موضوع ورودی ٨٧ ، دندانپزشکی ورودی ٨٧ و رشته دندانپزشکی…

 

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● مروری بر روش تحقیق در علوم زیستی
● برنامه هفتگی واحد عملی فیزیولوژی دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷
● عناوین تحقیقاتی
● عناوین تحقیقاتی( ادامه )
● معیارهاى
انتخا یک موضوع تحقیقاتى
● بخشهای مختلف پرسشنامه طرح تحقیقاتی
● صفحه عنوان
● مسئله تحقیق ، مقدمه و معرفی طرح
● چگونگى نوشتن فهرست منابع تحقیق
● نوشتن مقاله
● مقررات آزمایشگاه فیزیولوژی

نوع زبان : فارسی حجم : ۰٫۷۱ مگا بایت
نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۲۴
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۰۷/۳۰ ۰۶:۱۶:۲۴ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

سایر عبارات کلیدی استفاده شده در این فایل ppt عبارتند از: ورودی ٨٧, دندانپزشکی ورودی, دندانپزشکی ورودی ٨٧, دانشجویان رشته دندانپزشکی, دانشجویان رشته, رشته دندانپزشکی, رشته دندانپزشکی ورودی, دانشجویان دندانپزشکی ورودی, دانشجویان دندانپزشکی, ٨٧ بررسی, ورودی ٨٧ بررسی, دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی, و … .

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۰ ۰۶:۱۶:۲۴ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/daneshkadaha/daneshkadah_pezeshki/goroha/physiologi/Upload_DP_Physiologi/ppt_files/dandanpezeshki/physio-2/physio_lab/research-method-88d.ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

مروری بر روش تحقیق در علوم زیستی مقدمه ای بر آزمایشگاه فیزیولوژی برنامه هفتگی واحد عملی فیزیولوژی دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ جلسه اول ۱۷ ۱۱ ۸۸ آشنایی با روشهای تحقیق در علوم زیستی ، نحوه تکمیل فرم پروپوزال و آشنایی با روشهای جستجوی منابع و مقاله نویسی دکتر دشتی ۲ جلسه دوم ۱۹ ۱۱ ۸۸ اسپیرومتری دکتر دشتی ۳ جلسه سوم ۱ ۱۲ ۸۸ تعیین متابولیسم دکتر دشتی ۴ جلسه چهارم ۸ ۱۲ ۸۸ آزمایشات خون شناسی۱– آشنایی با خونگیری ، تعیین هماتوکریت و سدیمان دکتر رضوانی ۵ جلسه پنجم ۱۵ ۱۲ ۸۸ آزمایشات خون شناسی ۲ –آشمارش گلبولهای قرمز، شمارش گلبولهای سفبد دکتر رضوانی ۶ جلسه ششم ۲۲ ۱۲ ۸۸ آزمایشات خون شناسی ۳ –تعیین زمان سیلان و زمان انعقاد دکتر اسمعیلی دکتر رضوانی ۷ جلسه هفتم ۱۴ ۱ ۸۹ ازمایشات خون شناسی ۴ –گروههای خونی ، تعیین میزان هموگلوبین و تشخیص انواع گلبولهای سفید خون دکتر رضوانی ۸ جلسه هشتم ۲۱ ۱ ۸۹ الکتروکاردیوگرام و تفسیر آن دکتر رضوانی ۹ جلسه نهم ۲۸ ۱ ۸۹ فشار خون و تغییرات آن دکتر رضوانی ۱ جلسه دهم ۴ ۲ ۸۹ قلب ایزوله و عوامل موثر بر آن دکتر رضوانی ۱۱ جلسه یازدهم ۱۱ ۲ ۸۹ بررسی پاسخ انقباضی عضله اسکلتی آقای مرشدی ۱۲ جلسه دوازدهم ۱۸ ۲ ۸۹ آزمایشات مربوط به عضله صاف آقای مرشدی ۱۳ جلسه سیزدهم ۲۵ ۲ ۸۹ آزمایش بوفو و اسموز آقای مرشدی ۱۴ جلسه چهاردهم ۱ ۳ ۸۹ رفلکس های عصبی دکتر همایونی مقدم ۱۵ جلسه پانزدهم ۱۲ ۸ ۳ ۸۹ مرور، رفع اشکال و امتحان پایان ترم عناوین تحقیقاتی ۱ بررسی میزان هماتوکریت در دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۲ بررسی میزان سدیما نتاسیو ن دردانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۳ بررسی تعداد گلبولهای سفید خون دردانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۴ بررسی تعداد گلبولهای قرمز خون در دانشجویان دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۵ بررسی و مقایسه زمان سیلان خون به دو روش دوک وآی وی دردانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ عناوین تحقیقاتی ادامه ۶ بررسی و مقایسه زمان انعقاد خون به روشهای مختلف در دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۷ بررسی و مقایسه میزان هموگلوبین خون به روشهای مختلف در دانشجویان دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۸ بررسی توزیع فراوانی گروههای خونی وrh در دانشجویان دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۹ بررسی و مقایسه میزان فشار خون دودست به روش لمسی وسمعی در دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۱ بررسی اثر وضعیتهای مختلف بدن برمیزان فشار خون در دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ عناوین تحقیقاتی ادامه ۱۱ بررسی اثر فعالیت بدنی برمیزان فشار خون در دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۱۲ بررسی تعداد ضربان قلب واثر دم وبازدم بر آن دردانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۱۳ بررسی محور متوسط الکتریکی قلب واثر دم وبازدم بر آن در دانشجویا ن رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۱۴ بررسی حجمها و ظرفیتهای استاتیک ریه حجم جاری حجم ذخیره دمی– حجم ذخیره بازدمی ظرفیت حیاتی و ظرفیت کل ریه در دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۱۵ بررسی و مقایسه حجم تهویه ریوی و ظرفیت کل تنفسی در دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ عناوین تحقیقاتی ادامه ۱۶ بررسی شدتهای جریان هوا pef fef۲۵ fef۵ fef۷۵ در دانشجویان دندانپزشکی ورودی ۸۷ با استفاده از اسپیرومتر دیجیتال. ۱۷ بررسی و مقایسه پارامترهای دینامیک تنفس fev۱ fvc fev۱ در دانشجویان دندانپزشکی ورودی ۸۷ با استفاده از اسپیرومتر های آبی و دیجیتال. ۱۸ بررسی و مقایسه حد اکثر شدت جریان میان بازدمی در دانشجویان دندانپزشکی ورودی ۸۷ با استفاده از اسپیرومتر های آبی و دیجیتال. ۱۹ بررسی میزان متابولیسم در دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی ۸۷ ۲ بررسی اثر مواد مقلد سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر فعالیت مکانیکی قلب قورباغه. ۲۱ بررسی اثر یوتهای مختلف بر فعالیت مکانیکی قلب قورباغه. ۲۲ بررسی فعالیت انقباضی عضله صاف واثر عوامل مختلف برآن. ۲۳ بررسی اثر فرکانس تحریک بر دامنه انقباض وایجاد جمع پذیری زمانی انقباض عضله اسکلتی قورباغه . ۲۴ بررسی اثر شدت محرک بر پارامترهای مختلف یک توئیچ عضلانی . ۲۵ بر رسی دامنه امواج و فواصل الکتروکاردیوگرام در دانشجویان دندانپزشکی ورودی ۸۷ معیارهاى انتخا یک موضوع تحقیقاتى ۱ اهمیت یا اولویت ۲ قابلیت اجرا ۳ با صرفه بودن ۴ اجتناب از دوباره کارى ۵ ملاحظات اخلاقى مراحل تدوین پیش نویس یک طرح تحقیقاتی بخشهای مختلف پرسشنامه طرح تحقیقاتی صفحه عنوان قسمت اول اطلاعات مربوط به مجری طرح و همکاران قسمت دوم – اطلاعات مربوط به طرح پژوهشی قسمت سوم اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح و انتخاب نمونه قسمت چهارم اطلاعات مربوط به هزینه‌ها ی طرح قسمت پنجم منابع و مآخذ صفحه عنوان گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد عنوان طرح تعیین مقادیر طبیعی حجمها و ظرفیتهای ریه در افراد سالم ۱۹تا ۲۱ساله شهر یزد. مجری مجریان تاریخ پیشنهاد عنوان به زبان فارسی و انگلیسی بیان مسئله مسئله تحقیق ، مقدمه و معرفی طرح بررسى متون یا پیشینه تحقیق اطلاعات موجود مربوط به موضوع تحقیق تنظیم اهداف پژوهشى پرسش ها یا فرضیه هاى پژوهش روش اجرای طرح اطلاعات مربوط به طرح پژوهشی جامع و کامل باشد تا حد امکان کوتاه باشد فاقد کلمات اختصاری باشد عارى از پیش داورى باشد ویژگى هاى یک عنوان مناسب بر رسی مقادیر طبیعی حجمها و ظرفیتهای ریوی در افراد سالم ۱۹تا ۲۱ساله شهر یزد. بیان مسئله تحقیق ۱ تعریف موضوع تحقیق ۲ اهمیت موضوع تحقیق ۳ نحوه برخورد با موضوع تحقیق در حال حاضر ۴ دلایل انتخاب موضوع تحقیق عوارض ناشى از تداوم وضع موجود ، وجود تناقضها و معرفى راه حل مشکل ۵ انتظار از نتیجه تحقیق فواید ناشى از اجراى طرح در این …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید: ورودی ٨٧, دندانپزشکی ورودی, دندانپزشکی ورودی ٨٧, دانشجویان رشته دندانپزشکی, دانشجویان رشته, رشته دندانپزشکی, رشته دندانپزشکی ورودی, دانشجویان دندانپزشکی ورودی, دانشجویان دندانپزشکی, ٨٧ بررسی, ورودی ٨٧ بررسی, دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی,

این فایل پاورپوینت شامل ۲۴  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۰٫۷۱ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۰ ۰۶:۱۶:۲۴ استخراج شده است.

http://ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/daneshkadaha/daneshkadah_pezeshki/goroha/physiologi/Upload_DP_Physiologi/ppt_files/dandanpezeshki/physio-2/physio_lab/research-method-88d.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *