج, ریز شهری, نقطه واحتیاج زندگی, انقلاب صنعتی, تعاریف شهر, کوچ نشینی, محیط زیست, وبرنامه ریز شهری, نشینی برمبنای, درمکان مناسب, بخش نهم,

این فایل پاورپوینت شامل 151  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 2.21 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/04/04 06:34:31 استخراج شده است.

http://mehdisaati.ir/text-pdf/Urban-planning.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *