موضوع توزیع نرمال ، میانگین نمونه و قضیه حد…

 

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● Normal distribution
● توزیع نرمال
● توزیع نمونه برداری
● Estimation
● Hypothesis
● شدت اختلاف
● فرمول
● شدت اختلاف
● سوال؟
قدم به قدم جلو می رویم.
جلسه بعد :
تعاریف آماری
وسایل گزارش داده ها
انواع مطالعات

نوع زبان : فارسی حجم : ۰٫۹ مگا بایت
نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۳۶
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۰۷/۱۲ ۰۲:۰۰:۰۰ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

سایر عبارات کلیدی استفاده شده در این فایل ppt عبارتند از: توزیع نرمال, فشار خون, میانگین نمونه, قضیه حد مرکزی, میانگین نمونه تقطه, قضیه حد, نمونه تقطه, خطای نوع, میانگین توزیع, و … .

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۱۲ ۰۲:۰۰:۰۰ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://zums.ac.ir/files/metabolic/normal_distribution.ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

normal distribution z.shjajari بهترین شاخص مرکزی توصیف هر توزیع کمی میانگین بهترین شاخص مرکزی برای میانگین انحراف معیار توزیع نرمال ، یکی از مهمترین توزیع‌های احتمالی پیوسته در نظریه احتمالات است. دلیل اصلی این پدیده، نقش توزیع نرمال در قضیهٔ حد مرکزی است. در قضیهٔ حد مرکزی نشان داده میشود که تحت شرایطی، مجموع مقادیر حاصل از متغیرهای مختلف که هرکدام میانگین و پراکندگی متناهی دارند، با افزایش تعداد متغیرها، دارای توزیعی بسیار نزدیک به توزیع نرمال است. این قانون که تحت شرایط و مفروضات طبیعی نیز برقرار است، سبب شده که برایند نوسان‌های مختلفِ تعداد زیادی از متغیرهای ناشناخته، در طبیعت به صورت توزیع نرمال آشکار شود. بعنوان مثال، با اینکه متغیرهای زیادی بر میزان خطای اندازه‌گیریِ یک کمیت اثر میگذارند، مانند خطای دید، خطای وسیله اندازه‌گیری، شرایط محیط و … اما با اندازه‌گیری های متعدد، برایند این خطاها همواره دارای توزیع نرمال است که حول مقدار ثابتی پراکنده شده است. مثال‌های دیگری از این نوسان‌های طبیعی، طول قد، وزن یا بهرهٔ هوشی افراد است. این توزیع گاهی به دلیل استفادهٔ کارل فردریک گاوس از آن در کارهای خود با نام توزیع یا تابع گوسی گاوسی نامیده می‌شود همچنین به دلیل شکل این توزیع، با نام انحنای زنگوله‌ای bell shaped زنگدیس نیز معروف است. تابع احتمال این توزیع دارای دو پارامتر است که یکی تعیین کنندهٔ مکان μ و دیگری تعیین کنندهٔ مقیاس σ توزیع هستند. منحنی تابع احتمال حول میانگین توزیع متقارن است. در حالت خاص اگر μ و σ ۱ باشد توزیع، نرمال استاندارد نامیده می‌شود قسمت آبی تیره در فاصلهٔ یک برابر انحراف معیار از میانگین توزیع قرار دارد. قسمت آبی روشن و آبی تیره به طور توام، در فاصلهٔ دو برابر انحراف معیار از میانگین توزیع قرار دارند. در توزیع نرمال، اولی برابر با ۶۸ سطح زیر نمودار و دومی برابر با ۹۵ سطح زیر نمودار است توزیع نرمال میانگین فشار خون جامعه فراوانی فشار خون ها اعداد طبیعی فشار خون کمیتی پیوسته است ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ فشار خون فراوانی توزیع نرمال می خواهیم فراوانی را به احتمال تبدیل کنیم p robability f requency n umber ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱ فشار خون احتمال جمع تمام این احتمالات چند است سطح زیر منحنی چقدر است ۱ این منحنی چه چیز را نشان می دهد چگونگی توزیع احتمال فشار خون های مختلف در جامعه به این طور نمودارها، نمودارهای نرمال توزیع نرمال می گویند توزیع نرمال خصوصیات توزیع نرمال زنگوله ای بودن symmetric بودن ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱ فشار خون احتمال توزیع نرمال آیا انتظار دارید متغییری مثل وزن هم توزیع نرمال داشته باشد ۵۵ ۶۵ ۷۵ ۸۵ ۹۵ ۱ وزن احتمال توزیع نرمال شاخص های نماینده توزیع نرمال ۱۳۵ ۱۳۸ ۱۴۱ ۱۴۴ ۱۴۷ ۱ غلظت سدیم خون افراد جامعه احتمال توزیع نرمال شاخص های نماینده توزیع نرمال میانگین µ نشان دهنده تراکم داده ها حول یک مقدار انحراف معیار σ نشان دهنده میزان پراکندگی داده ها از میانگین مثال کاربرد µ و σ µ µ sd ۱ غلظت سدیم خون افراد جامعه احتمال µ ۲sd µ sd µ ۲sd ۶۶ ۹۵ توزیع نرمال تمرین ۱ اگر میانگین فشار خون در جامعه ۱۲ و انحراف معیار آن ۱ باشد چند درصد مردم فشار خون بالای ۱۴ دارند چند درصد مردم فشار خون کمتر از ۱۱ دارند ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱ فشار خون احتمال ۲.۵ ۲.۵ ۹۵ ۶۶ توزیع نمونه برداری خصوصیات نمونه های متعدد میانگین همه توزیع نرمال ها برابر میانگین جامعه است. با افزایش اندازه نمونه انحراف معیار منحنی نرمال کاهش می یابد. معرفی sem sd x sdx σ n توزیع میانگین یک توزیع نرمال است estimation sdx σ n .۱ µ µ .۱ ۱ فشار احتمال µ .۲ µ .۱ µ .۲ ۶۶ ۹۵ فرض میانگین نمونه روی تقطه ۱ µ ۱۲.۷ فرض میانگین نمونه روی تقطه ۲ ← µ ۱۲.۶ فرض میانگین نمونه روی تقطه ۳ ← µ ۱۲.۵ فرض میانگین نمونه روی تقطه ۴ ← µ ۱۲.۴ فرض میانگین نمونه روی تقطه ۵ ← µ ۱۲.۳ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ estimation sdx σ n .۱ µ µ .۱ ۱ فشار احتمال µ .۲ µ .۱ µ .۲ ۶۶ ۹۵ اگر میانگین نمونه در نقطه ای بین نقطه ۱و ۵ باشد، میانگین جامعه بین ۳ ۱۲ و ۷ ۱۲ است. ۹۵ میانگین ها بین تقطه ۱و ۵ هستند. ۱و۲ ← به احتمال ۹۵ میانگین جامعه بین ۳ ۱۲ و ۷ ۱۲ است. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ estimation sdx σ n .۱ µ µ .۱ ۱ فشار احتمال µ .۲ µ .۱ µ .۲ ۶۶ ۹۵ بیان ریاضی confidence interval حدود اطمینان ci ۹۵ ci ۱۲.۳ to ۱۲.۷ confidence limits ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ estimation sdx σ n .۱ µ µ .۱ ۱ فشار احتمال µ .۲ µ .۱ µ .۲ ۶۶ ۹۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ تمرین ۲ ۶۶ confidence interval را در این مطااعه محاسبه کنید. hypothesis مراسم ثبت نام و آزمایشگاه تکمیلی فشار خون فرضیه فشار خون بالا در پسرها بیشبر یافت می شود. فشار با سن ارتباط دارد h۱ فرضیه ای که محقق در صدد اثبات آن است فشار با جنس دارد. h فشار باجنس ارتباط ندارد. خطای الفا یا نوع ۱ با توجه به اینکه ما یک نمونه از داده ها داریم ممکن تصمیم نادرستی درباره رد یا قبول فرضیه صفر بگیریم خطای نوع ۱ زمانی که فرضیه صفرواقعا درست باشد و ما آنرا رد کنیم خطای نوع ۱ را با آلفا α نشان می دهند.مقادیر α معمولا . ۵ است خطای بتا یا نوع ۲ خطای نوع۲ زمانی که فرضیه صفرواقعا نادرست باشد و ما آن را قبول کنیم در خطای نوع ۲ درحالی که وقعا اثری وجود دارد نتیجه می گیریم که اثری وجود ندارد.خطای نوع ۲ را با β نشان می دهند . توان آزمون را با β ۱ نشان می دهند و به صورت در صد بیان می شود.توان، احتمال رد فرضیه صفر است وقتی که نادرست باشد نمونه گیری تصادفی ۱ نفر پسر و ۱ نفر جوان hypothesis انجام آزمایش میانگین دخترها۱۱.۵ میانگین پسرها ۱۲.۵ تکرار ۱ بار آزمایش …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید: توزیع نرمال, فشار خون, میانگین نمونه, قضیه حد مرکزی, میانگین نمونه تقطه, قضیه حد, نمونه تقطه, خطای نوع, میانگین توزیع,

این فایل پاورپوینت شامل ۳۶  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۰٫۹ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۱۲ ۰۲:۰۰:۰۰ استخراج شده است.

http://zums.ac.ir/files/metabolic/normal_distribution.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *