Decimal to Decimal (just for fun)

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● 1. Number Systems
● Common Number Systems
● Quantities/Counting (1 of 3)
● Quantities/Counting (2 of 3)
● Quantities/Counting (3 of 3)
● Conversion Among Bases
● Quick Example
● Decimal to Decimal (just for fun)
● Binary to Decimal
● Example
● Octal to Decimal
● Example
● Hexadecimal to Decimal
● Example
● Decimal to Binary
● Example
● Octal to Binary
● Example
● Hexadecimal to Binary
● Example
● Decimal to Octal
● Example
● Decimal to Hexadecimal
● Example
● Binary to Octal
● Example
● Binary to Hexadecimal
● Example
● Octal to Hexadecimal
● Example
● Hexadecimal to Octal
● Example
● Exercise – Convert …
● Exercise – Convert …
● Common Powers (1 of 2)
● Common Powers (2 of 2)
● Example
● Exercise – Free Space
● Review – multiplying powers
● Binary Addition (1 of 2)
● Binary Addition (2 of 2)
● Multiplication (1 of 3)
● Multiplication (2 of 3)
● Multiplication (3 of 3)
● Fractions
● Exercise – Convert …
● Exercise – Convert …
● Thank you

نوع زبان: انگلیسی حجم: 0.22 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 63 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی: زمان استخراج مطلب: 2019/05/16 03:53:30

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

اسلایدهای پاورپوینت مرتبط در پایین صفحه

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

۱۱, information, technology, itec, introduction, decimal, binary, octal, hexadecimal, ۱, x, bit, example,

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/05/16 03:53:30 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://www.cse.yorku.ca/~mack/1011/01.NumberSystems.ppt

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: ۱۱, information, technology, itec, introduction, decimal, binary, octal, hexadecimal, ۱, x, bit, example,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies ۱. number systems chapt. ۲ location in course textbook itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies common number systems system base symbols used by humans used in computers decimal ۱ ۱ … ۹ yes no binary ۲ ۱ no yes octal ۸ ۱ … ۷ no no hexa decimal ۱۶ ۱ … ۹ a b … f no no itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies quantities counting ۱ of ۳ p. ۳۳ decimal binary octal hexa decimal ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۳ ۱۱ ۳ ۳ ۴ ۱ ۴ ۴ ۵ ۱ ۱ ۵ ۵ ۶ ۱۱ ۶ ۶ ۷ ۱۱۱ ۷ ۷ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies quantities counting ۲ of ۳ decimal binary octal hexa decimal ۸ ۱ ۱ ۸ ۹ ۱ ۱ ۱۱ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱۲ a ۱۱ ۱ ۱۱ ۱۳ b ۱۲ ۱۱ ۱۴ c ۱۳ ۱۱ ۱ ۱۵ d ۱۴ ۱۱۱ ۱۶ e ۱۵ ۱۱۱۱ ۱۷ f itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies quantities counting ۳ of ۳ etc. decimal binary octal hexa decimal ۱۶ ۱ ۲ ۱ ۱۷ ۱ ۱ ۲۱ ۱۱ ۱۸ ۱ ۱ ۲۲ ۱۲ ۱۹ ۱ ۱۱ ۲۳ ۱۳ ۲ ۱ ۱ ۲۴ ۱۴ ۲۱ ۱ ۱ ۱ ۲۵ ۱۵ ۲۲ ۱ ۱۱ ۲۶ ۱۶ ۲۳ ۱ ۱۱۱ ۲۷ ۱۷ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies conversion among bases the possibilities hexadecimal decimal octal binary pp. ۴ ۴۶ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies quick example ۲۵۱ ۱۱ ۱۲ ۳۱۸ ۱۹۱۶ base itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies decimal to decimal just for fun hexadecimal decimal octal binary next slide… itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies ۱۲۵۱ ۵ x ۱ ۵ ۲ x ۱ ۱ ۲ ۱ x ۱ ۲ ۱ ۱۲۵ base weight itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies binary to decimal hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies binary to decimal technique multiply each bit by ۲n where n is the weight of the bit the weight is the position of the bit starting from on the right add the results itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۱ ۱ ۱۱۲ ۱ x ۲ ۱ ۱ x ۲۱ ۲ x ۲۲ ۱ x ۲۳ ۸ x ۲۴ ۱ x ۲۵ ۳۲ ۴۳۱ bit itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies octal to decimal hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies octal to decimal technique multiply each bit by ۸n where n is the weight of the bit the weight is the position of the bit starting from on the right add the results itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۷۲۴۸ ۴ x ۸ ۴ ۲ x ۸۱ ۱۶ ۷ x ۸۲ ۴۴۸ ۴۶۸۱ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies hexadecimal to decimal hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies hexadecimal to decimal technique multiply each bit by ۱۶n where n is the weight of the bit the weight is the position of the bit starting from on the right add the results itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example abc۱۶ c x ۱۶ ۱۲ x ۱ ۱۲ b x ۱۶۱ ۱۱ x ۱۶ ۱۷۶ a x ۱۶۲ ۱ x ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۷۴۸۱ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies decimal to binary hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies decimal to binary technique divide by two keep track of the remainder first remainder is bit lsb least significant bit second remainder is bit ۱ etc. itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۱۲۵۱ ۲ ۱۲۵۱ ۱۱۱۱۱ ۱۲ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies octal to binary hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies octal to binary technique convert each octal digit to a ۳ bit equivalent binary representation itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۷ ۵۸ ۲ ۷ ۵۸ ۱۱۱ ۱ ۱۲ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies hexadecimal to binary hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies hexadecimal to binary technique convert each hexadecimal digit to a ۴ bit equivalent binary representation itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۱ af۱۶ ۲ ۱ af۱۶ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱۱۲ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies decimal to octal hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies decimal to octal technique divide by ۸ keep track of the remainder itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۱۲۳۴۱ ۸ ۸ ۱۲۳۴ ۱۵۴ ۲ ۱۲۳۴۱ ۲۳۲۲۸ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies decimal to hexadecimal hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies decimal to hexadecimal technique divide by ۱۶ keep track of the remainder itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۱۲۳۴۱ ۱۶ ۱۲۳۴۱ ۴d۲۱۶ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies binary to octal hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies binary to octal technique group bits in threes starting on right convert to octal digits itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۱ ۱۱ ۱ ۱۱۱۲ ۸ ۱ ۱۱ ۱ ۱۱۱۲ ۱۳۲۷۸ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies binary to hexadecimal hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies binary to hexadecimal technique group bits in fours starting on right convert to hexadecimal digits itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۱ ۱ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۶ ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱۱ b b ۱ ۱ ۱۱۱ ۱۱۲ ۲bb۱۶ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies octal to hexadecimal hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies octal to hexadecimal technique use binary as an intermediary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۱ ۷۶۸ ۱۶ ۱ ۷۶۸ ۲۳e۱۶ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies hexadecimal to octal hexadecimal decimal octal binary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies hexadecimal to octal technique use binary as an intermediary itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example ۱f c۱۶ ۸ ۱f c۱۶ ۱۷۴۱۴۸ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies exercise – convert … skip answer answer decimal binary octal hexa decimal ۳۳ ۱۱۱ ۱ ۱ ۷ ۳ ۱af itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies exercise – convert … answer decimal binary octal hexa decimal ۳۳ ۱ ۱ ۴۱ ۲۱ ۱۱۷ ۱۱۱ ۱ ۱ ۱۶۵ ۷۵ ۴۵۱ ۱۱۱ ۱۱ ۷ ۳ ۱c۳ ۴۳۱ ۱۱ ۱ ۱۱۱۱ ۶۵۷ ۱af itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies common powers ۱ of ۲ base ۱ power preface symbol ۱ ۱۲ pico p ۱ ۹ nano n ۱ ۶ micro  ۱ ۳ milli m ۱ ۳ kilo k ۱ ۶ mega m ۱ ۹ giga g ۱ ۱۲ tera t value . ۱ . ۱ . ۱ . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies common powers ۲ of ۲ base ۲ what is the value of k m and g in computing particularly w.r.t. memory the base ۲ interpretation generally applies power preface symbol ۲۱ kilo k ۲۲ mega m ۲۳ giga g value ۱ ۲۴ ۱ ۴۸۵۷۶ ۱ ۷۳۷۴۱۸۲۴ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies example in the lab… ۱. double click on my computer ۲. right click on c ۳. click on properties itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies exercise – free space determine the free space on all drives on a machine in the lab drive free space bytes gb a c d e etc. itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies review – multiplying powers for common bases add powers ۲۶  ۲۱ ۲۱۶ ۶۵ ۵۳۶ or… ۲۶  ۲۱ ۶۴  ۲۱ ۶۴k ab  ac ab c itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies binary addition ۱ of ۲ two ۱ bit values pp. ۳۶ ۳۸ two a b a b ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies binary addition ۲ of ۲ two n bit values add individual bits propagate carries e.g. ۱ ۱ ۱ ۲۱ ۱۱ ۱ ۲۵ ۱ ۱۱۱ ۴۶ ۱ ۱ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies multiplication ۱ of ۳ decimal just for fun pp. ۳۹ ۳۵ x ۱ ۵ ۱۷۵ ۳۵ ۳۶۷۵ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies multiplication ۲ of ۳ binary two ۱ bit values a b a  b ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies multiplication ۳ of ۳ binary two n bit values as with decimal values e.g. ۱۱۱ x ۱ ۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱ ۱۱ ۱ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies fractions decimal to decimal just for fun pp. ۴۶ ۵ ۳.۱۴ ۴ x ۱ ۲ . ۴ ۱ x ۱ ۱ .۱ ۳ x ۱ ۳ ۳.۱۴ itec ۱ ۱۱ introduction to information technologies fractions binary to decimal pp. ۴۶ ۵ ۱ .۱ ۱۱ ۱ x ۲ ۴ …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: ۱۱, information, technology, itec, introduction, decimal, binary, octal, hexadecimal, ۱, x, bit, example,

این فایل پاورپوینت شامل 63 اسلاید و به زبان انگلیسی و حجم آن 0.22 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/05/16 03:53:30 استخراج شده است.

http://www.cse.yorku.ca/~mack/1011/01.NumberSystems.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *