Augmented Plane Wave (APW) روش امواج تخت بهبودیافته

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● روشهای حل معادلات کان – شم
● Augmented Plane Wave (APW)

روش امواج تخت بهبودیافته
● ناحیه بین جایگاهی
● کرات موفین تین
● Linearized Augmented Plane Wave (LAPW)

روش امواج تخت بهبودیافته خطی
● انتخاب El به روش ویگنر سایتس

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

موفین تین, روش امواج, توابع پایه, روش, کره موفین تین, امواج تخت, روش امواج تخت, کره موفین, تخت بهبودیافته, ناحیه بین جایگاهی, ناحیه بین, امواج تخت بهبودیافته, مرز کره, مرز کره موفین, سطح کره,

نوع زبان: فارسی حجم: 0.09 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 21 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی: مذهبی, زمان استخراج مطلب: 2019/05/17 03:36:25

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

اسلایدهای پاورپوینت مرتبط در پایین صفحه

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/05/17 03:36:25 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://sciold.ui.ac.ir/~sjalali/MSc.Students/kheradmand/kheradmand-seminar.ppt

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: موفین تین, روش امواج, توابع پایه, روش, کره موفین تین, امواج تخت, روش امواج تخت, کره موفین, تخت بهبودیافته, ناحیه بین جایگاهی, ناحیه بین, امواج تخت بهبودیافته, مرز کره, مرز کره موفین, سطح کره,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

روشهای حل معادلات کان شم انتخاب پایه مناسب برای بسط تابع موج امواج تخت برای پتانسیلهای ضعیف مدل بستگی قوی برای پتانسیلهای قوی مثل الکترونهای مغزه رفتار بسیاری از الکترونهای والانس توسط هیچ یک از دو مدل قابل توصیف نیست. augmented plane wave apw روش امواج تخت بهبودیافته اسلیتر در سال ۱۹۳۷ روش apw را پیشنهاد کرد. در این روش کل بلور به دو ناحیه تقسیم می شود ناحیه بین جایگاهی ناحیه درون کره ها برای هر ناحیه پتانسیل و تابع پایه جداگانه در نظر گرفته می شود. ۲ ۲ ۱ ناحیه بین جایگاهی پتانسیل موفین تین ثابت، و توابع پایه به صورت موج تخت در نظرگرفته می شوند φ kn r ۱ ω eikn.r ω حجم یاخته kn برداری در کل فضای وارون کرات موفین تین درون کره ها پتانسیل کروی، و توابع پایه به صورت زیر نوشته می شود φ kn r σ σ alm kn ul r e ylm r ul r e جواب معادله شرودینگر شعاعی به ازای انرژی e در پتانسیل داخلی درون کرات موفین تین است. ضرایب alm طوری انتخاب می شوند که توابع پایهφ kn r بر روی کره های موفین تین پیوسته باشند. l m ۱ l برای اعمال شرط پیوستگی ابتدا موج تخت را برحسب هارمونیکهای کروی بسط می دهیم سپس دو پایه موج را بر روی سطح کره موفین تین مساو ی قرار می دهیم ۴π σ il jl knr ψ kn ψ r σ alm kn ul r e ψlm r alm kn ۴π il jl knr ψ kn ul r e lm lm در این روش ما با یک مساله ویژه مقداری غیرخطی روبرو هستیم، که جواب آن با یک مرحله خطی سازی به دست نمی آید بلکه باید مقدار دترمینان hij – oij e به ازای مقادیر مختلف انرژی e محاسبه شده و مقادیری از انرژی که به ازای آنها دترمینان صفر می شود تعیین شوند. این محاسبات به ازای هر k مجاز و در هر یک از نوارها تکرار می شوند. بنابراین حجم محاسبات در روش apw زیاد است. ویژه مقادیر انرژی e دترمینان hij – oij e در روش apw در مورد مقادیری از انرژی که به ازای آن مقدار ul r e بر روی سطح کره موفین تین صفر می شود، مشکل مجانبی وجود دارد. یعنی اگر بخواهیم شرط پیوستگی را اعمال کنیم alm نامحدود می شود. عملا در این حالت نمی توان شرط پیوستگی را اعمال کرد و در نتیجه دو نوع پایه از یکدیگر مستقل می شوند و این یک نارسایی است. همچنین به دلیل تغییرات زیاد alm در حوالی نقطه مجانب تغییرات دترمینان هم زیاد بوده و انجام محاسبات مشکل است. linearized augmented plane wave lapw روش امواج تخت بهبودیافته خطی برای حل مشکلات روش apw ، این روش توسط اندرسون و دیگران پیشنهاد شد. توابع پایه در ناحیه بین جایگاهی در این روش همان امواج تخت هستند. درون کره های موفین تین توابع پایه به صورت زیر انتخاب می شوند φ kn r σ σ alm kn ul r el blm kn u l r el ψlm r u l r el ∂u l r el ∂e│e e۱ که درآن در روش lapw انرژی دیگر لزومی ندارد el ویژه مقدار دقیق انرژی کان شم باشد بلکه مقدار ثابتی است که اگر درست انتخاب شود به نتایج دقیقی منجر خواهد شد. m ۱ l l ضرایب alm و blm که هر دو به kn بستگی دارند از مساوی قرار دادن توابع پایه و شیب آنها در سطح کره موفین تین حاصل می شوند. در روش lapw علاوه بر توابع پایه، مشتق آنها نسبت به r نیز به ازای r rmt پیوسته هستند. عباراتی که در این روش برای alm و blm به دست می آیند به گونه ای است که دیگر مشکل مجانبی بروز نمی کند. چون دیگر el ویژه مقدار انرژی کان شم نیست با یک مساله ویژه مقداری خطی روبرو هستیم و جواب تنها با یک مرحله قطری سازی به دست می آید. انتخاب el به روش ویگنر سایتس ul r e در مبدا منظم است و با تغییر انرژی نیز تغییر می کند. ul r e r rmt e۱ e۲ el el را طوری انتخاب می کنیم که ul r el و e۲ را مقداری انتخاب می کنیم که به ازای آن u΄l r e۲ ∂ ul r e ∂r │r باشد. در روش تجربی ویگنر سایتس el را میانگین e۱و e۲ در نظر می گیرند. نمودار چگالی حالت توزیع ul r el بر حسب انرژی به صورت زیر می باشد. dos e e۱ e۲ el e۱ انرژی ته نوار است و به حالت پیوندی مربوط می شود که کم انرژی ترین الکترون را مشخص می کند. e۲ انرژی بالای نوار است و به حالت ضدپیوندی مربوط می شود که پرانرژی ترین الکترون را مشخص می کند. ul r e۱ در مرز کره موفین تین صفر می شود و این علامت حالت ضدپیوندی است ولی ul r e۲ در مرز کره موفین تین مقدار قابل توجهی است که این علامت حالت پیوندی است. بنابراین در روش ویگنرسایتس مقادیری از e را جستجو می کنیم که به ازا ی آنها ul r e و u΄l r e صفر شود و سپس میانگین عددی این دو مقدار را به عنوان el در نظر می گیریم. در حالات خاصی که نتوانیم مقادیری از انرژی را پیدا کنیم که به ازا ی آنها ul r e و u΄l r e صفر شوند ابتدا چگالی حالتهای مربوط به هر یک از اربیتالهای s p d f را محاسبه و رسم می کنیم و سپس در هر یک از نوارها که ویژگی یک اربیتال خاص را دارند را به گونه ای انتخاب می کنیم که سطح زیر منحنی در دو طرف آن تراز انرژی در آن نوار یکسان باشد. dos e s p full potential linearized augmented plane wave fp lapw روش امواج تخت بهبودیافته خطی با پتانسیل کامل در این روش پتانسیل وارد بر الکترون را در کلیترین حالت …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: موفین تین, روش امواج, توابع پایه, روش, کره موفین تین, امواج تخت, روش امواج تخت, کره موفین, تخت بهبودیافته, ناحیه بین جایگاهی, ناحیه بین, امواج تخت بهبودیافته, مرز کره, مرز کره موفین, سطح کره,

این فایل پاورپوینت شامل 21  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 0.09 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/05/17 03:36:25 استخراج شده است.

http://sciold.ui.ac.ir/~sjalali/MSc.Students/kheradmand/kheradmand-seminar.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *