منابع خطا در پژوهشهای پزشکی

 

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● ۱- تعیین وجود رابطه (فرایند آماری)
۲- اثبات رابطه علیتی (فرایند غیرآماری)
● انواع خطا:
۱- خطای تصادفی
۲- خطای سیستماتیک
● خطای تصادفی:
● Random Error
● مثال:
● شاخصهای نشانگر خطای تصادفی در متغیرهای کمی:
● پایایی (Reliability)، مفهوم میزان دخالت خطای تصادفی در برآورد ها است.
● راهکارهای افزایش یا ارزیابی پایایی (Reliability)اندازه گیریها در مطالعات
● اندازه های پایایی و روایی
● خطای سیستماتیک:
● Systematic Error
● The Error Component
● روایی (Validity)، مفهوم میزان دخالت خطای سیستماتیک در برآورد ها است.
● RELIABILITY AND VALIDITY
● انواع سوگرایی Bias:
سوگرایی انتخاب
سوگرایی اطلاعات
سوگرایی مخدوش شوندگی
● سوگرایی انتخاب selection bias
● سوگرایی اطلاعات information bias
● انواع misclassification
● سوگرایی مخدوش شوندگی confounding bias
● ویژگیهای متغیر مخدوش کننده:

نوع زبان : فارسی حجم : ۱٫۰۴ مگا بایت
نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۳۶
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۰۷/۱۲ ۰۲:۰۰:۰۰ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

سایر عبارات کلیدی استفاده شده در این فایل ppt عبارتند از: خطای تصادفی, تکرار اندازه, خطای سیستماتیک, اندازه های پایایی و روایی, مخدوش کننده, رابطه علیتی, اثبات رابطه علیتی, سوگرایی, پایایی, خطا در پژوهشهای پزشکی ،و … .

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۱۲ ۰۲:۰۰:۰۰ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://src.resv.hums.ac.ir/uploads/sources_of_errors_in_medical_research-1.ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

sources of error in medical research منابع خطا در پژوهشهای پزشکی a keshtkar md mph phd assistant professor of epidemiology tehran ums sph ۱ تعیین وجود رابطه فرایند آماری ۲ اثبات رابطه علیتی فرایند غیرآماری مراحل اثبات رابطه علیتی اصول کخ برای اثبات علت یک بیماری عفونی ۱ همیشه بتوان ارگانیسم مورد نظر را در بیماران پیدا کرد. ۲ ارگانیسم در بیماریهای دیگر مشاهده نشود. ۳ ارگانیسم جدا شده از فرد بیمار بتواند بعد از چند نسل بیماریزایی خود را در حیوانات آزمایشگاهی حفظ نماید. پیشینه اثبات رابطه علیتی ۱. consistency ۲. strength of association ۳. temporality ۴. dose response relationship ۵. biological evidence ۶. deconfounding ۷. cessation of exposure ۸. analogy ۹. specificity of association اصول هیل hill در اثبات رابطه علیتی انواع خطا ۱ خطای تصادفی ۲ خطای سیستماتیک خطای تصادفی خطایی که بدون الگو و جهت مشخص ایجاد میشود. منابع خطای تصادفی ۱ خطای انسانی اندازه گیری فشارخون توسط معاینه‌کننده ۲ خطای ابزار خطای دستگاه فشارسنج ۳ تغییر پذیر بودن متغیر مورد مطالعه نوسان فشار خون با گذشت زمان و … random error x frequency the distribution of x with no random error random error x frequency the distribution of x with no random error the distribution of x with random error random error x frequency the distribution of x with no random error the distribution of x with random error random error x frequency the distribution of x with no random error the distribution of x with random error notice that random error doesn’t affect the average only the variability around the average مثال برای انجام مطالعه ای با هدف برآورد توزیع سطح سرمی مارکر psa در دو جامعه تقریبا مشابه، دو محقق الف و ب بطور مستقل نمونه ای از این دو جامعه اخذ و سطح سرمی این مارکر را اندازه گیری نمودند. محقق الف و ب بترتیب میانگینهای ۲.۳ و ۳.۷ بدست آوردند. آیا با این اطلاعات میتوان تاثیر خطای تصادفی در این برآوردها را ارزیابی نمود اگر خیر به چه اطلاعات دیگری نیاز دارید انحراف معیار مارکر psa در جامعه الف و ب بترتیب .۷ و .۴ بود. حال در مورد تاثیر خطای تصادفی در این دو جامعه بحث کنید. شاخصهای نشانگر خطای تصادفی در متغیرهای کمی انحراف معیار مقایسه دو متغیر هم جنس با روش سنجش یکسان ضریب تغییرات مقایسه دو متغیر هم جنس، مقایسه دو روش سنجش و … ضریب تغییرات بین فردی inter assay cv ضریب تغییرات درون فردی intra assay cv شاخصهای نشانگر خطای تصادفی در متغیرهای کمی intra assay cv inter assay cv پایایی reliability ، مفهوم میزان دخالت خطای تصادفی در برآورد ها است. یک اندازه گیری زمانی پایا است که متاثر از خطای تصادفی نبوده و در تکرار اندازه گیری، نتایج یکسانی بدست دهد. پایایی را با شاخصهای مختلفی میتوان اندازه گیری کرد یکی از ساده ترین آنها واریانس یا انحراف معیار است. نام دیگر پایایی، دقت precision است. معمولا با تکرار اندازه گیری دقت یا پایایی افزایش می یابد فرمولهای حجم نمونه مناسب بمنظور به حداقل رساندن خطای تصادفی است. راهکارهای افزایش یا ارزیابی پایایی reliability اندازه گیریها در مطالعات رسیدن به حجم نمونه مناسب مطابق با فرمول حجم نمونه در شرایط مختلف یک راهکار عمومی و اولیه است. بر اساس مفهوم پایایی قابلیت تکرار بهتر است از طریق یک مطالعه پایلوت با حجم نمونه کوچک، از این قابلیت با تکرار اندازه گیری اطمینان پیدا نمود تکرار اندازه گیری امکان پذیر و منطقی است. تکرار اندازه گیری امکان پذیر و یا منطقی نیست. اندازه های پایایی و روایی خطای سیستماتیک خطایی که الگو و جهت خاصی دارد و در تکرار اندازه گیریها همچنان تکرار میگردد. مثال ترازویی که همواره ۲ کیلوگرم وزن افراد را بیشتر نشان میدهد. خطای سیستماتیک با تکرار اندازه گیری یا افزایش حجم نمونه کاهش نمی یابد. نام دیگر این نوع خطا سوگرایی یا bias است. systematic error x frequency the distribution of x with no systematic error systematic error x frequency the distribution of x with no systematic error the distribution of x with systematic error systematic error x frequency the distribution of x with no systematic error the distribution of x with systematic error notice that systematic error does affect the average we call this a bias the error component t e x two components the error component t e x two components er the error component t e x two components random error er the error component t e x two components random error er es the error component t e x two components random error systematic error er es روایی validity ، مفهوم میزان دخالت خطای سیستماتیک در برآورد ها است. یک اندازه گیری زمانی روا valid است که متاثر از خطای سیستماتیک نباشد. از نظر تئوریک، خطای منظم یا سیستماتیک به درجه تفاوت بین اندازه گیری ما با مقدار واقعی متغیر اطلاق میگردد. در برخی شرایط برای نشان دادن مقدار واقعی یک متغیر میتوانیم از استاندارد طلایی استفاده کنیم. با توجه به نوع متغیر مورد اندازه گیری کمی کیفی reliability and validity reliable biased not valid not reliable biased not valid not reliable valid reliable valid random error – measurement not reliable systematic error – measurement biased not valid انواع سوگرایی bias سوگرایی انتخاب سوگرایی اطلاعات سوگرایی مخدوش شوندگی سوگرایی انتخاب selection bias این سوگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که احتمال انتخاب برخی نمونه نمونه های مورد مطالعه بیش از سایر نمونه ها باشد. اهمیت این نوع سوگرایی در مطالعات مورد شاهدی از سایر مطالعات بیشتر است. بخصوص در hospital based case control study سوگرایی اطلاعات information bias این سوگرایی ناشی از خطای منظم در اندازه گیری است. این نوع سوگرایی باعث میشود وضعیت فرد از نظر مواجهه یا پیامد بدرستی تعیین نشود. یک علت شایع آن بخاطر تفاوت در خاطره یادآوری افراد تحت مطالعه است. recall bias سوگرایی مصاحبه گر interviewer bias نوعی دیگر از این سوگرایی است که بعلت تفاوت در کنکاش مصاحبه کننده برای تعیین وضعیت افراد از نظر مواجهه بوجود می‌آید. انواع misclassification سوء طبقه بندی غیرافتراقی در طبقه بندی افراد از نظر پیامد، خطا مستقل از مواجهه صورت گرفته یا در طبقه بندی از نظر مواجهه، خطا مستقل از پیامد صورت گرفته است. سوء طبقه بندی افتراقی در طبقه بندی افراد از نظر پیامد، خطا مستقل از مواجهه صورت نگرفته یا در طبقه بندی از نظر مواجهه، …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید: خطای تصادفی, تکرار اندازه, خطای سیستماتیک, اندازه های پایایی و روایی, مخدوش کننده, رابطه علیتی, اثبات رابطه علیتی, سوگرایی, پایایی,خطا در پژوهشهای پزشکی

این فایل پاورپوینت شامل ۳۶  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۱٫۰۴ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۱۲ ۰۲:۰۰:۰۰ استخراج شده است.

http://src.resv.hums.ac.ir/uploads/sources_of_errors_in_medical_research-1.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *