. ، ۱۳ و normal…

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

در حال حاضر فهرست عناوین برای مطالب این اسلاید پاورپوینت استخراج نشده است!!!
فایل پاورپوینت را با استفاده از دکمه های رنگی زیر می توانید دانلود کنید

نوع زبان: انگلیسی حجم: 6.88 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 30 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppt
گروه موضوعی: زمان استخراج مطلب: 2019/05/17 12:44:59

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

اسلایدهای پاورپوینت مرتبط در پایین صفحه

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

., ۱۱, ۱۳, ۱۲, normal, ۱۸, ۲, ۱۵, ۱, ۱۶, ۱۴, ۱۷, total, .۱۲, area, lakh, ۲۱, production,

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/05/17 12:44:59 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://nfsm.gov.in/KrishiKarmanAward/AP.ppt

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: ., ۱۱, ۱۳, ۱۲, normal, ۱۸, ۲, ۱۵, ۱, ۱۶, ۱۴, ۱۷, total, .۱۲, area, lakh, ۲۱, production,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

krishi karman award ۲ ۱۱ ۱۲ department of agriculture andhra pradesh ۱. results of crop cutting experiments sasa ii. procurement figures of foodgrains ۲ ۱۱ ۱۲ iii. expenditure under nfsm rkvy bgrei insimp and ۶ villages iv. new innovations initiatives adopted for enhance agricultural production lessons learnt and scaling up of the same v. inter departmental coordination with power irrigation fertilizers credit etc. vi. future prospects for foodgrains production structure i. results of crop cutting experiments sasa des is designated as sasa state agricultural statistics authority in ap crop cutting experiments are planned for ۲۱ principal crops every year kharif rabi for estimating crop wise season wise production ۳۲۸ ۲ crop cutting experiments planned during ۲ ۱۱ ۱۲ ۳۱۶ ۶ experiments were analysed with a response of ۹۶.۳۵ . kharif ۲ ۱۱ crop wise yield and production for kharif rabi ۲ ۱۱ ۱۲ sheet۱ season kharif s.no crop no. of experiments average yield in kgs ha production in tons remarks planned analyzed ۱ paddy i ۶۳۸۴ ۶۳۵۴ ۳ ۵۵ ۸۴۱۶۱۸ pooled ۲۹۸ kgs ha ۴۲۹۳ ۲ paddy ui ۳۹۶ ۳۸۲ ۱۲۳۸ ۱۴۷۱۸۱ ۲۱۴۶.۵ ۳ jowar ۷۵۸ ۷ ۶ ۱۴۸۷ ۱۵۳۶ ۴ bajra ۵۶ ۵۱۲ ۱۴۶۵ ۴۷۵ ۶ ۵ ragi ۲۶ ۲۶ ۸۴۳ ۳۱۲۶۷ ۶ maize ۹۹۶ ۸۸۴ ۲۸۱۱ ۱۴۹۲۳ ۳ ۷ redgram ۱۱۱۲ ۱۱ ۶ ۳ ۳ ۱۴۴۶۷۹ ۸ greengram ۶۲۲۲ ۵۵۴ ۵۴۲ ۸۲۵ ۷ ۹ horsegram ۸ ۸ ۴۵۹ ۲۶۹۹ ۱ blackgram ۲۱۸ ۱۹۲ ۶۴۵ ۴ ۳۶ ۱۱ korra ۱ ۱ ۶۶۴ ۷ ۷ ۱۲ groundnut ۳۴۳ ۳ ۱ ۳۶۱ ۳۸۱۷۵۹ ۱۳ sesamum ۲۵ ۲۴۲ ۲۴ ۷۹۳۹ ۱۴ castor ۵۲ ۵۱۷ ۱۹۷ ۴۷۴۳۶ ۱۵ chillies ۶۷۶ ۶۷۴ ۳۱۴۲ ۶۳۱۴۵۱ ۱۶ sugarcane p ۱۵۹۶ ۱۵۹۲ ۸۶ ۸۲۸۸ yield production in mts ۱۶ sugarcane ® ۱۳۹۴ ۱۳۸۴ ۷۸ ۸۴ ۲ yield production in mts ۱۷ mesta ۲ ۲ ۱۳۹۸ ۳۵۹۳۲ ۱۸ cotton ۱۲۶۸ ۱۲۶۶ ۷۹۶ ۱۶۳۴۲۸۳ lint production ۵۴ ۸۶۷ tons ۱۹ sunflower ۱۵ ۱۵ ۵۸۷ ۹۷۹ ۲ soyabean ۷۸ ۷۸ ۱۶۱۶ ۲۱ ۸ ۴ rabi ۲ ۱۱ ۱۲ s.no crop no. of experiments average yield in kgs ha production in tons remarks planned analyzed ۱ rice ۵۲۹۸ ۴۹۷ ۳۵۴۳ ۴۳۲۸۴۵۸ ۲ jowar ۸۷۶ ۸۳۴ ۱۹۷۷ ۳۴۲۶۳۳ ۳ ragi ۱ ۱ ۱۷۶۷ ۹۵ ۵ ۴ maize ۴۹۴ ۴۹۴ ۶۵ ۱ ۲۱۶۳۳۷۶ ۵ greengram ۳ ۸ ۳ ۴ ۶ ۸ ۷۹۹۱۲ ۶ horsegram ۱۴ ۱۴ ۴۲۱ ۱ ۵۲ ۷ blackgram ۵۱ ۵۱ ۶۸۶ ۳۲۷۴ ۸ groundnut ۱۱۱ ۱۱ ۶ ۱۸۴۸ ۴۶۲۸۶۲ ۹ sesamum ۱۶ ۱۶ ۳ ۹ ۱۲۱۴۴ ۱ chillies ۳ ۲ ۳ ۲ ۳۶۵۴ ۱۷۲۶۴۷ ۱۱ tobacco n ۱۸۴ ۱۸۲ ۲۹۵۵ ۸۲ ۸ ۱۲ tobacco v ۲۳ ۲۲۸ ۱۶۲۶ ۱۵۸۶۴۶ ۱۳ sunflower ۴۹۸ ۴۹۲ ۸ ۸ ۱۱۳۷۷۵ ۱۴ bengalgram ۱۵۴۲ ۱۵۴۲ ۹۲ ۵۱۹۹۱۸ sheet۲ sheet۳ rabi ۲ ۱۱ ۱۲ sheet۱ season kharif s.no crop no. of experiments average yield in kgs ha production in tons remarks planned analyzed ۱ paddy i ۶۳۸۴ ۶۳۵۴ ۳ ۵۵ ۸۴۱۶۱۸ pooled ۲۹۸ kgs ha ۴۲۹۳ ۲ paddy ui ۳۹۶ ۳۸۲ ۱۲۳۸ ۱۴۷۱۸۱ ۲۱۴۶.۵ ۳ jowar ۷۵۸ ۷ ۶ ۱۴۸۷ ۱۵۳۶ ۴ bajra ۵۶ ۵۱۲ ۱۴۶۵ ۴۷۵ ۶ ۵ ragi ۲۶ ۲۶ ۸۴۳ ۳۱۲۶۷ ۶ maize ۹۹۶ ۸۸۴ ۲۸۱۱ ۱۴۹۲۳ ۳ ۷ redgram ۱۱۱۲ ۱۱ ۶ ۳ ۳ ۱۴۴۶۷۹ ۸ greengram ۶۲۲۲ ۵۵۴ ۵۴۲ ۸۲۵ ۷ ۹ horsegram ۸ ۸ ۴۵۹ ۲۶۹۹ ۱ blackgram ۲۱۸ ۱۹۲ ۶۴۵ ۴ ۳۶ ۱۱ korra ۱ ۱ ۶۶۴ ۷ ۷ ۱۲ groundnut ۳۴۳ ۳ ۱ ۳۶۱ ۳۸۱۷۵۹ ۱۳ sesamum ۲۵ ۲۴۲ ۲۴ ۷۹۳۹ ۱۴ castor ۵۲ ۵۱۷ ۱۹۷ ۴۷۴۳۶ ۱۵ chillies ۶۷۶ ۶۷۴ ۳۱۴۲ ۶۳۱۴۵۱ ۱۶ sugarcane p ۱۵۹۶ ۱۵۹۲ ۸۶ ۸۲۸۸ yield production in mts ۱۶ sugarcane ® ۱۳۹۴ ۱۳۸۴ ۷۸ ۸۴ ۲ yield production in mts ۱۷ mesta ۲ ۲ ۱۳۹۸ ۳۵۹۳۲ ۱۸ cotton ۱۲۶۸ ۱۲۶۶ ۷۹۶ ۱۶۳۴۲۸۳ lint production ۵۴ ۸۶۷ tons ۱۹ sunflower ۱۵ ۱۵ ۵۸۷ ۹۷۹ ۲ soyabean ۷۸ ۷۸ ۱۶۱۶ ۲۱ ۸ ۴ rabi ۲ ۱۱ ۱۲ s.no crop no. of experiments average yield in kgs ha production in tons remarks planned analyzed ۱ rice ۵۲۹۸ ۴۹۷ ۳۵۴۳ ۴۳۲۸۴۵۸ ۲ jowar ۸۷۶ ۸۳۴ ۱۹۷۷ ۳۴۲۶۳۳ ۳ ragi ۱ ۱ ۱۷۶۷ ۹۵ ۵ ۴ maize ۴۹۴ ۴۹۴ ۶۵ ۱ ۲۱۶۳۳۷۶ ۵ greengram ۳ ۸ ۳ ۴ ۶ ۸ ۷۹۹۱۲ ۶ horsegram ۱۴ ۱۴ ۴۲۱ ۱ ۵۲ ۷ blackgram ۵۱ ۵۱ ۶۸۶ ۳۲۷۴ ۸ groundnut ۱۱۱ ۱۱ ۶ ۱۸۴۸ ۴۶۲۸۶۲ ۹ sesamum ۱۶ ۱۶ ۳ ۹ ۱۲۱۴۴ ۱ chillies ۳ ۲ ۳ ۲ ۳۶۵۴ ۱۷۲۶۴۷ ۱۱ tobacco n ۱۸۴ ۱۸۲ ۲۹۵۵ ۸۲ ۸ ۱۲ tobacco v ۲۳ ۲۲۸ ۱۶۲۶ ۱۵۸۶۴۶ ۱۳ sunflower ۴۹۸ ۴۹۲ ۸ ۸ ۱۱۳۷۷۵ ۱۴ bengalgram ۱۵۴۲ ۱۵۴۲ ۹۲ ۵۱۹۹۱۸ sheet۲ sheet۳ ii. procurement figures of foodgrains year wise statement showing procurement of rice plan for procurement of rice severe drought year source agriculture statistics at a glance ministry of agriculture government of india dept. of civil supplies in lakh tonnes ۱۸ procurement centers planned to be opened it is targeted to procure ۷۹. lakh tons of rice levy custom milled rice ۲ ۸ ۹and ۹ ۱ after cyclone ۱ ۱۱ ۲ ۱ after cyclone ۱ ۱۱ ۲ ۱ after cyclone ۱ ۱۱ ۲ ۱ i advance estimates of crop wise coverage productivity production for ۲ ۱ ۱۱ with comparision to normal and ۲ ۹ ۱ for both seasons in andhra pradesh advance estimates of department provisional s.no. crop kharif r a b i total area in lakh hectares productivity in kg hect production in lakh tonnes area lakh ha productivity kg hect production lakh tonnes area annual avg.productivity production normal area sown of deviation to normal actual expected of deviation to normal actual expected of deviation to normal actual expected of deviation to normal actual expected of deviation to normal actual expected of deviation to normal area sown of deviation to normal of deviation to normal of deviation to ۲ ۹ ۲ ۱ normal ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۱ normal ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۱ normal ۲ ۹ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۹ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۹ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۹ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۲ ۹ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۲ ۹ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۲ ۹ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ cereals ۱ rice ۲۵.۲۲ ۲ .۶۳ ۲۷.۹ ۱۱ ۳۵ ۲۸۴۲ ۲۸۸۷ ۳ ۶۵ ۸ ۶ ۷۱.۷۱ ۵۹.۵۶ ۸۵.۵۱ ۱۹ ۴۴ ۱۴.۳۲ ۱۳.۷۸ ۱۶.۵ ۱۵ ۲ ۳۶ ۳۵۴۳ ۳۷۸۵ ۵ ۷ ۵۱.۶ ۴۸.۸۲ ۶۲.۴۵ ۲۱ ۲۸ ۳۹.۵۴ ۳۴.۴۱ ۴۴.۴ ۱۲ ۲۹ ۳۱۱۹ ۳۱۵ ۳۳۳۳ ۷ ۶ ۱۲۳.۳۱ ۱ ۸.۳۸ ۱۴۷.۹۷ ۲ ۳۷ ۲ wheat . . . . . .۱۱ .۱ . ۹ ۱۸ ۱ ۹۲۱ ۸۵۱ ۹۶۵ ۵ ۱۳ .۱ . ۹ . ۹ ۱۳ ۴ .۱۱ .۱ . ۹ ۱۸ ۱ ۹۲۱ ۸۵۱ ۸۵۱ ۸ .۱ . ۹ . ۹ ۱۳ ۴ ۲ jowar ۱.۵۸ ۱.۸۵ ۱. ۶ ۳۳ ۴۳ ۱۲۷۴ ۹۹۶ ۱۳ ۲ ۳۱ ۲. ۱.۸۴ ۱.۳۸ ۳۱ ۲۵ ۲.۱۴ ۲. ۱.۵ ۳ ۲۵ ۱۲۹۴ ۱۲۶۶ ۱۴۶۵ ۱۳ ۱۶ ۲.۶۸ ۲.۵۳ ۲.۲ ۱۸ ۱۳ ۳.۷۲ ۳.۸۵ ۲.۵۶ ۳۱ ۳۴ ۱۲۸۱ ۱۱۳۶ ۱۳۹۷ ۹ ۲۳ ۴.۶۸ ۴.۳۷ ۳.۵۸ ۲۴ ۱۸ ۳ bajra .۵۲ .۳۳ .۵۷ ۱ ۷۳ ۱۱۱۲ ۱۳ ۱ ۱۱ ۱ ۱۵ .۵۷ .۴۳ .۶۳ ۱ ۴۶ .۱۲ .۱۲ . ۲ ۸۳ ۸۳ ۷۸ ۸۲۸ ۸۲ ۵ ۱ . ۹ .۱ . ۲ ۸۲ ۸۴ .۶۴ .۴۵ .۵۹ ۸ ۳۱ ۱ ۴۳ ۱۱۷۷ ۱ ۹۱ ۵ ۷ .۶۶ .۵۳ .۶۴ ۳ ۲۱ . ۳۵۲ ۴۳۲ ۴ ragi .۴۸ .۳۹ .۳۹ ۱۹ ۱ ۷۳ ۱ ۷۸ ۱ ۹ ۲ ۱ .۵۲ .۴۲ .۴۲۵ ۱۸ ۱ . ۷ . ۶ . ۵ ۲۹ ۱۷ ۱۶۸۲ ۱۸۵۹ ۱۷۱۵ ۲ ۸ .۱۲ .۱۲ . ۹ ۲۹ ۲۹ .۵۵ .۴۵ .۴۴ ۲ ۲ ۱۱۵۹ ۱۱۸۷ ۱۱۶۱ ۲ .۶۴ .۵۴ .۵۱ ۲ ۵ ۵ maize ۵.۳۱ ۵. ۲ ۴.۳۶ ۱۸ ۱۳ ۳۱۲۲ ۱۹۸۶ ۳۱۶۹ ۲ ۶ ۱۶.۶۴ ۹.۹۶ ۱۳.۸۲ ۱۷ ۳۹ ۲.۵۱ ۲.۸۱ ۳. ۱۹ ۷ ۶۲۸۵ ۶۲۸۱ ۷۴۲۴ ۱۸ ۱۸ ۱۶. ۱ ۱۷.۶۵ ۲۲.۲۷ ۳۹ ۲۶ ۷.۸۲ ۷.۸۳ ۷.۳۶ ۶ ۶ ۴۱۵۱ ۳۵۲۸ ۴۹ ۳ ۱۸ ۳۹ ۳۲.۶۵ ۲۷.۶۱ ۳۶. ۹ ۱۱ ۳۱ ۶ minor millets .۳۳ .۲۴ .۲۶ ۲۱ ۸ ۶۱۶ ۵۷۹ ۵۴ ۱۲ ۷ .۱۹ .۱۴ .۱۴ ۲۶ . . ۱ . ۱ ۵۲۶ ۱ . . ۱ . .۳۳ .۲۵ .۲۷ ۱۸ ۷ ۵۷۲ ۵۹۵ ۵۲ ۹ ۱۳ .۱۹ .۱۵ .۱۴ ۲۶ ۶ total coarse grain ۸.۲۲ ۷.۸۳ ۶.۶۴ ۱۹ ۱۵ ۱۹.۹۲ ۱۲.۷۹ ۱۶.۳۹ ۱۸ ۲۸ ۴.۸۵ ۵. ۴.۵۸ ۵ ۸ ۱۸.۹ ۲ .۴۱ ۲۴.۵۷ ۳ ۲ ۱۳. ۷ ۱۲.۸۳ ۱۱.۲۲ ۱۴ ۱۳ ۳۸.۸۲ ۳۳.۲ ۴ .۹۶ ۶ ۲۳ pulses ۶۹.۳۲ ۸ bengalgram . . . . . . ۵.۷۶ ۶.۴۷ ۷. ۲۲ ۸ ۱۳۶۳ ۱۳ ۹ ۱۵۲۲ ۱۲ ۱۶ ۷.۷۵ ۸.۴۷ ۱ .۶۵ ۳۷ ۲۶ ۵.۷۶ ۶.۴۷ ۷. ۲۲ ۸ ۱۳۶۳ ۱۳ ۹ ۱۵۲۲ ۱۲ ۱۶ ۷.۷۵ ۸.۴۷ ۱ .۶۵ ۳۷ ۲۶ ۷ redgram ۴.۴۶ ۴.۳۸ ۶.۴ ۴۳ ۴۶ ۵ ۹ ۴۳۳ ۵۱ ۱۸ ۲.۲۹ ۱.۹ ۳.۲۶ ۴۳ ۷۲ . ۹ .۲۵ ۱.۵ ۱۵۶۷ ۵ ۵۵۸ ۵۳۳ ۶ ۵ ۸ ۱۴ . ۵ .۱۳ .۹۱ ۱۷۱۵ ۵۸۱ ۴.۵۵ ۴.۶۳ ۷.۹ ۷۴ ۷۱ ۵۱ ۴۳۸ ۵۱۴ ۱ ۱۷ ۲.۳۴ ۲. ۳ ۴.۱۷ ۷۸ ۱ ۵ ۸ greengram ۲.۴۱ ۲. ۵ ۲.۹۹ ۲۴ ۴۶ ۳۷۱ ۱ ۳ ۳۹ ۵ ۲۷۹ .۹۲ .۲۱ ۱.۱۷ ۲۷ ۴۵۵ ۱.۲۹ ۱. ۱ ۱.۴ ۹ ۳۹ ۳۹۸ ۴۱ ۵ ۵ ۲۷ ۲۳ .۵۱ .۴۲ .۷۱ ۳۹ ۶۸ ۳.۷ ۳. ۶ ۴.۳۹ ۱۹ ۴۳ ۳۷۹ ۲ ۴ ۴۲۷ ۱۳ ۱ ۹ ۱.۴۳ .۶۳ ۱.۸۷ ۳۱ ۱۹۷ ۹ blackgram .۸۲ .۸۳ ۱. ۲۲ ۲ ۳۹ ۱۵۴ ۳۵ ۱ ۱۲۷ .۳۲ .۱۳ .۳۵ ۹ ۱۶۹ ۳.۵۶ ۳.۴۶ ۳.۵ ۲ ۱ ۶۵۴ ۷۳۹ ۶۹۱ ۶ ۶ ۲.۳۳ ۲.۵۵ ۲.۴۲ ۴ ۵ ۴.۳۸ ۴.۲۹ ۴.۵ ۳ ۵ ۶ ۵ ۶۲۶ ۶۱۵ ۲ ۲ ۲.۶۵ ۲.۶۸ ۲.۷۷ ۴ ۳ ۱ horsegram .۱ .۲ . ۶ ۴ ۷ ۵۲۸ ۶۵۳ ۳۷۶ ۲۹ ۴۲ . ۶ .۱۳ . ۲ ۶۲ ۸۳ .۴۳ .۳۹ .۱ ۷۷ ۷۴ ۴۵۶ ۵۹۸ ۴۸۶ ۷ ۱۹ .۲ .۲۴ . ۵ ۷۶ ۸ .۵۳ .۵۹ .۱۶ ۷ ۷۳ ۴۶۹ ۶۱۷ ۴۴۵ ۵ ۲۸ .۲۶ .۳۷ . ۷ ۷۳ ۸۱ ۱۱ other pulses cowgram etc .۱۱ . ۹ . ۸ ۲۷ ۱۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۴ ۲ ۲ . ۴ . ۳ . ۳ ۳۲ ۹ .۱۷ .۱۹ .۲ ۱۸ ۵ ۴۱۷ ۴۲۱ ۴۲۱ ۱ . ۹ . ۸ . ۸ ۱۱ .۲۸ .۲۸ .۲۸ ۴۶۴ ۳۹۳ ۳۸۳ ۱۸ ۳ .۱۳ .۱۱ .۱۱ ۱۸ ۳ total pulses ۷.۹ ۷.۵۵ ۱ .۵۳ ۳۳ ۳۹ ۴۵۴ ۳۱۸ ۴۶۴ ۲ ۴۶ ۳.۶۳ ۲.۴ ۴.۸۳ ۳۳ ۱ ۱ ۱۱.۳ ۱۱.۷۷ ۱۳.۷ ۲۱.۲ ۱۶ ۹۶۷ ۱ ۱ ۱ ۸۱ ۱۲ ۷ ۱ .۹۳ ۱۱.۸۹ ۱۴.۸۲ ۳۶ ۲۵ ۱۹.۲ ۱۹.۳۲ ۲۴.۲۳ ۲۶ ۲۵ ۷۵۸ ۷۴ ۸۱۱ ۷ ۱ ۱۴.۵۶ ۱۴.۲۹ ۱۹.۶۵ ۳۵ ۳۷ total foodgrains ۴۱.۳۴ ۳۶. ۱ ۴۵. ۷ ۹ ۲۵ ۹۵.۲۶ ۷۴.۷۵ ۱ ۶.۷۳ ۱۲ ۴۳ ۳ .۵۸ ۳ .۶۵ ۳۴.۸۷ ۱۴ ۱۴ ۸۱.۵۳ ۸۱.۲۱ ۱ ۱.۹۳ ۲۵ ۲۶ ۷۱.۹۲ ۶۶.۶۶ ۷۹.۹۴ ۱۱ ۲ ۲۳۴ ۲۶۱ ۱۷۶.۷۹ ۱۵۵.۹۶ ۲ ۸.۶۶ ۱۸ ۳۴ oilseeds ۱۲ groundnut ۱۳.۴۶ ۱ .۱۱ ۱۳.۴۴ ۳۳ ۵۸۲ ۳۸۵ ۸۱۸ ۴۱ ۱۱۲ ۸.۲۴ ۳.۹ ۱ .۹۹ ۳۳ ۱۸۲ ۲.۶۸ ۲.۹ ۲.۷۵ ۳ ۵ ۱۹۴۸ ۲۱۲۶ ۲۴۵۱ ۲۶ ۱۵ ۵.۲۶ ۶.۱۷ ۶.۷۴ ۲۸ ۹ ۱۶.۱۴ ۱۳. ۱ ۱۶.۱۹ ۲۴ ۸۲ ۷۷۴ ۱ ۹۵ ۳۴ ۴۲ ۱۳.۵ ۱ . ۷ ۱۷.۷۳ ۳۱ ۷۶ ۱۳ sesamum .۶۷ .۴۷ .۸۲ ۲۲ ۷۴ ۲۱۵ ۱۹۸ ۱۵ ۳ ۲۴ .۱۴ . ۹ .۱۲ ۱۲ ۳۲ .۳۶ .۴۳ .۱۵ ۵۸ ۶۵ ۲۸۶ ۲۶۳ ۳ ۲ ۶ ۱۵ .۱ .۱۲ . ۵ ۵۵ ۶۲ ۱. ۳ .۹ .۹۷ ۶ ۸ ۲۳۹ ۲۲۹ ۱۷۴ ۲۷ ۲۴ .۲۴ .۲۱ .۱۷ ۳ ۲۱ ۱۴ sunflower ۱.۱۱ .۹۲ .۴۴ ۶ ۵۲ ۴۸۱ ۳۷۵ ۴۵۹ ۵ ۲۲ .۵۳ .۳۵ .۲ ۶۲ ۴۱ ۳. ۶ ۲.۵۹ ۳. ۲ ۱۶ ۹۲۹ ۹۱۲ ۱ ۶۱ ۱۴ ۱۶ ۲.۸۳ ۲.۳۵ ۳.۱۸ ۱۲ ۳۵ ۴.۱۷ ۳.۵۱ ۳.۴۴ ۱۸ ۲ ۸ ۶ ۷۷۱ ۹۸۴ ۲۲ ۲۸ ۳.۳۶ ۲.۷ ۳.۳۸ ۱ ۲۶ ۱۷ safflower . . . . . . .۱۵ .۱۴ .۱۲ ۲ ۱۴ ۵۷۵ ۴۲۶ ۵۵۱ ۴ ۲۹ . ۹ . ۶ . ۷ ۲۷ ۱ .۱۵ .۱۴ .۱۲ ۲ ۱۴ ۵۷۵ ۴۲۶ ۵۵۱ ۴ ۲۹ . ۹ . ۶ . ۷ ۲۷ ۱ ۱۸ linseed . . . . . . . ۲ . ۱ . ۱ ۱ ۲۲۴ ۸۱ ۲۲۴ ۱۷۷ . ۱ . ۱ . ۱ ۱ . ۲ . ۱ . ۱ ۱ ۲۲۴ ۸۱ . ۱ . ۱ . ۱ ۱۹ niger seed . . . . . . .۱۳ . ۸ .۱۲ ۸ ۵ ۳۸۳ ۳۴۳ ۳۸۸ ۱ ۱۳ . ۵ . ۳ . ۵ ۷ ۵۵ .۱۳ . ۸ .۱۲ ۸ ۵ ۳۸۳ ۳۸۶ ۳۸۸ ۱ ۱ . ۵ . ۳ . ۵ ۷ ۵۵ ۱۵ soybean ۱.۱۷ ۱.۵۷ ۱.۴۱ ۲۱ ۱ ۱۵۱۵ ۸۲۴ ۱۴۶۱ ۴ ۷۷ ۱.۲۶ ۱.۲۹ ۲. ۶ ۶۳ ۶ . . . . . . ۱.۱۷ ۱.۵۷ ۱.۴۱ ۱ ۱۵۱۵ ۸۲۴ ۱۴۶۱ ۴ ۷۷ ۱.۲۶ ۱.۲۹ ۲. ۶ ۶۳ ۶ ۱۶ castor ۲. ۸ ۱.۴۶ ۲. ۷ ۴۲ ۴۸۹ ۴۳۱ ۴۸۸ ۱۳ ۱. .۶۳ ۱. ۱ ۱ ۶ . . . . . . ۲. ۸ ۱.۴۶ ۲. ۷ ۴۲ ۴۸۹ ۴۳۱ ۴۸۸ ۱۳ ۱. .۶۳ ۱. ۱ ۱ ۶ ۱۷ palm oil other oilseeds ۱.۳۱ .۴۵ ۱.۳۶ ۴ ۲ ۲ ۲ ۲۷۳ ۲ ۶ ۱ ۱ ۱ . ۹.۱۷ . ۱ . . . . . ۱.۳۱ .۴۵ ۱.۳۶ ۴ ۲ ۲ ۱۹۶۶۴ ۳.۶۸ ۳.۷۶ . ۱ ۱ ۲۳ rape mustard . . . . . . . ۴ . ۴ . ۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵۶ ۵۹۸ ۴۷۵ ۸۶ ۲۱ . ۲ . ۳ . ۲ ۱۹ ۲۱ . ۴ . ۴ . ۵ ۲۵ ۲۵۶ ۵۹۸ ۴۷۵ ۸۶ ۲۱ . ۲ . ۳ . ۲ total oilseeds ۱۹.۸ ۱۴.۹۸ ۱۹.۵۴ ۱ ۳ ۵۶۴ ۱ ۳ ۸۵۷ ۵۲ ۱۷ ۱۱.۱۷ ۱۵.۴۳ ۱۴.۳۹ ۲۹ ۷ ۶.۴۴ ۶.۱۹ ۶.۱۹ ۴ ۱۲۹۸ ۱۴۱۵ ۱۶۳۲ ۲۶ ۱۵ ۸.۳۶ ۸.۷۶ ۱ .۱ ۲۱ ۱۵ ۲۶.۲۴ ۲۱.۱۷ ۲۵.۷۳ ۲ ۲۲ ۷۴۴ ۱۱۴۲ ۹۵۲ ۲۸ ۱۷ ۱۹.۵۳ ۲۴.۱۸ ۲۴.۴۹ ۲۵ ۱ ۱۸ cotton ۱۲. ۲ ۱۴.۶۷ ۱۷.۳۹ ۴۵ ۱۹ ۴۱۳ ۳۷۵ ۵۳۲ ۲۹ ۴۲ ۲۹.۲۳ ۳۲.۳۲ ۵۴.۴۲ ۸۶ ۶۸ . ۲ . . . . . ۱۲. ۴ ۱۴.۶۷ ۱۷.۳۹ ۴۴ ۱۹ ۴۱۳ ۳۷۵ ۵۳۴ ۲۹ ۴۳ ۲۹.۲۳ ۳۲.۳۲ ۵۴.۴۲ ۸۶ ۶۸ ۱۹ mesta .۴۶ .۲۳ .۲۷ ۴۱ ۱۷ ۱۵۵۱ ۱۴۹۵ ۱۵۵ ۴ ۴.۳۴ ۱.۹۱ ۲.۳۳ ۴۶ ۲۲ . . . . . . .۴۶ .۲۳ .۲۷ ۴۱ ۱۷ ۱۵۵۱ ۱۴۹۵ ۱ ۱ ۴.۳۴ ۱.۹۱ ۲.۳۳ ۴۶ ۲۲ ۲ chillies ۱.۵۷ ۱.۵۶ ۱.۲۴ ۲۱ ۲۱ ۳۷۲۶ ۴ ۹ ۳۷ ۱ ۱ ۵.۸۶ ۶.۴ ۴.۵۹ ۲۲ ۲۸ .۴۷ .۵ .۶ ۲۸ ۲ ۳۲۳۸ ۳۸۱۵ ۳۵۸۴ ۱۱ ۶ ۱.۵۳ ۱.۹۱ ۲.۱۵ ۴۱ ۱۳ ۲. ۴ ۲. ۶ ۱.۸۴ ۱ ۱۱ ۳۶۱۲ ۴ ۲۳ ۳۶۶۲ ۱ ۹ ۷.۳۹ ۸.۳۱ ۶.۷۴ ۹ ۱۹ ۲۱ sugarcane ۲.۱۹ ۱.۵۸ ۱.۹۱ ۱۳ ۲۱ ۷۸۷۲۸ ۷۴۱ ۲ ۷۷۲۹۳ ۲ ۴ ۱۷۳.۴۶ ۱۱۶.۹۶ ۱۴۷.۶۳ ۱۵ ۲۶ . . . . . . ۲.۱۹ ۱.۵۸ ۱.۹۱ ۱۳ ۲۱ ۷۸۷۲۸ ۷۴ ۲۵ ۷۷۲۹۳ ۲ ۴ ۱۷۳.۴۶ ۱۱۶.۹۶ ۱۴۷.۶۳ ۱۵ ۲۶ ۷۹۲ ۲۲ turmeric .۶۴ .۵۹ .۶۵ ۲ ۱ ۶۵۸۶ ۶۱۲۱ ۶۵ ۱ ۶ ۴.۲ ۳.۶۴ ۴.۲۳ ۱ ۱۶ . . . . . . .۶۴ .۵۹ .۶۵ ۲ ۱ ۶۵۸۶ ۶۱۶۹ ۶۵ ۱ ۵ ۴.۲ ۳.۶۴ ۴.۲۳ ۱ ۱۶ ۲۹ tobacco . . . . . . ۱.۳۴ ۱.۹۹ ۱. ۲۵ ۵ ۱۵۳۷ ۱۸۱ ۱۵۲۷ ۱ ۱۶ ۲.۲۵ ۳.۶ ۱.۵۳ ۳۲ ۵۸ ۱.۳۴ ۱.۹۹ ۱. ۲۵ ۵ ۱۵۳۷ ۱۸۱ ۱۵۲۷ ۱ ۱۶ ۲.۲۵ ۳.۶ ۱.۵۳ ۳۲ ۵۸ ۸۵۲۸ ۲۳ onion .۲۲ .۲۳ .۲۳ ۵ ۱۶۸۲۱ ۱۶۳۲۸ ۱۵ ۱۱ ۸ ۳.۷۶ ۳.۷۵ ۳.۴۵ ۸ ۸ .۱۴ .۱۴ .۱۳ ۷ ۷ ۲۱۴۳۵ ۲۴۴۹۲ ۲۱۴۳۵ . ۱۲ ۲.۹۹ ۳.۳۳ ۲.۷۹ ۷ ۱۶ .۳۶ .۳۷ .۳۶ ۳ ۱۸۸ ۱۹۳۶۷ ۱۷۳۲۴ ۸ ۱۱ ۶.۷۵ ۷. ۸ ۶.۲۴ ۸ ۱۲ ۱۶۴۴۸ ۳۱ coriander . . . . . . .۳ .۳۷ .۲۵ ۱۷ ۳۲ ۴۳۵ ۵۵ ۴۳۹ ۲ .۱۳ .۲۱ .۱۱ ۱۶ ۴۸ .۳ .۳۷ .۲۵ ۱۷ ۳۲ ۴۳۵ ۵۵ ۴۳۹ ۲ .۱۳ .۲۱ .۱۱ ۴۸ total cropped area ۷۸.۲۳ ۶۹.۸۵ ۸۶.۳ ۱ ۲۴ ۳۹.۲۹ ۳۹.۸۴ ۴۳. ۴ ۱ ۸ ۱۱۷.۵۲ ۱ ۹.۶۹ ۱۲۹.۳۴ ۱ ۱۸ cotton production in lakh bales of ۱۷ kgs. of lint updated on ۱ .۱۱.۱ mesta production in lakh bales of ۱۸ kgs. excluding coconut area about ۱. ۶ lakh ha. source department of agriculture ap hyderabad ۳۲.۴۹۶ ۴۳.۲۷ ۷۲.۸ ۱.۸۵ tentative crop wise normal area for rabi ۲ ۱ ۱۱ area in lakh ha. s.no. crop area in lakh hectares ۳ ۴ cereals ۱ rice ۱۴.۳۲ ۱ .۴۹ ۱۴. ۲ wheat .۱۱ .۱۱ . ۸ ۲ jowar ۲.۱۴ ۳.۱۱ ۳.۴ ۳ bajra .۱۲ .۱ . ۶ ۴ ragi . ۷ . ۹ . ۷ ۵ maize ۲.۵۱ ۱.۵۶ ۲. ۶ minor millets . . ۱ . total coarse grain ۴.۸۴ ۴.۸۷ ۵.۵۳ pulses ۸ bengalgram ۵.۷۶ ۴.۳ ۶.۲۵ ۷ redgram . ۹ . ۷ .۱ ۸ greengram ۱.۲۹ ۱.۵ ۱.۶ ۹ blackgram ۳.۵۶ ۴. ۷ ۴.۷ ۱ horsegram .۴۳ .۵۸ .۵ ۱۱ other pulses cowgram etc .۱۶ .۱۸ .۱۷ total pulses ۱۱.۲۹ ۱ .۷ ۱۳.۳۲ total foodgrains ۳ .۵۶ ۲۶.۱۷ ۳۲.۹۳ oilseeds ۱۲ groundnut ۲.۶۸ ۲.۳۲ ۲.۳۵ ۱۳ sesamum .۳۶ .۳۷ .۲۸ ۱۴ sunflower ۳. ۶ ۳.۲ ۳.۴۷ ۱۷ safflower .۱۵ .۱۷ .۱۵ ۱۸ linseed . ۳ . ۴ . ۱ ۱۹ niger seed .۱۵ .۱۲ .۱۵ ۲ rape mustard . ۴ .۴۸ .۶ total oilseeds ۶.۴۷ ۱.۱۶ ۱.۱ ۲۱ chillies .۴۷ ۲۴.۱۹ ۲۷.۵۶ ۲۲ tobacco ۱.۴۵ ۲۳ onion .۱۴ ۲۴ coriander .۲۹ total cropped area ۳۹.۳۸ sheet۱ s.no year financial rs. in lakhs target achievement ۱ ۲ ۷ ۸ ۵۴۹۳.۷۵ ۳۷ .۴۱ ۲ ۲ ۸ ۹ ۷۵۳۲.۷۳ ۷۳ ۸.۴ ۳ ۲ ۹ ۱ ۶۷۱۸.۲۸ ۳۱۷۲.۱۱ ۴ ۲ ۱ ۱۱ ۷۱۲۹.۶۷ ۵۲۴۹.۳۴ ۵ ۲ ۱۱ ۱۲ plan ۷۳ ۸.۷۶ s. no. crop area in lakh hectares production in lakh tonnes normal ۲ ۱ ۲ ۱۱ normal ۲ ۱ ۲ ۱۱ target achive target target achive target ment ment ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱ cereals ۱ rice ۴ .۹۴ ۴۳.۷ ۴۶.۸۱ ۴۵.۷۵ ۱۲۳.۹۷ ۱۴۳.۲۸ ۱۵ .۱۸ ۱۵۸.۶۹ ۲ jowar ۳.۴۲ ۳.۶ ۲.۸۹ ۳.۵ ۴.۶۸ ۵. ۶ ۳. ۶ ۵.۴۸ ۳ maize ۷.۷۴ ۹.۲ ۷.۲۵ ۷.۸۵ ۳۳.۲ ۴۳. ۵ ۳۴.۸۷ ۴ .۴۴ total coarse grain ۱۲.۵۷ ۱۴ ۱۱.۴۹ ۱۲.۸ ۳۹.۳۶ ۴۹.۳۸ ۳۹.۵۴ ۴۷.۷۷ pulses ۴ redgram ۴.۸۱ ۵. ۵ ۶.۳۸ ۷.۷ ۲.۳۴ ۲.۳ ۳.۲۵ ۶.۴۵ ۵ greengram ۳.۶۵ ۴.۵ ۳.۶۸ ۳.۸۶ ۱.۴ ۱.۹۳ ۱.۶۲ ۲.۶۳ ۶ blackgram ۴.۴۶ ۴.۴ ۴.۶۵ ۴.۳۵ ۲.۶۸ ۲.۷۴ ۳. ۱ ۳.۲۳ total pulses ۱۹.۹۵ ۲ .۹۸ ۲۱.۸۵ ۲۳ ۱۴.۵۹ ۱۷.۱۳ ۱۷.۷۳ ۲۱.۵۹ total foodgrains ۷۳.۵۷ ۷۸.۷۷ ۸ .۲۶ ۸۱.۵۵ ۱۷۸. ۳ ۲ ۹.۸۷ ۲ ۷.۵۶ ۲۲۸.۱۵ oilseeds ۷ groundnut ۱۵.۶۴ ۱۷.۹ ۱۶.۲۵ ۱۶.۸ ۱۳.۳۹ ۱۷. ۱ ۱۴.۲۳ ۲۱.۷۹ ۸ sunflower ۳.۷۴ ۵ ۲.۳ ۳.۱ ۳.۳۲ ۵.۲۳ ۲. ۴ ۳.۱۱ ۹ soybean ۱.۲۳ .۱۲ ۱.۲۷ ۱.۴ ۱.۲۶ . ۹ ۲.۱۳ ۲.۷۷ ۱ castor ۱.۷۸ ۱.۹ ۱.۸۶ ۱.۸ ۱ ۱.۲۸ .۹۱ ۱.۱۸ total oilseeds ۲۳.۷۴ ۲۷.۴۹ ۲۳.۱۶ ۲۴.۵ ۲۳.۲۹ ۲۶.۱۸ ۱۹.۷ ۲۹.۳۴ ۱۱ cotton ۱۳.۵ ۱۱.۱ ۱۷.۸۱ ۱۹.۵ ۲۹.۱۶ ۳۴.۲۸ ۴۸.۳۹ ۶ .۲۲ ۱۲ chillies ۲. ۹ ۲.۴ ۲. ۱ ۲ ۷.۳۶ ۱ .۴۹ ۶.۴ ۸.۱۷ ۱۳ sugarcane ۲.۱۱ ۲.۴ ۱.۹۲ ۱.۷ ۱۷۹.۸۴ ۲ ۸.۲۵ ۱۴۹.۷۶ ۱۳۹.۸۵ ۱۴ turmeric .۶۴ .۶ .۶۹ .۵ ۴.۲۱ ۱ .۳ ۴.۵۵ ۳.۷۱ ۱۵ onion .۳۸ .۳۵ .۴۱ .۳۵ ۶.۸ ۱.۹ ۸.۳۸ ۶.۹۱ total cropped area ۱۱۸.۲۴ ۱۲۴.۸۶ ۱۲۸.۱۶ ۱۳۱.۸۵ sl. no. product kharif ۲ ۱۱ obs as on ۱ ۴ ۲ ۱۱ may ۲ ۱۱ stocks available allocation plan supplies ۱ dap ۷.۳ .۸ .۵۴ .۵۴ ۱. ۱ ۲ complex ۱۱.۵ ۱.۱۵ ۱. ۲ ۱.۲۱ ۱.۷ ۳ urea ۱۵ ۱.۱۷ .۹۹ ۱. ۶ ۱.۵۱ ۴ mop ۳.۲۵ .۳۶ .۳۱ .۱۲ .۳ ۵ ssp ۱.۵ .۱۵ .۱۵ .۲۳ .۲۸ ۶ others ۱ . ۵ .۲۴ . ۲ . ۵ total ۳۹.۵۵ ۳.۶۸ ۳.۲۵ ۳.۲۱ ۴.۸۴ s. no crop productivity variation between ۲ ۸ ۹ ۲ ۹ ۱ ۲ ۸ ۹ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ kharif ۱ paddy i ۳ ۵۸ ۲۹۶۳ ۲۵۷ ۳.۱۱ ۲ paddy ui ۱۶۶۶ ۱۱۶۴ ۱۸۴۹ ۳ .۱۳ ۳ jowar ۱۴۱۱ ۹۹۶ ۱ ۲۹.۴۱ ۴ bajra ۱ ۳ ۱۳ ۱ ۱۶۴۷ ۲۶.۳۱ ۵ ragi ۹۵۹ ۱ ۷۸ ۱۱۴۸ ۱۲.۴۱ ۶ maize ۳۱۴۸ ۱۹۴۷ ۳۷۳ ۳۸.۱۵ ۷ redgram ۴۵۴ ۴۳۲ ۴.۸۵ ۸ greengram ۴۴۴ ۱۱۱ ۴۶۶ ۷۵ ۱ blackgram ۵۸۶ ۱۵۳ ۵۶۴ ۷۳.۸۹ ۱۲ groundnut ۳ ۶۸۳ ۶۵۹ ۱۲۷.۶۷ ۱۳ sesamum ۲ ۹ ۱۹۸ ۱۷ ۵.۲۶ ۱۴ castor ۵۱۱ ۴۳۱ ۶۴۷ ۱۵.۶۶ ۱۵ chillies ۳۸۴۶ ۴ ۹ ۶.۳۴ ۱۶ sugarcane p ۸۳ mts ۷۹ mts ۴.۸۲ ۱۷ sugarcane® ۷۴ mts ۷ mts ۵.۴۱ ۱۸ mesta ۱۴۳۱ ۱۴۹۵ ۱۶۱۱ ۴.۴۷ ۱۹ cotton ۱۳۱۶ ۱۱۱۳ ۱۵.۴۳ ۲ sunflower ۶۴ ۳۷۶ ۷۳ ۴۱.۲۵ ۲۱ soyabean ۱۳۶۵ ۸۲۳ ۱۶۷۸ ۳۹.۷۱ rabi ۱ paddy ۳۷ ۳۵۴۳ reports yet to be received ۴.۲۴ ۲ jowar ۱۶۷۷ ۱۲۶۶ ۲۴.۵۱ ۳ ragi ۱۷ ۹ ۱۸۵۹ ۸.۷۸ ۴ maize ۷۲۹۹ ۶۲۸۱ ۱۳.۹۵ ۵ greengram ۳۹۳ ۴۱ ۴.۳۳ ۷ blackgram ۶۷ ۷۳۸ ۱ .۱۵ ۸ groundnut ۱۹۶۴ ۲۱۲۷ ۸.۳ ۱ chillies ۳۶۴۴ ۳۸۱۵ ۴.۶۹ ۱۱ tobacco n ۲۵۴ ۲۱۸۵ ۱۳.۹۸ ۱۲ tobacco v ۱۶۱۳ ۱۶۹۱ ۴.۸۴ ۱۳ sunflower ۸۱۷ ۹۱۲ ۱۱.۶۳ ۱۴ bengalgram ۱۴۱۳ ۱۳ ۸ ۷.۴۳ s.no year all inida procurement ap procurement of contribution state position ۱ ۲ ۶ ۷ ۲۵۱. ۶ ۵۳.۲۸ ۲۱.۲۲ ii ۲ ۲ ۷ ۸ ۲۸۷.۳۶ ۷۵.۹۷ ۲۶.۴۴ ii ۳ ۲ ۸ ۹ ۳۳۶.۸۴ ۹ .۶۱ ۲۶.۹ i ۴ ۲ ۹ ۱ ۲۶۸.۱۶ ۴۴.۷۱ ۱۶.۶۷ ii ۵ ۲ ۱ ۱۱ ۳۲۳.۵۲ ۸۷.۶ ۲۷. ۸ i ۶ ۲ ۱۱ ۱۲ n.a ۶۱.۲۵ sheet۲ after cyclone ۱ ۱۲ ۲ ۱ after cyclone ۱ ۱۲ ۲ ۱ after cyclone ۱ ۱۲ ۲ ۱ i advance estimates of crop wise coverage productivity production for ۲ ۱ ۱۱ with comparision to normal and ۲ ۹ ۱ for both seasons in andhra pradesh advance estimates of department provisional s.no. crop kharif r a b i total area in lakh hectares productivity in kg hect production in lakh tonnes area lakh ha productivity kg hect production lakh tonnes area annual avg.productivity production normal area sown of deviation to normal actual expected of deviation to normal actual expected of deviation to normal actual expected of deviation to normal actual expected of deviation to normal actual expected of deviation to normal area sown of deviation to normal of deviation to normal of deviation to ۲ ۹ ۲ ۱ normal ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۱ normal ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۱ normal ۲ ۹ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۹ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۹ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۹ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۲ ۹ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۲ ۹ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ normal ۲ ۹ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ cereals ۱ rice ۲۵.۲۲ ۲ .۶۳ ۲۷.۹ ۱۱ ۳۵ ۲۸۴۲ ۲۸۸۷ ۳۱۱۳ ۸ ۶ ۷۱.۷۱ ۵۹.۵۶ ۸۶.۸۵ ۱۹ ۴۴ ۱۴.۳۲ ۱۳.۷۸ ۱۶.۵ ۱۵ ۲ ۳۶ ۳۵۴۳ ۳۷۸۵ ۵ ۷ ۵۱.۶ ۴۸.۸۲ ۶۲.۴۵ ۲۱ ۲۸ ۳۹.۵۴ ۳۴.۴۱ ۴۴.۴ ۱۲ ۲۹ ۳۱۱۹ ۳۱۵ ۳۳۶۳ ۷ ۶ ۱۲۳.۳۱ ۱ ۸.۳۸ ۱۴۹.۳۱ ۲ ۳۷ ۲ wheat . . . . . .۱۱ .۱ . ۹ ۱۸ ۱ ۹۲۱ ۸۵۱ ۹۶۵ ۵ ۱۳ .۱ . ۹ . ۹ ۱۳ ۴ .۱۱ .۱ . ۹ ۱۸ ۱ ۹۲۱ ۸۵۱ ۸۵۱ ۸ .۱ . ۹ . ۹ ۱۳ ۴ ۲ jowar ۱.۵۸ ۱.۸۵ ۱. ۶ ۳۳ ۴۳ ۱۲۷۴ ۹۹۶ ۱۳ ۲ ۳۱ ۲. ۱.۸۴ ۱.۳۸ ۳۱ ۲۵ ۲.۱۴ ۲. ۱.۵ ۳ ۲۵ ۱۲۹۴ ۱۲۶۶ ۱۴۶۵ ۱۳ ۱۶ ۲.۶۸ ۲.۵۳ ۲.۲ ۱۸ ۱۳ ۳.۷۲ ۳.۸۵ ۲.۵۶ ۳۱ ۳۴ ۱۲۸۱ ۱۱۳۶ ۱۳۹۷ ۹ ۲۳ ۴.۶۸ ۴.۳۷ ۳.۵۸ ۲۴ ۱۸ ۳ bajra .۵۲ .۳۳ .۵۷ ۱ ۷۳ ۱۱۱۲ ۱۳ ۱ ۱۱ ۱ ۱۵ .۵۷ .۴۳ .۶۳ ۱ ۴۶ .۱۲ .۱۲ . ۲ ۸۳ ۸۳ ۷۸ ۸۲۸ ۸۲ ۵ ۱ . ۹ .۱ . ۲ ۸۲ ۸۴ .۶۴ .۴۵ .۵۹ ۸ ۳۱ ۱ ۴۳ ۱۱۷۷ ۱ ۹۱ ۵ ۷ .۶۶ .۵۳ .۶۴ ۳ ۲۱ . ۳۵۲ ۴۳۲ ۴ ragi .۴۸ .۳۹ .۳۹ ۱۹ ۱ ۷۳ ۱ ۷۸ ۱ ۹ ۲ ۱ .۵۲ .۴۲ .۴۲۵ ۱۸ ۱ . ۷ . ۶ . ۵ ۲۹ ۱۷ ۱۶۸۲ ۱۸۵۹ ۱۷۱۵ ۲ ۸ .۱۲ .۱۲ . ۹ ۲۹ ۲۹ .۵۵ .۴۵ .۴۴ ۲ ۲ ۱۱۵۹ ۱۱۸۷ ۱۱۶۱ ۲ .۶۴ .۵۴ .۵۱ ۲ ۵ ۵ maize ۵.۳۱ ۵. ۲ ۴.۳۶ ۱۸ ۱۳ ۳۱۲۲ ۱۹۸۶ ۳۱۶۹ ۲ ۶ ۱۶.۶۴ ۹.۹۶ ۱۳.۸۲ ۱۷ ۳۹ ۲.۵۱ ۲.۸۱ ۳. ۱۹ ۷ ۶۲۸۵ ۶۲۸۱ ۷۴۲۴ ۱۸ ۱۸ ۱۶. ۱ ۱۷.۶۵ ۲۲.۲۷ ۳۹ ۲۶ ۷.۸۲ ۷.۸۳ ۷.۳۶ ۶ ۶ ۴۱۵۱ ۳۵۲۸ ۴۹ ۳ ۱۸ ۳۹ ۳۲.۶۵ ۲۷.۶۱ ۳۶. ۹ ۱۱ ۳۱ ۶ minor millets .۳۳ .۲۴ .۲۶ ۲۱ ۸ ۶۱۶ ۵۷۹ ۵۴ ۱۲ ۷ .۱۹ .۱۴ .۱۴ ۲۶ . . ۱ . ۱ ۵۲۶ ۱ . . ۱ . .۳۳ .۲۵ .۲۷ ۱۸ ۷ ۵۷۲ ۵۹۵ ۵۲ ۹ ۱۳ .۱۹ .۱۵ .۱۴ ۲۶ ۶ total coarse grain ۸.۲۲ ۷.۸۳ ۶.۶۴ ۱۹ ۱۵ ۱۹.۹۲ ۱۲.۷۹ ۱۶.۳۹ ۱۸ ۲۸ ۴.۸۵ ۵. ۴.۵۸ ۵ ۸ ۱۸.۹ ۲ .۴۱ ۲۴.۵۷ ۳ ۲ ۱۳. ۷ ۱۲.۸۳ ۱۱.۲۲ ۱۴ ۱۳ ۳۸.۸۲ ۳۳.۲ ۴ .۹۶ ۶ ۲۳ pulses ۶۹.۳۲ ۸ bengalgram . . . . . . ۵.۷۶ ۶.۴۷ ۷. ۲۲ ۸ ۱۳۶۳ ۱۳ ۹ ۱۵۲۲ ۱۲ ۱۶ ۷.۷۵ ۸.۴۷ ۱ .۶۵ ۳۷ ۲۶ ۵.۷۶ ۶.۴۷ ۷. ۲۲ ۸ ۱۳۶۳ ۱۳ ۹ ۱۵۲۲ ۱۲ ۱۶ ۷.۷۵ ۸.۴۷ ۱ .۶۵ ۳۷ ۲۶ ۷ redgram ۴.۴۶ ۴.۳۸ ۶.۴ ۴۳ ۴۶ ۵ ۹ ۴۳۳ ۵۱ ۱۸ ۲.۲۹ ۱.۹ ۳.۲۶ ۴۳ ۷۲ . ۹ .۲۵ ۱.۵ ۱۵۶۷ ۵ ۵۵۸ ۵۳۳ ۶ ۵ ۸ ۱۴ . ۵ .۱۳ .۹۱ ۱۷۱۵ ۵۸۱ ۴.۵۵ ۴.۶۳ ۷.۹ ۷۴ ۷۱ ۵۱ ۴۳۸ ۵۱۴ ۱ ۱۷ ۲.۳۴ ۲. ۳ ۴.۱۷ ۷۸ ۱ ۵ ۸ greengram ۲.۴۱ ۲. ۵ ۲.۹۹ ۲۴ ۴۶ ۳۷۱ ۱ ۳ ۳۹ ۵ ۲۷۹ .۹۲ .۲۱ ۱.۱۷ ۲۷ ۴۵۵ ۱.۲۹ ۱. ۱ ۱.۴ ۹ ۳۹ ۳۹۸ ۴۱ ۵ ۵ ۲۷ ۲۳ .۵۱ .۴۲ .۷۱ ۳۹ ۶۸ ۳.۷ ۳. ۶ ۴.۳۹ ۱۹ ۴۳ ۳۷۹ ۲ ۴ ۴۲۷ ۱۳ ۱ ۹ ۱.۴۳ .۶۳ ۱.۸۷ ۳۱ ۱۹۷ ۹ blackgram .۸۲ .۸۳ ۱. ۲۲ ۲ ۳۹ ۱۵۴ ۳۵ ۱ ۱۲۷ .۳۲ .۱۳ .۳۵ ۹ ۱۶۹ ۳.۵۶ ۳.۴۶ ۳.۵ ۲ ۱ ۶۵۴ ۷۳۹ ۶۹۱ ۶ ۶ ۲.۳۳ ۲.۵۵ ۲.۴۲ ۴ ۵ ۴.۳۸ ۴.۲۹ ۴.۵ ۳ ۵ ۶ ۵ ۶۲۶ ۶۱۵ ۲ ۲ ۲.۶۵ ۲.۶۸ ۲.۷۷ ۴ ۳ ۱ horsegram .۱ .۲ . ۶ ۴ ۷ ۵۲۸ ۶۵۳ ۳۷۶ ۲۹ ۴۲ . ۶ .۱۳ . ۲ ۶۲ ۸۳ .۴۳ .۳۹ .۱ ۷۷ ۷۴ ۴۵۶ ۵۹۸ ۴۸۶ ۷ ۱۹ .۲ .۲۴ . ۵ ۷۶ ۸ .۵۳ .۵۹ .۱۶ ۷ ۷۳ ۴۶۹ ۶۱۷ ۴۴۵ ۵ ۲۸ .۲۶ .۳۷ . ۷ ۷۳ ۸۱ ۱۱ other pulses cowgram etc .۱۱ . ۹ . ۸ ۲۷ ۱۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۴ ۲ ۲ . ۴ . ۳ . ۳ ۳۲ ۹ .۱۷ .۱۹ .۲ ۱۸ ۵ ۴۱۷ ۴۲۱ ۴۲۱ ۱ . ۹ . ۸ . ۸ ۱۱ .۲۸ .۲۸ .۲۸ ۴۶۴ ۳۹۳ ۳۸۳ ۱۸ ۳ .۱۳ .۱۱ .۱۱ ۱۸ ۳ total pulses ۷.۹ ۷.۵۵ ۱ .۵۳ ۳۳ ۳۹ ۴۵۴ ۳۱۸ ۴۶۴ ۲ ۴۶ ۳.۶۳ ۲.۴ ۴.۸۳ ۳۳ ۱ ۱ ۱۱.۳ ۱۱.۷۷ ۱۳.۷ ۲۱.۲ ۱۶ ۹۶۷ ۱ ۱ ۱ ۸۱ ۱۲ ۷ ۱ .۹۳ ۱۱.۸۹ ۱۴.۸۲ ۳۶ ۲۵ ۱۹.۲ ۱۹.۳۲ ۲۴.۲۳ ۲۶ ۲۵ ۷۵۸ ۷۴ ۸۱۱ ۷ ۱ ۱۴.۵۶ ۱۴.۲۹ ۱۹.۶۵ ۳۵ ۳۷ total foodgrains ۴۱.۳۴ ۳۶. ۱ ۴۵. ۷ ۹ ۲۵ ۹۵.۲۶ ۷۴.۷۵ ۱ ۸. ۷ ۱۲ ۴۳ ۳ .۵۸ ۳ .۶۵ ۳۴.۸۷ ۱۴ ۱۴ ۸۱.۵۳ ۸۱.۲۱ ۱ ۱.۸۴ ۲۵ ۲۶ ۷۱.۹۲ ۶۶.۶۶ ۷۹.۹۴ ۱۱ ۲ ۲۳۴ ۲۶۱ ۱۷۶.۷۹ ۱۵۵.۹۶ ۲ ۹.۹۱ ۱۸ ۳۴ oilseeds ۱۲ groundnut ۱۳.۴۶ ۱ .۱۱ ۱۳.۴۴ ۳۳ ۵۸۲ ۳۸۵ ۸۱۸ ۴۱ ۱۱۲ ۸.۲۴ ۳.۹ ۱ .۹۹ ۳۳ ۱۸۲ ۲.۶۸ ۲.۹ ۲.۷۵ ۳ ۵ ۱۹۴۸ ۲۱۲۶ ۲۴۵۱ ۲۶ ۱۵ ۵.۲۶ ۶.۱۷ ۶.۷۴ ۲۸ ۹ ۱۶.۱۴ ۱۳. ۱ ۱۶.۱۹ ۲۴ ۸۲ ۷۷۴ ۱ ۹۵ ۳۴ ۴۲ ۱۳.۵ ۱ . ۷ ۱۷.۷۳ ۳۱ ۷۶ ۱۳ sesamum .۶۷ .۴۷ .۸۲ ۲۲ ۷۴ ۲۱۵ ۱۹۸ ۱۵ ۳ ۲۴ .۱۴ . ۹ .۱۲ ۱۲ ۳۲ .۳۶ .۴۳ .۱۵ ۵۸ ۶۵ ۲۸۶ ۲۶۳ ۳ ۲ ۶ ۱۵ .۱ .۱۲ . ۵ ۵۵ ۶۲ ۱. ۳ .۹ .۹۷ ۶ ۸ ۲۳۹ ۲۲۹ ۱۷۴ ۲۷ ۲۴ .۲۴ .۲۱ .۱۷ ۳ ۲۱ ۱۴ sunflower ۱.۱۱ .۹۲ .۴۴ ۶ ۵۲ ۴۸۱ ۳۷۵ ۴۵۹ ۵ ۲۲ .۵۳ .۳۵ .۲ ۶۲ ۴۱ ۳. ۶ ۲.۵۹ ۳. ۲ ۱۶ ۹۲۹ ۹۱۲ ۱ ۶۱ ۱۴ ۱۶ ۲.۸۳ ۲.۳۵ ۳.۱۸ ۱۲ ۳۵ ۴.۱۷ ۳.۵۱ ۳.۴۴ ۱۸ ۲ ۸ ۶ ۷۷۱ ۹۸۴ ۲۲ ۲۸ ۳.۳۶ ۲.۷ ۳.۳۸ ۱ ۲۶ ۱۷ safflower . . . . . . .۱۵ .۱۴ .۱۲ ۲ ۱۴ ۵۷۵ ۴۲۶ ۵۵۱ ۴ ۲۹ . ۹ . ۶ . ۷ ۲۷ ۱ .۱۵ .۱۴ .۱۲ ۲ ۱۴ ۵۷۵ ۴۲۶ ۵۵۱ ۴ ۲۹ . ۹ . ۶ . ۷ ۲۷ ۱ ۱۸ linseed . . . . . . . ۲ . ۱ . ۱ ۱ ۲۲۴ ۸۱ ۲۲۴ ۱۷۷ . ۱ . ۱ . ۱ ۱ . ۲ . ۱ . ۱ ۱ ۲۲۴ ۸۱ . ۱ . ۱ . ۱ ۱۹ niger seed . . . . . . .۱۳ . ۸ .۱۲ ۸ ۵ ۳۸۳ ۳۴۳ ۳۸۸ ۱ ۱۳ . ۵ . ۳ . ۵ ۷ ۵۵ .۱۳ . ۸ .۱۲ ۸ ۵ ۳۸۳ ۳۸۶ ۳۸۸ ۱ ۱ . ۵ . ۳ . ۵ ۷ ۵۵ ۱۵ soybean ۱.۱۷ ۱.۵۷ ۱.۴۱ ۲۱ ۱ ۱۵۱۵ ۸۲۴ ۱۴۶۱ ۴ ۷۷ ۱.۲۶ ۱.۲۹ ۲. ۶ ۶۳ ۶ . . . . . . ۱.۱۷ ۱.۵۷ ۱.۴۱ ۱ ۱۵۱۵ ۸۲۴ ۱۴۶۱ ۴ ۷۷ ۱.۲۶ ۱.۲۹ ۲. ۶ ۶۳ ۶ ۱۶ castor ۲. ۸ ۱.۴۶ ۲. ۷ ۴۲ ۴۸۹ ۴۳۱ ۴۸۸ ۱۳ ۱. .۶۳ ۱. ۱ ۱ ۶ . . . . . . ۲. ۸ ۱.۴۶ ۲. ۷ ۴۲ ۴۸۹ ۴۳۱ ۴۸۸ ۱۳ ۱. .۶۳ ۱. ۱ ۱ ۶ ۱۷ palm oil other oilseeds ۱.۳۱ .۴۵ ۱.۳۶ ۴ ۲ ۲ ۲ ۲۷۳ ۲ ۶ ۱ ۱ ۱ . ۹.۱۷ . ۱ . . . . . ۱.۳۱ .۴۵ ۱.۳۶ ۴ ۲ ۲ ۱۹۶۶۴ ۳.۶۸ ۳.۷۶ . ۱ ۱ ۲۳ rape mustard . . . . . . . ۴ . ۴ . ۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵۶ ۵۹۸ ۴۷۵ ۸۶ ۲۱ . ۲ . ۳ . ۲ ۱۹ ۲۱ . ۴ . ۴ . ۵ ۲۵ ۲۵۶ ۵۹۸ ۴۷۵ ۸۶ ۲۱ . ۲ . ۳ . ۲ total oilseeds ۱۹.۸ ۱۴.۹۸ ۱۹.۵۴ ۱ ۳ ۵۶۴ ۱ ۳ ۸۵۷ ۵۲ ۱۷ ۱۱.۱۷ ۱۵.۴۳ ۱۴.۳۹ ۲۹ ۷ ۶.۴۴ ۶.۱۹ ۶.۱۹ ۴ ۱۲۹۸ ۱۴۱۵ ۱۶۳۲ ۲۶ ۱۵ ۸.۳۶ ۸.۷۶ ۱ .۱ ۲۱ ۱۵ ۲۶.۲۴ ۲۱.۱۷ ۲۵.۷۳ ۲ ۲۲ ۷۴۴ ۱۱۴۲ ۹۵۲ ۲۸ ۱۷ ۱۹.۵۳ ۲۴.۱۸ ۲۴.۴۹ ۲۵ ۱ ۱۸ cotton ۱۲. ۲ ۱۴.۶۷ ۱۷.۳۹ ۴۵ ۱۹ ۴۱۳ ۳۷۵ ۵۳۲ ۲۹ ۴۲ ۲۹.۲۳ ۳۲.۳۲ ۵۴.۴۲ ۸۶ ۶۸ . ۲ . . . . . ۱۲. ۴ ۱۴.۶۷ ۱۷.۳۹ ۴۴ ۱۹ ۴۱۳ ۳۷۵ ۵۳۴ ۲۹ ۴۳ ۲۹.۲۳ ۳۲.۳۲ ۵۴.۴۲ ۸۶ ۶۸ ۱۹ mesta .۴۶ .۲۳ .۲۷ ۴۱ ۱۷ ۱۵۵۱ ۱۴۹۵ ۱۵۵ ۴ ۴.۳۴ ۱.۹۱ ۲.۳۳ ۴۶ ۲۲ . . . . . . .۴۶ .۲۳ .۲۷ ۴۱ ۱۷ ۱۵۵۱ ۱۴۹۵ ۱ ۱ ۴.۳۴ ۱.۹۱ ۲.۳۳ ۴۶ ۲۲ ۲ chillies ۱.۵۷ ۱.۵۶ ۱.۲۴ ۲۱ ۲۱ ۳۷۲۶ ۴ ۹ ۳۷ ۱ ۱ ۵.۸۶ ۶.۴ ۴.۵۹ ۲۲ ۲۸ .۴۷ .۵ .۶ ۲۸ ۲ ۳۲۳۸ ۳۸۱۵ ۳۵۸۴ ۱۱ ۶ ۱.۵۳ ۱.۹۱ ۲.۱۵ ۴۱ ۱۳ ۲. ۴ ۲. ۶ ۱.۸۴ ۱ ۱۱ ۳۶۱۲ ۴ ۲۳ ۳۶۶۲ ۱ ۹ ۷.۳۹ ۸.۳۱ ۶.۷۴ ۹ ۱۹ ۲۱ sugarcane ۲.۱۹ ۱.۵۸ ۱.۹۱ ۱۳ ۲۱ ۷۸۷۲۸ ۷۴۱ ۲ ۷۷۲۹۳ ۲ ۴ ۱۷۳.۴۶ ۱۱۶.۹۶ ۱۴۷.۶۳ ۱۵ ۲۶ . . . . . . ۲.۱۹ ۱.۵۸ ۱.۹۱ ۱۳ ۲۱ ۷۸۷۲۸ ۷۴ ۲۵ ۷۷۲۹۳ ۲ ۴ ۱۷۳.۴۶ ۱۱۶.۹۶ ۱۴۷.۶۳ ۱۵ ۲۶ ۷۹۲ ۲۲ turmeric .۶۴ .۵۹ .۶۵ ۲ ۱ ۶۵۸۶ ۶۱۲۱ ۶۵ ۱ ۶ ۴.۲ ۳.۶۴ ۴.۲۳ ۱ ۱۶ . . . . . . .۶۴ .۵۹ .۶۵ ۲ ۱ ۶۵۸۶ ۶۱۶۹ ۶۵ ۱ ۵ ۴.۲ ۳.۶۴ ۴.۲۳ ۱ ۱۶ ۲۹ tobacco . . . . . . ۱.۳۴ ۱.۹۹ ۱. ۲۵ ۵ ۱۵۳۷ ۱۸۱ ۱۵۲۷ ۱ ۱۶ ۲.۲۵ ۳.۶ ۱.۵۳ ۳۲ ۵۸ ۱.۳۴ ۱.۹۹ ۱. ۲۵ ۵ ۱۵۳۷ ۱۸۱ ۱۵۲۷ ۱ ۱۶ ۲.۲۵ ۳.۶ ۱.۵۳ ۳۲ ۵۸ ۸۵۲۸ ۲۳ onion .۲۲ .۲۳ .۲۳ ۵ ۱۶۸۲۱ ۱۶۳۲۸ ۱۵ ۱۱ ۸ ۳.۷۶ ۳.۷۵ ۳.۴۵ ۸ ۸ .۱۴ .۱۴ .۱۳ ۷ ۷ ۲۱۴۳۵ ۲۴۴۹۲ ۲۱۴۳۵ . ۱۲ ۲.۹۹ ۳.۳۳ ۲.۷۹ ۷ ۱۶ .۳۶ .۳۷ .۳۶ ۳ ۱۸۸ ۱۹۳۶۷ ۱۷۳۲۴ ۸ ۱۱ ۶.۷۵ ۷. ۸ ۶.۲۴ ۸ ۱۲ ۱۶۴۴۸ ۳۱ coriander . . . . . . .۳ .۳۷ .۲۵ ۱۷ ۳۲ ۴۳۵ ۵۵ ۴۳۹ ۲ .۱۳ .۲۱ .۱۱ ۱۶ ۴۸ .۳ .۳۷ .۲۵ ۱۷ ۳۲ ۴۳۵ ۵۵ ۴۳۹ ۲ .۱۳ .۲۱ .۱۱ ۴۸ total cropped area ۷۸.۲۳ ۶۹.۸۵ ۸۶.۳ ۱ ۲۴ ۳۹.۲۹ ۳۹.۸۴ ۴۳. ۴ ۱ ۸ ۱۱۷.۵۲ ۱ ۹.۶۹ ۱۲۹.۳۴ ۱ ۱۸ cotton production in lakh bales of ۱۷ kgs. of lint mesta production in lakh bales of ۱۸ kgs. excluding coconut area about ۱. ۶ lakh ha. source department of agriculture ap hyderabad ۳۲.۴۹۶ ۴۳.۲۷ ۷۲.۸ ۱.۸۵ tentative crop wise normal area for rabi ۲ ۱ ۱۱ area in lakh ha. s.no. crop area in lakh hectares ۳ ۴ cereals ۱ rice ۱۴.۳۲ ۱ .۴۹ ۱۴. ۲ wheat .۱۱ .۱۱ . ۸ ۲ jowar ۲.۱۴ ۳.۱۱ ۳.۴ ۳ bajra .۱۲ .۱ . ۶ ۴ ragi . ۷ . ۹ . ۷ ۵ maize ۲.۵۱ ۱.۵۶ ۲. ۶ minor millets . . ۱ . total coarse grain ۴.۸۴ ۴.۸۷ ۵.۵۳ pulses ۸ bengalgram ۵.۷۶ ۴.۳ ۶.۲۵ ۷ redgram . ۹ . ۷ .۱ ۸ greengram ۱.۲۹ ۱.۵ ۱.۶ ۹ blackgram ۳.۵۶ ۴. ۷ ۴.۷ ۱ horsegram .۴۳ .۵۸ .۵ ۱۱ other pulses cowgram etc .۱۶ .۱۸ .۱۷ total pulses ۱۱.۲۹ ۱ .۷ ۱۳.۳۲ total foodgrains ۳ .۵۶ ۲۶.۱۷ ۳۲.۹۳ oilseeds ۱۲ groundnut ۲.۶۸ ۲.۳۲ ۲.۳۵ ۱۳ sesamum .۳۶ .۳۷ .۲۸ ۱۴ sunflower ۳. ۶ ۳.۲ ۳.۴۷ ۱۷ safflower .۱۵ .۱۷ .۱۵ ۱۸ linseed . ۳ . ۴ . ۱ ۱۹ niger seed .۱۵ .۱۲ .۱۵ ۲ rape mustard . ۴ .۴۸ .۶ total oilseeds ۶.۴۷ ۱.۱۶ ۱.۱ ۲۱ chillies .۴۷ ۲۴.۱۹ ۲۷.۵۶ ۲۲ tobacco ۱.۴۵ ۲۳ onion .۱۴ ۲۴ coriander .۲۹ total cropped area ۳۹.۳۸ ۳ ۱۲ ۱ after cyclone ۱ ۱۲ ۲ ۱ after cyclone ۱ ۱۲ ۲ ۱ after cyclone ۱ ۱۲ ۲ ۱ i advance estimates of crop wise coverage productivity production for ۲ ۱ ۱۱ with comparision to normal and ۲ ۹ ۱ for both seasons in andhra pradesh advance estimates of department s.no. crop kharif r a b i total area in lakh hectares productivity in kg hect production in lakh tonnes area lakh ha productivity kg hect production lakh tonnes area annual avg.productivity production normal area sown normal actual expected normal actual expected normal actual expected normal actual expected normal actual expected normal area sown normal normal ۲ ۹ ۲ ۱ ۲ ۹ ۲ ۱ ۲ ۹ ۲ ۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱ ۱۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۸ ۹ ۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۳ ۴ ۵ ۸ ۹ ۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۳ ۴ ۵ ۸ ۹ ۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ cereals ۱ rice ۲۵.۲۲ ۲ .۶۳ ۲۷.۹ ۲۸۴۲ ۲۸۸۷ ۳۱۱۳ ۷۱.۷۱ ۵۹.۵۶ ۸۶.۸۵ ۱۴.۳۲ ۱۳.۷۸ ۱۶.۵ ۳۶ ۳۵۴۳ ۳۷۸۵ ۵۱.۶ ۴۸.۸۲ ۶۲.۴۵ ۳۹.۵۴ ۳۴.۴۱ ۴۴.۴ ۳۱۱۹ ۳۱۵ ۳۳۶۳ ۱۲۳.۳۱ ۱ ۸.۳۸ ۱۴۹.۳۱ ۲ wheat . . . . . .۱۱ .۱ . ۹ ۹۲۱ ۸۵۱ ۹۶۵ .۱ . ۹ . ۹ .۱۱ .۱ . ۹ ۹۲۱ ۸۵۱ ۸۵۱ .۱ . ۹ . ۹ ۲ jowar ۱.۵۸ ۱.۸۵ ۱. ۶ ۱۲۷۴ ۹۹۶ ۱۳ ۲. ۱.۸۴ ۱.۳۸ ۲.۱۴ ۲. ۱.۵ ۱۲۹۴ ۱۲۶۶ ۱۴۶۵ ۲.۶۸ ۲.۵۳ ۲.۲ ۳.۷۲ ۳.۸۵ ۲.۵۶ ۱۲۸۱ ۱۱۳۶ ۱۳۹۷ ۴.۶۸ ۴.۳۷ ۳.۵۸ ۳ bajra .۵۲ .۳۳ .۵۷ ۱۱۱۲ ۱۳ ۱ ۱۱ .۵۷ .۴۳ .۶۳ .۱۲ .۱۲ . ۲ ۷۸ ۸۲۸ ۸۲ . ۹ .۱ . ۲ .۶۴ .۴۵ .۵۹ ۱ ۴۳ ۱۱۷۷ ۱ ۹۱ .۶۶ .۵۳ .۶۴ . ۳۵۲ ۴۳۲ ۴ ragi .۴۸ .۳۹ .۳۹ ۱ ۷۳ ۱ ۷۸ ۱ ۹ .۵۲ .۴۲ .۴۲۵ . ۷ . ۶ . ۵ ۱۶۸۲ ۱۸۵۹ ۱۷۱۵ .۱۲ .۱۲ . ۹ .۵۵ .۴۵ .۴۴ ۱۱۵۹ ۱۱۸۷ ۱۱۶۱ .۶۴ .۵۴ .۵۱ ۵ maize ۵.۳۱ ۵. ۲ ۴.۳۶ ۳۱۲۲ ۱۹۸۶ ۳۱۶۹ ۱۶.۶۴ ۹.۹۶ ۱۳.۸۲ ۲.۵۱ ۲.۸۱ ۳. ۶۲۸۵ ۶۲۸۱ ۷۴۲۴ ۱۶. ۱ ۱۷.۶۵ ۲۲.۲۷ ۷.۸۲ ۷.۸۳ ۷.۳۶ ۴۱۵۱ ۳۵۲۸ ۴۹ ۳ ۳۲.۶۵ ۲۷.۶۱ ۳۶. ۹ ۶ minor millets .۳۳ .۲۴ .۲۶ ۶۱۶ ۵۷۹ ۵۴ .۱۹ .۱۴ .۱۴ . . ۱ . ۱ ۵۲۶ . . ۱ . .۳۳ .۲۵ .۲۷ ۵۷۲ ۵۹۵ ۵۲ .۱۹ .۱۵ .۱۴ total coarse grain ۸.۲۲ ۷.۸۳ ۶.۶۴ ۱۹.۹۲ ۱۲.۷۹ ۱۶.۳۹ ۴.۸۵ ۵. ۴.۵۸ ۱۸.۹ ۲ .۴۱ ۲۴.۵۷ ۱۳. ۷ ۱۲.۸۳ ۱۱.۲۲ ۳۸.۸۲ ۳۳.۲ ۴ .۹۶ pulses ۶۹.۳۲ ۸ bengalgram . . . . . . ۵.۷۶ ۶.۴۷ ۷. ۱۳۶۳ ۱۳ ۹ ۱۵۲۲ ۷.۷۵ ۸.۴۷ ۱ .۶۵ ۵.۷۶ ۶.۴۷ ۷. ۱۳۶۳ ۱۳ ۹ ۱۵۲۲ ۷.۷۵ ۸.۴۷ ۱ .۶۵ ۷ redgram ۴.۴۶ ۴.۳۸ ۶.۴ ۵ ۹ ۴۳۳ ۵۱ ۲.۲۹ ۱.۹ ۳.۲۶ . ۹ .۲۵ ۱.۵ ۵۵۸ ۵۳۳ ۶ ۵ . ۵ .۱۳ .۹۱ ۴.۵۵ ۴.۶۳ ۷.۹ ۵۱ ۴۳۸ ۵۱۴ ۲.۳۴ ۲. ۳ ۴.۱۷ ۸ greengram ۲.۴۱ ۲. ۵ ۲.۹۹ ۳۷۱ ۱ ۳ ۳۹ .۹۲ .۲۱ ۱.۱۷ ۱.۲۹ ۱. ۱ ۱.۴ ۳۹۸ ۴۱ ۵ ۵ .۵۱ .۴۲ .۷۱ ۳.۷ ۳. ۶ ۴.۳۹ ۳۷۹ ۲ ۴ ۴۲۷ ۱.۴۳ .۶۳ ۱.۸۷ ۹ blackgram .۸۲ .۸۳ ۱. ۳۹ ۱۵۴ ۳۵ .۳۲ .۱۳ .۳۵ ۳.۵۶ ۳.۴۶ ۳.۵ ۶۵۴ ۷۳۹ ۶۹۱ ۲.۳۳ ۲.۵۵ ۲.۴۲ ۴.۳۸ ۴.۲۹ ۴.۵ ۶ ۵ ۶۲۶ ۶۱۵ ۲.۶۵ ۲.۶۸ ۲.۷۷ ۱ horsegram .۱ .۲ . ۶ ۵۲۸ ۶۵۳ ۳۷۶ . ۶ .۱۳ . ۲ .۴۳ .۳۹ .۱ ۴۵۶ ۵۹۸ ۴۸۶ .۲ .۲۴ . ۵ .۵۳ .۵۹ .۱۶ ۴۶۹ ۶۱۷ ۴۴۵ .۲۶ .۳۷ . ۷ ۱۱ other pulses cowgram etc .۱۱ . ۹ . ۸ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۴ . ۴ . ۳ . ۳ .۱۷ .۱۹ .۲ ۴۱۷ ۴۲۱ ۴۲۱ . ۹ . ۸ . ۸ .۲۸ .۲۸ .۲۸ ۴۶۴ ۳۹۳ ۳۸۳ .۱۳ .۱۱ .۱۱ total pulses ۷.۹ ۷.۵۵ ۱ .۵۳ ۴۵۴ ۳۱۸ ۴۶۴ ۳.۶۳ ۲.۴ ۴.۸۳ ۱۱.۳ ۱۱.۷۷ ۱۳.۷ ۹۶۷ ۱ ۱ ۱ ۸۱ ۱ .۹۳ ۱۱.۸۹ ۱۴.۸۲ ۱۹.۲ ۱۹.۳۲ ۲۴.۲۳ ۷۵۸ ۷۴ ۸۱۱ ۱۴.۵۶ ۱۴.۲۹ ۱۹.۶۵ total foodgrains ۴۱.۳۴ ۳۶. ۱ ۴۵. ۷ ۹۵.۲۶ ۷۴.۷۵ ۱ ۸. ۷ ۳ .۵۸ ۳ .۶۵ ۳۴.۸۷ ۸۱.۵۳ ۸۱.۲۱ ۱ ۱.۸۴ ۷۱.۹۲ ۶۶.۶۶ ۷۹.۹۴ ۲۳۴ ۲۶۱ ۱۷۶.۷۹ ۱۵۵.۹۶ ۲ ۹.۹۱ oilseeds ۱۲ groundnut ۱۳.۴۶ ۱ .۱۱ ۱۳.۴۴ ۵۸۲ ۳۸۵ ۸۱۸ ۸.۲۴ ۳.۹ ۱ .۹۹ ۲.۶۸ ۲.۹ ۲.۷۵ ۱۹۴۸ ۲۱۲۶ ۲۴۵۱ ۵.۲۶ ۶.۱۷ ۶.۷۴ ۱۶.۱۴ ۱۳. ۱ ۱۶.۱۹ ۸۲ ۷۷۴ ۱ ۹۵ ۱۳.۵ ۱ . ۷ ۱۷.۷۳ ۱۳ sesamum .۶۷ .۴۷ .۸۲ ۲۱۵ ۱۹۸ ۱۵ .۱۴ . ۹ .۱۲ .۳۶ .۴۳ .۱۵ ۲۸۶ ۲۶۳ ۳ ۲ .۱ .۱۲ . ۵ ۱. ۳ .۹ .۹۷ ۲۳۹ ۲۲۹ ۱۷۴ .۲۴ .۲۱ .۱۷ ۱۴ sunflower ۱.۱۱ .۹۲ .۴۴ ۴۸۱ ۳۷۵ ۴۵۹ .۵۳ .۳۵ .۲ ۳. ۶ ۲.۵۹ ۳. ۹۲۹ ۹۱۲ ۱ ۶۱ ۲.۸۳ ۲.۳۵ ۳.۱۸ ۴.۱۷ ۳.۵۱ ۳.۴۴ ۸ ۶ ۷۷۱ ۹۸۴ ۳.۳۶ ۲.۷ ۳.۳۸ ۱۷ safflower . . . . . . .۱۵ .۱۴ .۱۲ ۵۷۵ ۴۲۶ ۵۵۱ . ۹ . ۶ . ۷ .۱۵ .۱۴ .۱۲ ۵۷۵ ۴۲۶ ۵۵۱ . ۹ . ۶ . ۷ ۱۸ linseed . . . . . . . ۲ . ۱ . ۲۲۴ ۸۱ ۲۲۴ . ۱ . ۱ . . ۲ . ۱ . ۲۲۴ ۸۱ . ۱ . ۱ . ۱۹ niger seed . . . . . . .۱۳ . ۸ .۱۲ ۳۸۳ ۳۴۳ ۳۸۸ . ۵ . ۳ . ۵ .۱۳ . ۸ .۱۲ ۳۸۳ ۳۸۶ ۳۸۸ . ۵ . ۳ . ۵ ۱۵ soybean ۱.۱۷ ۱.۵۷ ۱.۴۱ ۱۵۱۵ ۸۲۴ ۱۴۶۱ ۱.۲۶ ۱.۲۹ ۲. ۶ . . . . . . ۱.۱۷ ۱.۵۷ ۱.۴۱ ۱۵۱۵ ۸۲۴ ۱۴۶۱ ۱.۲۶ ۱.۲۹ ۲. ۶ ۱۶ castor ۲. ۸ ۱.۴۶ ۲. ۷ ۴۸۹ ۴۳۱ ۴۸۸ ۱. .۶۳ ۱. ۱ . . . . . . ۲. ۸ ۱.۴۶ ۲. ۷ ۴۸۹ ۴۳۱ ۴۸۸ ۱. .۶۳ ۱. ۱ ۱۷ palm oil other oilseeds ۱.۳۱ .۴۵ ۱.۳۶ ۲ ۲۷۳ ۲ ۶ ۱ . ۹.۱۷ . . . . . . ۱.۳۱ .۴۵ ۱.۳۶ ۱۹۶۶۴ ۳.۶۸ ۳.۷۶ . ۲۳ rape mustard . . . . . . . ۴ . ۴ . ۵ ۲۵۶ ۵۹۸ ۴۷۵ . ۲ . ۳ . ۲ . ۴ . ۴ . ۵ ۲۵۶ ۵۹۸ ۴۷۵ . ۲ . ۳ . ۲ total oilseeds ۱۹.۸ ۱۴.۹۸ ۱۹.۵۴ ۵۶۴ ۱ ۳ ۸۵۷ ۱۱.۱۷ ۱۵.۴۳ ۱۴.۳۹ ۶.۴۴ ۶.۱۹ ۶.۱۹ ۱۲۹۸ ۱۴۱۵ ۱۶۳۲ ۸.۳۶ ۸.۷۶ ۱ .۱ ۲۶.۲۴ ۲۱.۱۷ ۲۵.۷۳ ۷۴۴ ۱۱۴۲ ۹۵۲ ۱۹.۵۳ ۲۴.۱۸ ۲۴.۴۹ ۱۸ cotton ۱۲. ۲ ۱۴.۶۷ ۱۷.۳۹ ۴۱۳ ۳۷۵ ۵۳۲ ۲۹.۲۳ ۳۲.۳۲ ۵۴.۴۲ . ۲ . . . . . ۱۲. ۴ ۱۴.۶۷ ۱۷.۳۹ ۴۱۳ ۳۷۵ ۵۳۴ ۲۹.۲۳ ۳۲.۳۲ ۵۴.۴۲ ۱۹ mesta .۴۶ .۲۳ .۲۷ ۱۵۵۱ ۱۴۹۵ ۱۵۵ ۴.۳۴ ۱.۹۱ ۲.۳۳ . . . . . . .۴۶ .۲۳ .۲۷ ۱۵۵۱ ۱۴۹۵ ۴.۳۴ ۱.۹۱ ۲.۳۳ ۲ chillies ۱.۵۷ ۱.۵۶ ۱.۲۴ ۳۷۲۶ ۴ ۹ ۳۷ ۵.۸۶ ۶.۴ ۴.۵۹ .۴۷ .۵ .۶ ۳۲۳۸ ۳۸۱۵ ۳۵۸۴ ۱.۵۳ ۱.۹۱ ۲.۱۵ ۲. ۴ ۲. ۶ ۱.۸۴ ۳۶۱۲ ۴ ۲۳ ۳۶۶۲ ۷.۳۹ ۸.۳۱ ۶.۷۴ ۲۱ sugarcane ۲.۱۹ ۱.۵۸ ۱.۹۱ ۷۸۷۲۸ ۷۴۱ ۲ ۷۷۲۹۳ ۱۷۳.۴۶ ۱۱۶.۹۶ ۱۴۷.۶۳ . . . . . . ۲.۱۹ ۱.۵۸ ۱.۹۱ ۷۸۷۲۸ ۷۴ ۲۵ ۷۷۲۹۳ ۱۷۳.۴۶ ۱۱۶.۹۶ ۱۴۷.۶۳ ۷۹۲ ۲۲ turmeric .۶۴ .۵۹ .۶۵ ۶۵۸۶ ۶۱۲۱ ۶۵ ۴.۲ ۳.۶۴ ۴.۲۳ . . . . . . .۶۴ .۵۹ .۶۵ ۶۵۸۶ ۶۱۶۹ ۶۵ ۴.۲ ۳.۶۴ ۴.۲۳ ۲۹ tobacco . . . . . . ۱.۳۴ ۱.۹۹ ۱. ۱۵۳۷ ۱۸۱ ۱۵۲۷ ۲.۲۵ ۳.۶ ۱.۵۳ ۱.۳۴ ۱.۹۹ ۱. ۱۵۳۷ ۱۸۱ ۱۵۲۷ ۲.۲۵ ۳.۶ ۱.۵۳ ۸۵۲۸ ۲۳ onion .۲۲ .۲۳ .۲۳ ۱۶۸۲۱ ۱۶۳۲۸ ۱۵ ۳.۷۶ ۳.۷۵ ۳.۴۵ .۱۴ .۱۴ .۱۳ ۲۱۴۳۵ ۲۴۴۹۲ ۲۱۴۳۵ ۲.۹۹ ۳.۳۳ ۲.۷۹ .۳۶ .۳۷ .۳۶ ۱۸۸ ۱۹۳۶۷ ۱۷۳۲۴ ۶.۷۵ ۷. ۸ ۶.۲۴ ۱۶۴۴۸ ۳۱ coriander . . . . . . .۳ .۳۷ .۲۵ ۴۳۵ ۵۵ ۴۳۹ .۱۳ .۲۱ .۱۱ .۳ .۳۷ .۲۵ ۴۳۵ ۵۵ ۴۳۹ .۱۳ .۲۱ .۱۱ total cropped area ۷۸.۲۳ ۶۹.۸۵ ۸۶.۳ ۳۹.۲۹ ۳۹.۸۴ ۴۳. ۴ ۱۱۷.۵۲ ۱ ۹.۶۹ ۱۲۹.۳۴ cotton production in lakh bales of ۱۷ kgs. of lint mesta production in lakh bales of ۱۸ kgs. excluding coconut area about ۱. ۶ lakh ha. source department of agriculture ap hyderabad ۳۲.۴۹۶ ۴۳.۲۷ ۷۲.۸ ۱.۸۵ tentative crop wise normal area for rabi ۲ ۱ ۱۱ area in lakh ha. s.no. crop area in lakh hectares ۳ ۴ cereals ۱ rice ۱۴.۳۲ ۱ .۴۹ ۱۴. ۲ wheat .۱۱ .۱۱ . ۸ ۲ jowar ۲.۱۴ ۳.۱۱ ۳.۴ ۳ bajra .۱۲ .۱ . ۶ ۴ ragi . ۷ . ۹ . ۷ ۵ maize ۲.۵۱ ۱.۵۶ ۲. ۶ minor millets . . ۱ . total coarse grain ۴.۸۴ ۴.۸۷ ۵.۵۳ pulses ۸ bengalgram ۵.۷۶ ۴.۳ ۶.۲۵ ۷ redgram . ۹ . ۷ .۱ ۸ greengram ۱.۲۹ ۱.۵ ۱.۶ ۹ blackgram ۳.۵۶ ۴. ۷ ۴.۷ ۱ horsegram .۴۳ .۵۸ .۵ ۱۱ other pulses cowgram etc .۱۶ .۱۸ .۱۷ total pulses ۱۱.۲۹ ۱ .۷ ۱۳.۳۲ total foodgrains ۳ .۵۶ ۲۶.۱۷ ۳۲.۹۳ oilseeds ۱۲ groundnut ۲.۶۸ ۲.۳۲ ۲.۳۵ ۱۳ sesamum .۳۶ .۳۷ .۲۸ ۱۴ sunflower ۳. ۶ ۳.۲ ۳.۴۷ ۱۷ safflower .۱۵ .۱۷ .۱۵ ۱۸ linseed . ۳ . ۴ . ۱ ۱۹ niger seed .۱۵ .۱۲ .۱۵ ۲ rape mustard . ۴ .۴۸ .۶ total oilseeds ۶.۴۷ ۱.۱۶ ۱.۱ ۲۱ chillies .۴۷ ۲۴.۱۹ ۲۷.۵۶ ۲۲ tobacco ۱.۴۵ ۲۳ onion .۱۴ ۲۴ coriander .۲۹ total cropped area ۳۹.۳۸ procurement of pulses ۲ ۱۲ ۱۳ for safeguarding the interest of farmers apmarkfed has entered into market and purchased ۱۱۲۲۲. ۴ qtls of redgram utilizing rs. ۵. crores provided under rkvy. – a profit of about rs. ۳۲. lakhs ۲ ۱۱ ۱۲ civil supplies department nominated apmarkfed as nodal agency for procurement of pulses under msp on behalf of nafed instructions are issued to commence procurement of the same under msp on behalf of nafed apmarkfed has opened one procurement center each in districts of ranga reddy adilabad krishna and kurnool. a quantity of ۲۶۸۳ qtls. valued at rs. ۱۱۵.۳۸ lakhs is procured. apmarkfed now has corpus of rs. ۱ . crores. redgram procurement will start in november december ۲ ۱۲ food grains production all india vs andhra pradesh. million tons severe drought year source des statistical abstract government of india sheet۱ s.no year financial rs. in lakhs target achievement ۱ ۲ ۷ ۸ ۵۴۹۳.۷۵ ۳۷ .۴۱ ۲ ۲ ۸ ۹ ۷۵۳۲.۷۳ ۷۳ ۸.۴ ۳ ۲ ۹ ۱ ۶۷۱۸.۲۸ ۳۱۷۲.۱۱ ۴ ۲ ۱ ۱۱ ۷۱۲۹.۶۷ ۵۲۴۹.۳۴ ۵ ۲ ۱۱ ۱۲ plan ۷۳ ۸.۷۶ s. no. crop area in lakh hectares production …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: ., ۱۱, ۱۳, ۱۲, normal, ۱۸, ۲, ۱۵, ۱, ۱۶, ۱۴, ۱۷, total, .۱۲, area, lakh, ۲۱, production,

این فایل پاورپوینت شامل 30 اسلاید و به زبان انگلیسی و حجم آن 6.88 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/05/17 12:44:59 استخراج شده است.

http://nfsm.gov.in/KrishiKarmanAward/AP.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *