فصل دوم : رده بندی پدیده های ناپایداری

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● فصل دوم : رده بندی پدیده های ناپایداری

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

پدیده ناپایداری, رده پدیده, رده پدیده ناپایداری, مسیر تعادل, ناپایداری نقطه, نقطه حدی, سیستم سازه, ناپایداری ارتجاعی, انرژی پتانسیل, ناپایداری ناپایداری, ناپایداری نقطه حدی, پتانسیل کلی, انرژی پتانسیل کلی, پدیده ناپایداری ناپایداری,

نوع زبان: فارسی حجم: 7.52 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 97 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: pps
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/06/07 11:28:33

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

اسلایدهای پاورپوینت مرتبط در پایین صفحه

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/06/07 11:28:33 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat/891007.19.pps

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: پدیده ناپایداری, رده پدیده, رده پدیده ناپایداری, مسیر تعادل, ناپایداری نقطه, نقطه حدی, سیستم سازه, ناپایداری ارتجاعی, انرژی پتانسیل, ناپایداری ناپایداری, ناپایداری نقطه حدی, پتانسیل کلی, انرژی پتانسیل کلی, پدیده ناپایداری ناپایداری,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

کریم عابدی stability theory of structures تئوری پایداری سازه ها ۲.psd فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری ۱ مقدمه ناپایداری سیستم سازه ای در واقع بستگی به دو عامل دارد فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری اساساً دو رده ناپایداری وجود دارد ناپایداری نقطه حدی برای سیستم سازه ای تحت بار گذاری مشخص، فقط یک مسیر تعادل وجود دارد. ناپایداری نقطه دوشاخگی برای سیستم سازه ای تحت بارگذاری مشخص، بیش از یک مسیرتعادل وجود دارد. فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری ناپایداری نقطه دوشاخگی با توجه به وضعیت مسیر دوم به سه رده تقسیم می شود ناپایداری ارتجاعی قبل از ناپایداری، هیچ گونه تسلیمی در مصالح رخ نمی دهد. ناپایداری غیر ارتجاعی قبل از ناپایداری، تسلیم در مصالح رخ می دهد. در این فصل صرفاً ناپایداری ارتجاعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری ناپایداری ارتجاعی ناپایداری غیرارتجاعی غیرخطی نرم شونده غیرخطی نرم شونده غیرخطی تا نقطه ناپایداری قطعاً خطی است، بعد از آن می تواند غیرخطی هم باشد. پس برای بررسی پایداری یا ناپایداری، سازه باید دارای رفتار غیرخطی نرم شونده باشد. در شکل ۱ برای هر تراز بار، سختی ثابت است، پس هیچ گونه ناپایداری رخ نمی دهد. در شکل ۲ چون سختی در حال کاهش است، احتمال بروز ناپایداری وجود دارد. در شکل ۳ سختی در حال افزایش است و ناپایداری مطرح نیست. فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری ۲ ناپایداری نقطه حدی limit point instability الف – تعریف کلی یک سازه با مشخصه نرم شوندگی که در آن سختی با افزایش بار کاهش می یابد، احتمالا پایداری خود را به طریقه ای که ناپایداری نقطه حدی نامیده می شود از دست بدهد. در این نوع ناپایداری، نرم شوندگی که همراه با مد اولیه تغییر شکل initial mode of deformation می باشد ممکن است با کاهش تدریجی سختی به حالتی برسد که در آن سختی سازه بکلی از بین برود. در این حالت است که گفته می شود مسیرتعادل بار تغییرمکان به یک نقطه حدی رسیده است که در آن یک پرش دینامیکی dynamic jump به یک بافتار بسیار تغییرشکل یافته highly deformed configuration رخ می دهد. فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری دو ویژگی ناپایداری نقطه حدی به عبارت دیگر، در نقطه حدی سختی سازه صفر است و هیچ حالت تعادل همسایه ای به ازای یک افزایش اندک در بار وجود ندارد. در این نقطه است که سازه مجبور می شود که به دنبال یک حالت تعادل پایداری باشد که در این تراز بار و عموما در مسیر تعادل مشابهی می باشد. اگر سیستم کنترل بارگذاری، به جای کنترل بار load control ، از نوع کنترل تغییرمکان displacement control باشد، در این صورت رفتاری به صورت روبرو خواهیم داشت فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری سازه مدل و کنترل بارگذاری از نوع کنترل بار force loading لازم به ذکر است که حرکت به سمت حالت تعادل دیگر نقطه j در همان مسیر تعادل، شامل انتقال مقدار قابل توجهی انرژی بوده و با شدت قابل توجهی رخ می دهد. این نوع ناپایداری بنام فروجهش دینامیکی dynamic snap through نیز معروف است. ب – مدل سازه ای آزمایشگاهی فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری displacement loading سازه مدل و کنترل بارگذاری از نوع کنترل تغییر مکان پ – اعمال روش انرژی برای بررسی پایداری مدل سازه ای در حالت کنترل بار فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری برای یافتن معادلات تعادل و مسیرهای تعادل، مشتق اول تابعک انرژی پتانسیل کلی را مساوی صفر قرار می دهیم در مدل ریاضی مربوط به مدل فیزیکی سازه مورد نظر، تغییر زاویه θ برای تعریف تغییرمکان افقی تکیه گاه غلتکی c یعنیδ۱ – و تغییر قائم مفصل b – یعنیδ۲ – کافی است فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری با فرض ، معادله مذکور به صورت یک مسیر تعادل واحد در می آید که به صورت زیر تعریف می شود که شیب آن مشتق p نسبت به θ بیانگر سختی سیستم سازه ای است برای بررسی پایداری مسیر تعادل، از مشتق دوم تابعک انرژی پتانسیل کلی استفاده می کنیم فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری قید مسئله اگر مشتق دوم مذکور را در روی مسیر تعادل در نظر بگیریم، در این صورت خواهیم داشت توجه شود که در حالت بحرانی، سختی سیستم سازه ای صفر است که با فرمول استخراج شده برای سختی سیستم، مطابقت سازه ای دارد. فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری برای مدل مورد استفاده، با فرض l .۱۵۲m و k ۸۳۴۹n m و α π ۸، نمودار بار تغییرمکان را به صورت روبرو خواهیم داشت پروفیل های انرژی پتانسیل کلی که روی مسیر تعادل بار تغییر مکان افزوده شده است، یک ارتباط مفهومی ارزشمندی را بین تعاریف پایداری مبتنی بر فرم انرژی پتانسیل کلی و رفتار فیزیکی واقعی سازه به دست می دهد فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری اگر فرض کنیم که δ δ۲ l و نمودار δ p را رسم کنیم و سختی متناظر s با آن را به دست آوریم و نمودار s θ را رسم کنیم به نتایج جالبی خواهیم رسید. نمودار ها نشان می دهند که سختی مثبت بیانگر تعادل پایدار و سختی منفی بیانگر تعادل ناپایدار است. فصل دوم رده بندی پدیده های ناپایداری ۲ ناکاملی های مکانیکی mechanical imperfections خروج از مرکزیت بار، تنش های پسماند، سازه ها را از نظرحساسیت به ناکاملی، به …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: پدیده ناپایداری, رده پدیده, رده پدیده ناپایداری, مسیر تعادل, ناپایداری نقطه, نقطه حدی, سیستم سازه, ناپایداری ارتجاعی, انرژی پتانسیل, ناپایداری ناپایداری, ناپایداری نقطه حدی, پتانسیل کلی, انرژی پتانسیل کلی, پدیده ناپایداری ناپایداری,

این فایل پاورپوینت شامل 97  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 7.52 مگا بایت است. نوع قالب فایل pps بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/06/07 11:28:33 استخراج شده است.

http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat/891007.19.pps

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *