حدود مجاز مواجهه شغلی و محدودیت های حدود مواجهه شغلی

 

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● مستندات قانونی
● تاریخچه
● محدودیت های حدود مواجهه شغلی
● حدود مواجهه شغلی ( مواد شیمیایی)
● محدوده های نوسان
● مقایسه حد مجاز مواجهه شغلیSTEL و TWAبا حد مجاز مواجهه شغلی سقفی
● برنامه های کاری غیرمعمول
● Brief and Scala Model
● واحدهای OEL
● شاخص بیولوژیکی مواجهه (BEI)
● بخار و کسر قابل تنفسIVF
● ایجاد حساسیت
● نماد پوست
● علائم و حروف مخفف
● سرطان زایی
● OEL
● ذرات (نامحلول یا با انحلال پذیری ضعیف) که در جای دیگر مشخص نشده اند-PNOS
● استاندارد PNOS
● تأثیر اندازه ذرات در تعیین محل ته نشینی آنها در دستگاه تنفسی
● تقسیم بندی حد مجاز مواجهه براساس اندازه و ابعاد ذرات
● معیار حد مجاز مواجهه شغلی برای مخلوط ها
● تداخلات شیمیایی
● کاربرد فرمول مخلوط مواد برای حالت اثرات افزایشی
● محدودیت ها و موارد خاص
● مثال
● ادامه مثال
● مثال ۲
● ادامه مثال ۲
● اثرات مستقل
● مثال ۳
● مثال ۴
● ادامه مثال
● محاسبه حد مجاز مواجهه با گردو غبار حاوی ترکیبات سیلیس
● میزان مواجهه تنفسی با گردو غبار استنشاقی

نوع زبان : فارسی حجم : ۱٫۴ مگا بایت
نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۴۹
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ ۰۳:۴۳:۳۴ پسوند فایل : pptx

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

سایر عبارات کلیدی استفاده شده در این فایل pptx عبارتند از: مواجهه شغلی, مواد شیمیایی, حدود مواجهه شغلی, حدود مواجهه, حد مجاز, ساعت کار, کوتاه مدت, مواد شیمیایی, وزارت بهداشت, مواد, و … .

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ ۰۳:۴۳:۳۴ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://shc.sbmu.ac.ir/uploads/shoglim93.pptx

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

حدود مجاز مواجهه شغلی occupational exposure limit ۱ ماده ۸۵ قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورایعالی حفاظت فنی جهت تأمین حفاظت فنی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است . ۲ تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی،کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد. مستندات قانونی ۳ بندهای ۱۱و۲ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بند ۲ تأمین بهداشت عمومى و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه هاى بهداشتى مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، کنترل و نظارت بهداشتى بر سموم و مواد شیمیایى، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و مدارس،آموزش بهداشت عمومى، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبتهاى بهداشتى اولیه، به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکارى و هماهنگى دستگاه هاى ذیربط. ب بند ۱۱ تعیین و اعلام استانداردهاى مربوط به خدمات بهداشتى، درمانى، بهزیستى و دارویى. مواد دارویى، خوراکى، آشامیدنى، آرایشى، آزمایشگاهى، تجهیزات، ملزومات و مواد مصرفى پزشکى و توان بخشى. بهداشت کلیه مؤسسات خدماتى و تولیدى مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق. ج بند ۱۶ تعیین ضوابط مربوط به ارزیابى، نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشى و پژوهشى، بهداشتى درمانى و بهزیستى و انجام این امور براساس استانداردهاى مربوطه. مستندات قانونی ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تغییرات حدود تماس شغلی آلایند ههای محیط کار و عوامل بیماریزا را به شورا ی عالی حفاظت فنی اعلام و شورا یعالی مذکور مراتب را به کمیت ههای استانی،کارهای سخت و زیان آور برای اجرا ابلاغ می نماید. مستندات قانونی ۱۹۲ اداره معادن آمریکا برای ۲ ماده شیمیایی و در آلمان برای ۳۳ ماده mac اصطلاح mac در سال ۱۹۵۶ توسط acgihبه tlv تغییر پیدا کرد در کشور روسیه برای ۳۵ ماده حد مواجهه شغلی وجود دارد در ایران از سال ۹۱ اصطلاح oel جایگزین tlv شد برخی موسسات اصطلاحاتی تحت عنوان aoe ، pel، rel تاریخچه ارزیابی یا کنترل آلودگی هوا در محیط شهری تخمین سمیت مواد در مواجهه مداوم شیفت کاری طولانی و غیر معمول شرایط کاری متفاوت با شرایط متداول و معمول به تنهایی برای اثبات یا رد وجود بیماری یا شرایط خاص جسمانی به عنوان مرز قطعی بین جد ایمن و حد خطر محدودیت های حدود مواجهه شغلی oel twa متوسط وزنی زمانی عبارت است از متوسط غلظت مجاز ماده شیمیایی در ۸ ساعت کار روزانه و ۴ ساعت کار در هفته به طوری که مواجهه مستمر و روز به روز با این مقدار تقریبا در کلیه کارگران باعث ایجاد عارضه نامطلوبی نگردد مشروط بر آنکه فاصله زمانی بین پایان ۸ ساعت کار و شروع مجدد آن کمتر از ۱۶ ساعت نباشد و در این مدت با همان مواد شیمیایی یا عوامل تشدید کننده اثرات آنها مواجهه نداشته باشند. حدود مواجهه شغلی مواد شیمیایی حد مجاز شغلی کوتاه مدتoel stel عبارت است از حد مجاز مواجهه میانگین وزنی زمانی ۱۵ دقیقهای با یک عامل شیمیایی است که در هیچ زمانی از یک شیفت کاری نباید غلظت آن عامل از این حد بیشتر باشد حتی اگر میانگین مواجهه غلظتی از یک عامل شیمیایی است که oel stel . باشد oel twa ۸ ساعته شاغلین کمتر از حداعتقاد بر این است که کارگران می توان برای کوتاه مدت با غلظتهای کمتر از آن بطور مداوم مواجهه داشته باشند بدون آنکه عوارضی زیر را ایجاد کند ۱ تحریک ۲ آسیبهای بافتی مزمن یا غیر قابل برگشت ۳ اثرات سمی وابسته به نرخ دز ۴ خواب آلودگی، به حدی که باعث ایجاد حادثه شده، و یا عکس العمل های فرد را برای دور شدن از عامل حادثه ساز مختل ساخته و یا کارایی وی را کاهش دهد. حدود مواجهه شغلی مواد شیمیایی stel برای آن دسته از مواد شیمیایی توصیه شده است که علاوه بر اثرات سمی .مزمن دارای اثرات حاد شناخته شده نیز هستند و اثرات سمی حاد ناشی از تماس کوتاه مدت باغلظت های بالای آنها در انسان یا حیوان گزارش شده باشد. زمان مواجهه شغلی با غلظتهای بین stel تا twa نباید از دقیقه تجاوز نماید، این دوره زمانی مواجهه ۱۵ دقیقه ای می تواند حداکثر تا ۴ مرتبه در طول ۸ ساعت کار مداوم تکرار شود مشروط بر آنکه فاصله بین دو دوره ۱۵ دقیقه ای کمتر از ۶ دقیقه نباشد. حدود مواجهه شغلی مواد شیمیایی oel c حد مجاز شغلی سقفی عبارت است از غلظتی از ماده شیمیایی که مواجهه شغلی بیش از آن حد حتی برای یک لحظه نیز، مجاز نیست. اگر سنجش لحظه ای ماده شیمیایی برای مقایسه با oel c امکانپذیر نباشدنمونه برداری باید در یک حداقل زمان کافی انجام شود تا مواجهه معادل یا بیشتر از حد سقفی تشخیص داده شود. برای برخی مواد مانند گازهای محرک فقطtlv cکاربرد دارد و برای سایر مواد می توان برحسب اثرات فیزیولوژیک آنها از یک یا دو حد مجاز استفاده نمود. حدود مواجهه شغلی مواد شیمیایی تعداد کثیری از مواد شیمیاییoel twaبرای آنها معین شده است به دلیل عدم وجوداطلاعات کافی سم شناسی، فاقدoel stelهستندمحدوده های نوسان در این موارد مورد استفاده قرار می گیرند. در صورتی که میانگین غلظت مواجهه هشت ساعته کارگران با این مواد کمتر ازoel twaآنها باشد، نوسان کوتاه مدت غلظت مواجهه بیشتر از حد مجاز آنها باید کاملا کنترل شود. نوسانات غلظت مواجهه شاغلین می تواند تا ۳ برابر oel twa برای حداکثر ۳ دقیقه در خلال یک روز کاری باشد به شرطی که میانگین مواجهه کارگر …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید: مواجهه شغلی, مواد شیمیایی, حدود مواجهه شغلی, حدود مواجهه, حد مجاز, ساعت کار, کوتاه مدت, مواد شیمیایی, وزارت بهداشت, مواد,

این فایل پاورپوینت شامل ۴۹  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۱٫۴ مگا بایت است. نوع قالب فایل pptx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ ۰۳:۴۳:۳۴ استخراج شده است.

http://shc.sbmu.ac.ir/uploads/shoglim93.pptx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *