دیه عضو ، دیه مقدر و اعضا منافع…

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

در حال حاضر فهرست عناوین برای مطالب این اسلاید پاورپوینت استخراج نشده است!!!
فایل پاورپوینت را با استفاده از دکمه های رنگی زیر می توانید دانلود کنید

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

دیه عضو, بین بردن, دیه مقدر, پنجم دیه, اعضا منافع, قانون ترتیب, دیه شکستن, عضو دیه, قانون ترتیب مقرر, مقرر باشد, دیه مقدر نسبت, دیه کامل,

نوع زبان: فارسی حجم: 0.35 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 76 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: pptx
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/05/16 06:36:08

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

اسلایدهای پاورپوینت مرتبط در پایین صفحه

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/05/16 06:36:08 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://med.mui.ac.ir/sites/default/files/users/ophthalmology/Islamic.pptx

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: دیه عضو, بین بردن, دیه مقدر, پنجم دیه, اعضا منافع, قانون ترتیب, دیه شکستن, عضو دیه, قانون ترتیب مقرر, مقرر باشد, دیه مقدر نسبت, دیه کامل,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

قانون مجازات اسلامی دکتر احسان اسلامی نیا قواعد عمومی دیه اعضاء ماده ۵۵۸ در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون دیه ثابت می شود. ماده ۵۵۹ هر گاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است. ماده ۵۶ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد. ماده ۵۶۱ هر گاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود. ماده ۵۶۲ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد. ماده ۵۶۳ از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضاء زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضاء ظاهری، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۵۶۴ فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد. ماده ۵۶۵ از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره ۱ در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می شود. تبصره ۲ هر گاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کنارشناس، مجنی علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می شود. ماده ۵۶۶ دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است. ماده ۵۶۷ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. ماده ۵۶۸ در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد. ماده ۵۶۹ دیه شکستن، ترک برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است الف دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است. ب دیه خردشدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خردشدن آن استخوان است. پ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضوچهار پنجم دیه شکستن آن عضو است. ت دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است. ماده ۵۷ هر گاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد،در صورتی که عرفاً جنایت های متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد. ماده ۵۷۱ دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کار افتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد. ماده ۵۷۲ هر گاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود دیه شکستگی ثابت است. ماده ۵۷۳ هر گاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه ای دارد. ماده ۵۷۴ هر گاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد،دو جنایت محسوب می شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است. ماده ۵۷۵ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد. دیه مقدر اعضاء مبحث اول دیه مو ماده ۵۷۶ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: دیه عضو, بین بردن, دیه مقدر, پنجم دیه, اعضا منافع, قانون ترتیب, دیه شکستن, عضو دیه, قانون ترتیب مقرر, مقرر باشد, دیه مقدر نسبت, دیه کامل,

این فایل پاورپوینت شامل 76  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 0.35 مگا بایت است. نوع قالب فایل pptx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/05/16 06:36:08 استخراج شده است.

http://med.mui.ac.ir/sites/default/files/users/ophthalmology/Islamic.pptx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *