دانش اموزان ، فعالیت دانش و کمک دانش اموزان…

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

در حال حاضر فهرست عناوین برای مطالب این اسلاید پاورپوینت استخراج نشده است!!!
فایل پاورپوینت را با استفاده از دکمه های رنگی زیر می توانید دانلود کنید

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

دانش اموزان, فعالیت معلم, فعالیت دانش, فعالیت دانش اموزان, کمک دانش اموزان, کمک دانش, تفسیر مطالب, تکوین مفهوم, مرحله, مرحله تفسیر, مرحله کاربرد, ویژگی مشترک, اموزان درک, دانش اموزان درک,

نوع زبان: فارسی حجم: 2.19 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 25 صفحه
سطح مطلب: دانش آموزی پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/04/05 12:55:51

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

دیدن اسلایدهای پاورپوینت مرتبط در پایین صفحه

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://adabiat2.zanjansadra.ir/ufiles/34259021479109607.ppt

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: دانش اموزان, فعالیت معلم, فعالیت دانش, فعالیت دانش اموزان, کمک دانش اموزان, کمک دانش, تفسیر مطالب, تکوین مفهوم, مرحله, مرحله تفسیر, مرحله کاربرد, ویژگی مشترک, اموزان درک, دانش اموزان درک,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

معرفی الگوی تفکّر استقرایی هیلدا تابا صاحب نظر فقید در برنامه ی آموزشی، راهبردهای متعدد آموزشی ، برای کمک به رشد جریانات استقرایی ذهنی ، به خصوص توان طبقه بندی و استفاده از طبقات را تدوین کرده است. الگوی تفکر استقرایی برای تکوین مفهوم وآموزش هم زمان مفاهیم به دانش آموزان تدوین شده و توجّه به منطق ، زبان و معانی کلمات و ماهیت دانش را پرورش می دهد. مهم ترین کاربرد این الگو ، بهبود ظرفیت تفکر است ، این شیوه در جریان بهبود کیفیت تفکر، دانش آموزان را به کسب و پرورش اطّلاعات بسیاری در درون ذهن خود وا می دارد. جریان استقرایی شامل خلاقیت در پردازش اطّلاعات و نیز استفاده ی همگرا از اطّلاعات درحلّ مسائل است .الگوی استقرایی موجب می شود که دانش آموزان اطّلاعات را گرد آوردند، به دقّت مورد بررسی قرار دهند، به شکل مفاهیم در آورند و دست ورزی با مفاهیم را یاد بگیرند. مرحله ی اول تکوین مفهوم در این الگو معلّم آغازگر فعّالیّت است ، زیرا فعّالیّت ها از قبل به وسیله ی معلّم تعیین می شوند. امّا فضای همکاری دوستانه بین معلّم و شاگردان وجود دارد . در جریان آموزش مفاهیم ،زمینه سازی می شود تا مفهوم با مشارکت فعّالانه ی دانش آموزان و معلّم تولید شود .آموزش به این شیوه برای دانش آموزان ارزشمند است ، زیرا خود سازنده و تولید کننده ی آن هستند . در مرحله ی تکوین مفهوم در الگوی استقرایی، رویکرد پی گیری تقویت می شود نیل به این مرحله از طریق روش های زیر انجام می شود گام اول تعیین ، برشماری و فهرست کردن مطالب فعّالیّت معلّم مشخّص کردن موضوع و مسئله ی تدریس برای فراگیران تشکیل گروه کاری از دانش آموزان یک سرگروه به عنوان سخن گو، یک مدیر جلسه وچند عضو اختصاص زمان مناسب برای تفکر گروهی و مشورت افراد هر گروه تشویق وترغیب گروه هایی که توانسته اند بیشترین نمونه ها را فهرست کنند. نظارت ، هدایت و تسهیل موارد فعّالیّت دانش آموزان فعّالیّت انفرادی در آغاز مرحله ی اول و قرائت نظرات چند دانش آموز تنظیم فهرست مشترک برای هریک از گروه ها بحث وگفت و گو بین سرگروه ها گام دوم گروه بندی براساس ویژگی های مشترک فعّالیّت معلّم در صورتی که موضوع برای دانش آموزان تفهیم نشده باشد با استفاده از روش سخن رانی ، زمینه های فکری را تقویت نموده و کلیات مسئله را بازگو نماید. کمک به دانش آموزان برای درک شباهت ها و تفاوت ها فعّالیّت دانش آموزان دانش آموزان باید ابتدا به صورت انفرادی و سپس با نظر بقیه ی اعضای گروه ، فهرست به دست آمده را به چند بخش تقسیم کنند. گروه بندی عناوین باید بر اساس تشابه آن ها باشد و تشخیص این شباهت ها به عهده ی دانش آموزان است. گام سوم عنوان دهی و طبقه بندی فعّالیّت معلّم کمک به دانش آموزان به منظور انتخاب عنوان های مناسب برای طبقه بندی خود فعّالیّت دانش آموزان انتخاب نام وعنوان مناسب برای گروه هایی که با توجّه به خصوصیات و ویژگی های مشترک دسته بندی شده اند. تبدیل گروه بندی به طبقه بندی و قراردادن هر جزء در طبقه بندی ویژه ی خود. مرحله ی دوم تفسیر مطالب یادگیری مؤثّر و مطلوب، زمانی اتّفاق می افتد که فراگیران بتوانند در خصوص مسئله و موضوع مورد نظر ، اظهار عقیده کنند و به تفسیر و تحلیل آن بپردازند ،البتّه باید توجّه داشت که داشتن توانایی تحلیل و تفسیر مطالب به شناخت دقیق و عمیق مسائل بستگی دارد و در مراحل متفاوت الگوی استقرایی ، دارا بودن این تسلّط ومهارت بسیار ضروری است . مرحله ی تفسیر مطالب از طریق موارد زیر تحقق می یابد گام اول تشخیص و تعیین جنبه های شاخص فعّالیّت معلّم کمک به دانش آموزان برای درک مفهوم اجزا و توصیف دقیق آن ها فعّالیّت دانش آموزان تعیین خواص و ویژگی های مشترک و شاخص ارائه تعریف و توصیفی از اجزای گروه گام دوم کشف روابط واستنتاج فعّالیّت معلّم کمک به دانش آموزان برای بررسی روابط علّت و معلولی بین اجزا و طبقات کمک به دانش آموزان برای تحلیل جایگاه عناوین تدوین یک جدول دو بعدی فعّالیّت دانش آموزان بررسی روابط علت و معلولی و نتیجه گیری تحلیل ویژگی ها و ارتباط طبقات گام سوم استنباط فعّالیّت معلّم طرح سؤال های مناسب که پاسخ گویی به آن ها بیانگر عمق یادگیری و درک دانش آموزان از مسئله باشد . فعّالیّت دانش آموزان درک عمیق موضوع ارائه ی دلایل و دفاعیات به طور گسترده از طبقه بندی خود توجّه با پایان گرفتن این مرحله ، می توان گفت که مفهوم مورد نظر آموخته شده است و دانش آموزان به مرحله ی تسلّط بر موضوع رسیده اند . در بیشتر موضوعات آموزش از طریق استقرایی در این مرحله متوقف می شود زیرا انتظار و اهداف درس فراتر از این نیست . مراحل بعدی ، به موضوع و ابعاد متفاوت آن بستگی دارد ودر صورت لزوم اهداف درس ادامه می یابد . مرحله ی سوم کاربرد اصول در این مرحله اصولی که در مراحل تکوین مفهوم و تفسیر مطالب کشف و تولید شده است در ابعاد جدیدتری به کار گرفته می شود . اطّلاعات از ذهن بیرون می آید و در عرصه های زندگی به عمل متصل می گردد برای مرحله ی کاربرد اصول سه فعّالیّت پیش بینی شده است گام اول پیش گویی نتایج ، توضیح پدیده های جدید و فرضیه سازی فعّالیّت معلّم طرح اطّلاعات جدید و ناآشنا هدایت و رهبری بحث های گروهی فعّالیّت دانش آموزان فرضیه سازی مفاهیم جدید وناآشنا بر اساس اصول و مفاهیم تدریس شده بحث وگفت و گو پیرامون فرضیه های متفاوت گام دوم توضیح یا پشتیبانی از فرضیه ها فعّالیّت معلّم هدایت ورهبری بحث های گروهی خودداری از تأیید …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: دانش اموزان, فعالیت معلم, فعالیت دانش, فعالیت دانش اموزان, کمک دانش اموزان, کمک دانش, تفسیر مطالب, تکوین مفهوم, مرحله, مرحله تفسیر, مرحله کاربرد, ویژگی مشترک, اموزان درک, دانش اموزان درک,

این فایل پاورپوینت شامل 25  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 2.19 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/04/05 12:55:51 استخراج شده است.

http://adabiat2.zanjansadra.ir/ufiles/34259021479109607.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *