. ، ۱۳ و ۱۲…

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

در حال حاضر فهرست عناوین برای مطالب این اسلاید پاورپوینت استخراج نشده است!!!
فایل پاورپوینت را با استفاده از دکمه های رنگی زیر می توانید دانلود کنید

نوع زبان: انگلیسی حجم: 2.14 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 61 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی: زمان استخراج مطلب: 2019/06/14 11:21:12

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

اسلایدهای پاورپوینت مرتبط در پایین صفحه

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

., unknown, ۱۳, ۱۱, ۱۲, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۲۳۶۵۸, number, set, ۱۲۳۶۵۸۵, ۱۲۳۶۵۸۴, system,

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/06/14 11:21:12 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

https://www.nikhef.nl/pub/conferences/acat07/talks/Morhac2.ppt

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: ., unknown, ۱۳, ۱۱, ۱۲, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۲۳۶۵۸, number, set, ۱۲۳۶۵۸۵, ۱۲۳۶۵۸۴, system,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

acat۲ ۷ april ۲۳ ۲۷ amsterdam netherlands miroslav morháč institute of physics slovak academy of sciences bratislava slovakia error free algorithms to solve special and general discrete systems of linear equations. ۱. introduction the solution of linear algebraic equations is a very frequent task in numerical mathematics and experimental physics at all. when solving such a set of linear equations one often meets the problem of ill conditioned matrix of the set. for large dense sets of linear equations which are as a rule ill conditioned the stability of the solution cannot be guaranteed. rounding and truncation errors during the numerical computations involved in obtaining the solution to the problem cannot be tolerated. illustrative example let us have ill conditioned set of two linear equations x ۳y ۴ x ۳. ۱y ۴. ۱ ۱ which has the solution x ۱ y ۱. on the other hand let us consider the set x ۳y ۴ x ۲.۹۹۹۹۹y ۴. ۲ ۲ this set has the solution x ۱ y ۲. very small change in the coefficients . ۲ and . ۱ caused enormous changes in the solution. the inverse matrix of ۱ contains elements of the order of it demonstrates its ill conditionality. we are motivated by the fact that in scientific computations there are large classes of ill conditioned problems and there are also numerically unstable algorithms digital computer is a finite machine it is capable of representing internally only a finite set of numbers there exist difficulties associated with the attempts at approximating arithmetic in the field of real numbers r by using the finite set of so called floating point numbers f more appropriately called the set of computer representable numbers there is no possibility of representing the continuum of real numbers in any detail. a practical solution is to represent a real number by the closest computer representable number thereby introducing the rounding error it is well known that computers can perform certain arithmetic operations exactly if the operands are integers moreover there are many situations in physics when we work with integer input data. processing of spectra histograms can serve as a good example when solving ill conditioned problems during the analysis of spectra it is not reasonable to leave the world of exact integers and thus introduce instability it motivates us to consider integer arithmetic as a mean of avoiding rounding errors in the hope that certain ill conditioned problems can be solved exactly residue number system is an example of a number system with which we can do exact arithmetic the aim of the contribution is to present error free algorithms to solve ill conditioned systems of linear equations negative numbers examples of associations in modulo arithmetic m ۱۷ inverse numbers the question is how can we proceed when the solution of ill conditioned linear system of equations can be expressed as rational fractions of integers we can increase the precision of floating point representation – it does not need to guarantee the correct result we can work with long integers it is many times very cumbersome we can work with integers in finite rings using residue class or modulo arithmetic and at the end of calculation to convert the modulo representation into real numbers ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ rational fractions d r ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۴ ۴ ۵ ۵ ۶ ۶ ۷ ۷ ۸ ۸ ۹ ۹ ۱ ۱ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۱۵ ۱۶ ۱۶ ۲ ۲ ۱ ۴ ۲ ۶ ۳ ۸ ۴ ۱ ۵ ۱۲ ۶ ۱۴ ۷ ۱۶ ۸ ۱ ۹ ۳ ۱ ۵ ۱۱ ۷ ۱۲ ۹ ۱۳ ۱۱ ۱۴ ۱۳ ۱۵ ۱۵ ۱۶ ۳ ۳ ۱ ۶ ۲ ۹ ۳ ۱۲ ۴ ۱۵ ۵ ۱ ۶ ۴ ۷ ۷ ۸ ۱ ۹ ۱۳ ۱ ۱۶ ۱۱ ۲ ۱۲ ۵ ۱۳ ۸ ۱۴ ۱۱ ۱۵ ۱۴ ۱۶ ۴ ۴ ۱ ۸ ۲ ۱۲ ۳ ۱۶ ۴ ۳ ۵ ۷ ۶ ۱۱ ۷ ۱۵ ۸ ۲ ۹ ۶ ۱ ۱ ۱۱ ۱۴ ۱۲ ۱ ۱۳ ۵ ۱۴ ۹ ۱۵ ۱۳ ۱۶ ۵ ۵ ۱ ۱ ۲ ۱۵ ۳ ۳ ۴ ۸ ۵ ۱۳ ۶ ۱ ۷ ۶ ۸ ۱۱ ۹ ۱۶ ۱ ۴ ۱۱ ۹ ۱۲ ۱۴ ۱۳ ۲ ۱۴ ۷ ۱۵ ۱۲ ۱۶ ۶ ۶ ۱ ۱۲ ۲ ۱ ۳ ۷ ۴ ۱۳ ۵ ۲ ۶ ۸ ۷ ۱۴ ۸ ۳ ۹ ۹ ۱ ۱۵ ۱۱ ۴ ۱۲ ۱ ۱۳ ۱۶ ۱۴ ۵ ۱۵ ۱۱ ۱۶ ۷ ۷ ۱ ۱۴ ۲ ۴ ۳ ۱۱ ۴ ۱ ۵ ۸ ۶ ۱۵ ۷ ۵ ۸ ۱۲ ۹ ۲ ۱ ۹ ۱۱ ۱۶ ۱۲ ۶ ۱۳ ۱۳ ۱۴ ۳ ۱۵ ۱ ۱۶ ۸ ۸ ۱ ۱۶ ۲ ۷ ۳ ۱۵ ۴ ۶ ۵ ۱۴ ۶ ۵ ۷ ۱۳ ۸ ۴ ۹ ۱۲ ۱ ۳ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۲ ۱۳ ۱ ۱۴ ۱ ۱۵ ۹ ۱۶ ۹ ۹ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳ ۲ ۴ ۱۱ ۵ ۳ ۶ ۱۲ ۷ ۴ ۸ ۱۳ ۹ ۵ ۱ ۱۴ ۱۱ ۶ ۱۲ ۱۵ ۱۳ ۷ ۱۴ ۱۶ ۱۵ ۸ ۱۶ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ ۱۳ ۳ ۶ ۴ ۱۶ ۵ ۹ ۶ ۲ ۷ ۱۲ ۸ ۵ ۹ ۱۵ ۱ ۸ ۱۱ ۱ ۱۲ ۱۱ ۱۳ ۴ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۷ ۱۶ ۱۱ ۱۱ ۱ ۵ ۲ ۱۶ ۳ ۱ ۴ ۴ ۵ ۱۵ ۶ ۹ ۷ ۳ ۸ ۱۴ ۹ ۸ ۱ ۲ ۱۱ ۱۳ ۱۲ ۷ ۱۳ ۱ ۱۴ ۱۲ ۱۵ ۶ ۱۶ ۱۲ ۱۲ ۱ ۷ ۲ ۲ ۳ ۱۴ ۴ ۹ ۵ ۴ ۶ ۱۶ ۷ ۱۱ ۸ ۶ ۹ ۱ ۱ ۱۳ ۱۱ ۸ ۱۲ ۳ ۱۳ ۱۵ ۱۴ ۱ ۱۵ ۵ ۱۶ ۱۳ ۱۳ ۱ ۹ ۲ ۵ ۳ ۱ ۴ ۱۴ ۵ ۱ ۶ ۶ ۷ ۲ ۸ ۱۵ ۹ ۱۱ ۱ ۷ ۱۱ ۳ ۱۲ ۱۶ ۱۳ ۱۲ ۱۴ ۸ ۱۵ ۴ ۱۶ ۱۴ ۱۴ ۱ ۱۱ ۲ ۸ ۳ ۵ ۴ ۲ ۵ ۱۶ ۶ ۱۳ ۷ ۱ ۸ ۷ ۹ ۴ ۱ ۱ ۱۱ ۱۵ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۹ ۱۴ ۶ ۱۵ ۳ ۱۶ ۱۵ ۱۵ ۱ ۱۳ ۲ ۱۱ ۳ ۹ ۴ ۷ ۵ ۵ ۶ ۳ ۷ ۱ ۸ ۱۶ ۹ ۱۴ ۱ ۱۲ ۱۱ ۱ ۱۲ ۸ ۱۳ ۶ ۱۴ ۴ ۱۵ ۲ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱ ۱۵ ۲ ۱۴ ۳ ۱۳ ۴ ۱۲ ۵ ۱۱ ۶ ۱ ۷ ۹ ۸ ۸ ۹ ۷ ۱ ۶ ۱۱ ۵ ۱۲ ۴ ۱۳ ۳ ۱۴ ۲ ۱۵ ۱ ۱۶ ۱۲۳۶۵۸۲۲۷۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۶۶۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۴ ۶۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۴۶ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴۶۲۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۱۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۸۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۹۷۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۵ ۱۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۵ ۵ .unknown ۱۲۳۶۵۸۵ ۸۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۵۱۸۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۵۱۸۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۵۱۸۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۵۱۶۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۵ ۶۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۵ ۷۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۵ ۵۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۵ ۳۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۵ ۴۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۵ ۲۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۹۹۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۵ ۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۹۸۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۹۳۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۹۵۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۹۶۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۹۴۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۹۱۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۹۲۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۹۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۴ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۶۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۷۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۵۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۲۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۳۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۱۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۷ ۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸ ۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸ ۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸۱ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸ ۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۷۲۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۸ ۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۷۱۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۶۶۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۶۸۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۶۹۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۶۷ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴۶۴ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴۶۵۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۶۳۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۵۳۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۵۸ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴۶ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴۶ ۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۵۸۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۵۵۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۵۶۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۵۴۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۵ ۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۵۱۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۵۲۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۵ ۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۴۸۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۴۹۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۴۷۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۴۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۷۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۴۱۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۴۳۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۴۴۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۴۲ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۹۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۴ ۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۸۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۴۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۵۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۶ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۴۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۴۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۴۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۳۴۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۱۶۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۲۳۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۲۵۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۲۶۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۲۴۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۲ ۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۲۲ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴۱۹۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۱۱۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۱۴۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۱۵۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۱۲۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۴ ۹۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۴۱ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴ ۸۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۸۸۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۹۸۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۴ ۲۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۴ ۴۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۴ ۶ .unknown ۱۲۳۶۵۸۴ ۳۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۴ ۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۴ ۱۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۹۹۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۹۳۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۹۵۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۹۷ .unknown ۱۲۳۶۵۸۳۹۴۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۹۱۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۹۲۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۹ ۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۷۷۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۸۲۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۸۵۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۸۷۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۸۴۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۷۹۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۸ ۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۷۸۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۷۱۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۷۴۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۷۶۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۷۲۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۶۹۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۷ ۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۶۸۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۳۱۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۴۸۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۵۸۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۶۲۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۶۴۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۶۵۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۶۳۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۶ ۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۶۱۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۵۹۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۵۳۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۵۵۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۵۷ .unknown ۱۲۳۶۵۸۳۵۴۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۵۱۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۵۲۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۵ ۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۴ ۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۴۴۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۴۶۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۴۷۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۴۵۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۴۲۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۴۳۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۴۱۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۳۶۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۳۷۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۳۹۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۳۷۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۳۴۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۳۵ .unknown ۱۲۳۶۵۸۳۳۳۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۱۴۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۲۲۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۲۷۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۲۹۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۳ ۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۲۸۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۲۵۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۲۶۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۲۴ .unknown ۱۲۳۶۵۸۳۱۸۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۲ ۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۲۱۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۱۹۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۱۶۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۱۷۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۱۵۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۳ ۵ .unknown ۱۲۳۶۵۸۳ ۹۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۱۲۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۱۳۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۳۱ ۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۳ ۷۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۳ ۸۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۳ ۶۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۹۷۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۳ ۲۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۳ ۳۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۹۹۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۹۵۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۹۶۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۹۳۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۶۲۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۲ ۱۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۱۸ .unknown ۱۲۳۶۵۸۲۲۲۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۲۴۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۲۶۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۲۴۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۲ ۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۲۱۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۱۹۲.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۱۳۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۱۶۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۱۷ .unknown ۱۲۳۶۵۸۲۱۴۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۱ ۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۲۱۱۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۲ ۹۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۹۲۴.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۹۷۳.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۹۹۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۲ ۱ .unknown ۱۲۳۶۵۸۱۹۸۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۹۵۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۹۵۹.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۹۴۱.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۸۶۶.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۸۹۷.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۹ ۵.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۸۷۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۸۴۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۸۵۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۸۳۶.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۴۵۸.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۷۴۵.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۷۹۲.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۸۱۸.unknown ۱۲۳۶۵۸۱۶ ۲.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۸ ۴.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۷۶۶.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۷۸ .unknown ۱۲۳۶۵۸ ۷۵۷.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۶۹۲.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۷۲۲.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۷۳۳.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۷۱۱.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۶۶۶.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۶۷۸.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۶۵۶.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۳۲۷.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۳۷۴.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۴۵۶.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۴۵۷.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۳۸۲.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۳۵۴.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۳۶۴.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۳۴۳.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۲۷۸.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۳ .unknown ۱۲۳۶۵۸ ۳۱۲.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۲۸۹.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۲۴۹.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۲۶۱.unknown ۱۲۳۶۵۸ ۲۴.unknown very frequently the advantageous property of factorization of the convolution of two signals to the product of their fourier coefficients is utilized ۱ ۲ . since the fourier transform cannot be computed with absolute precision the number theoretical transforms were defined with the aim to carry out the fast error free convolution of data. ۵ ۲. convolution systems in many cases the dynamic behavior of a linear system can be described by means of impulse response function h n . the periodical convolution of finite sets x n and h n is ۳ these transforms are defined in the ring of integers using the operations carried out in modulo m arithmetic where m is prime direct and inverse number theoretical transforms nnt can be defined ۴ ۶ where m is prime and n must divide m ۱. mersenne transforms mersenne numbers q is prime some mersenne numbers are primes fermat transforms fermat numbers fermat transform is the most suitable fast transform algorithm exists. the first ۵ fermat numbers are primes there are many applications for error free convolution calculations filtration . however the problem of precision is much more critical in the inverse operation deconvolution ۲.۱ precise deconvolution using the fermat number transform ۳ convolution system ۳ can be written as or ۷ ۸ the solution of any regular system of linear equations ۸ can be expressed as ۹ where m is chosen modulus fermat number and m is a finite …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: ., unknown, ۱۳, ۱۱, ۱۲, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۲۳۶۵۸, number, set, ۱۲۳۶۵۸۵, ۱۲۳۶۵۸۴, system,

این فایل پاورپوینت شامل 61 اسلاید و به زبان انگلیسی و حجم آن 2.14 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/06/14 11:21:12 استخراج شده است.

https://www.nikhef.nl/pub/conferences/acat07/talks/Morhac2.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *