موضوع شست دست ، سر متحرک و زند زیرین…

 

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● مچ دست
● سطوح حرکتی و حرکات مچ دست
● حرکات مفاصل مچ، کف و انگشتان دست
● مفصل ساعد و مچ دست
● مفاصل مچ دست
● مفاصل مچ دست و کف دست
● محور حرکتی شست دست
● دور شدن (Abduction)
● نزدیک شدن (Adduction)
● باز شدن (Extention)
● تاشدن (Flexion)
● هیپر فلکشن (Hyperflexion)
● حرکت دورانی (Circumduction)
● حرکت متقابله (Opposition)
● عکس حرکت متقابله (Reopposition)
● محورهای حرکتی چهار انگشت دست
● مفاصل چهار انگشت دست
● حرکتهای انگشتان دست
● عضلات ناحیه مچ، کف و انگشان دست
● عضلات گروه اول
● عضلات گروه دوم
● عضلات گروه سوم
● کف دستی طویل
(Palmaris Longus)
● زند اعلائی قدامی
(Flexor Carpi Radialis)
● باز کننده دراز مچ دستی
(Extensor Carpi Radialis longus)
● باز کننده کوتاه مچ دستی
(Extensor Carpi Radialis Brevis)
● باز کننده مچ دستی
(Extensor Carpi Ulnaris)
● زند اسفلی قدامی
(Flexor Carpi Ulnaris)
● تاکننده سطحی انگشتان دست
(Flexor Digitorum Superficialis)
● بازکننده انگشتان دست
(Extensor Digitorum)
● بازکننده دراز شست دست
(Extensor Policis longus)
● بازکننده کوتاه شست دست
(Extensor Policis Brevis)
● تاکننده دراز شست دست
(Flexor Policis longus)
● دورکننده دراز شست دست
(Extensor Policis longus)
● بازکننده انگشت سبابه
(Extensor Indicis )
● بازکننده انگشت کوچک دست
(Extensor Digitiminimi)
● تاکننده عمقی انگشتان دست
(Flexor Digitorm Profundus)

نوع زبان : فارسی حجم : ۴٫۶ مگا بایت
نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۳۷
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ ۰۲:۱۲:۴۷ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

سایر عبارات کلیدی استفاده شده در این فایل ppt عبارتند از: شست دست, سر ثابت, سر متحرک, مچ دست, استخوان کف, زند زیرین, کف دست, انگشتان دست, زند زبرین, کف دستی, مچ دستی, و … .

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ ۰۲:۱۲:۴۷ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://www.bmecenter.ir/wp-content/uploads/2014/04/wrist.ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

مچ دست سطوح حرکتی و حرکات مچ دست حرکات مفاصل مچ، کف و انگشتان دست مفصل ساعد و مچ دست این مفصل از نوع مفصل لقمه ای است و دارای دو محور فرونتال وساجیتال می باشد. مفاصل مچ دست نوع مفاصل سطحی و دارای حرکت خطی می باشند. مفاصل مچ دست و کف دست محور حرکتی شست دست دور شدن abduction نزدیک شدن adduction باز شدن extention تاشدن flexion هیپر فلکشن hyperflexion حرکت دورانی circumduction حرکت متقابله opposition عکس حرکت متقابله reopposition محورهای حرکتی چهار انگشت دست مفاصل چهار انگشت دست حرکتهای انگشتان دست عضلات ناحیه مچ، کف و انگشان دست عضلات ناحیه مچ، کف و انگشتان دست شامل سه گروه می باشند. عضلات گروه اول عضلات گروه اول شامل عضلاتی هستند که از مفاصل آرنج شروع شده و به مچ، کف و انگشتان دست متصل می شوند که عبارتند از بازکننده مچ دستی بلند بازکننده مچ دستی کوتاه باز کننده مچ دستی بازکننده مشتر ک انگشتان دست کف دستی طویل زند اعلائی قدامی زند اسفلی قدامی تاکننده سطحی انگشتان دست عضلات گروه دوم عضلات گروه دوم شامل عضلاتی هستند که از ناحیه ساعد شروع شده و به کف دست و انگشتان متصل می گردد و عبارتند از باز کننده دراز شست دست بازکننده کوتاه شست دست تاکننده دراز شست دست دور کننده دراز شست دست باز کننده انگشت سبابه باز کننده انگشت کوچک دست تاکننده عمقی انگشتان دست عضلات گروه سوم عضلات گروه سوم شامل عضلاتی هستند که ازکف دست شروع و به انگشتان دست اتصال دارند و عبارتند از تاکننده کوتاه شست دست دورکننده کوتاه شست دست متقابله انگشت شست دست نزدیک کننده شست دست دور کننده انگشت کوچک تاکننده کوتاه انگشت کوچک متقابله انگشت کوچک بین استخوانی کف دستی بین استخوانی پشت دستی دودی دست کف دستی طویل palmaris longus این عضله در هنگام مشت کردن قابل لمس می باشد. سر ثابت فوق قرقره داخلی بازو سر متحرک استخوانهای کف دستی عمل تاکننده مچ دست زند اعلائی قدامی flexor carpi radialis در ناحیه قدامی ساعد بطور مورب روی زند زیرین قرار دارد. سر ثابت فوق قرقره داخلی بازو سر متحرک پایه استخوان دوم کف دست و لبه پایه استخوان سوم کف دست عمل فلکشن و آبداکشن مچ دست باز کننده دراز مچ دستی extensor carpi radialis longus در هنگامیکه با مچ دست قدرت اکستنشن می کند قابل لمس می باشد. سر ثابت فوق لقمه خارجی استخوان بازو سر متحرک پشت پایه استخوان دوم کف دستی عمل اکستنشن و انحراف مچ دست بسمت زند زبرین و کمی انحراف به سمت زند زبرین باز کننده کوتاه مچ دستی extensor carpi radialis brevis این عضله در زیر عضله باز کننده دراز مچ دستی قرار گرفته است. سر ثابت فوق لقمه خارجی استخوان بازو سر متحرک پشت پایه استخوان سوم کف دست عمل باز کننده مچ دست کمی انحراف به سمت زند زبرین باز کننده مچ دستی extensor carpi ulnaris این عضله در قسمت سطحی و روی استخوان زند زیرین قرار دارد. سر ثابت فوق لقمه خارجی استخوان بازو سر متحرک پایه استخوان پنجم کف دست در پشت دست عمل باز کننده مچ دست و انحراف آن بسمت زند زیرین زند اسفلی قدامی flexor carpi ulnaris این عضله در قسمت سطحی وتقریباً روی استخوان زند زیرین قرار دارد. سر ثابت دارای دو سر است یکی به فوق قرقره استخوان بازو و دیگری به دو سوم بالای استخوان زند زیرین و زائده آرنجی سر متحرک پنجمین استخوان کف دستی عمل تاکننده مچ دست و انحراف آن بسمت زند زیرین تاکننده سطحی انگشتان دست flexor digitorum superficialis بزرگترین عضله در ناحیه ساعد دست می باشد سر ثابت به سه قسمت استخوان بازو، زند زیرین و زبرین چسبندگی دارد سر متحرک با چهار تاندون به کناره های بند های دوم، چهار انگشت دست متصل است عمل فلکشن بند دوم و مچ دست بازکننده انگشتان دست extensor digitorum مقداری از آن در زیر عضله بازکننده دراز مچ دستی قرار دارد. سر ثابت فوق لقمه خارجی استخوان بازو سر متحرک با چهار تاندون که به پایه های بند های دوم، چهار انگشت دست متصل است عمل بازکننده انگشتان از استخوان کف دست و ادامه آن از مچ دست بازکننده دراز شست دست extensor policis longus بخش عضلانی غیر ملموس ولی بخش تاندون آن قابل لمس می باشد سر ثابت بین قسمت میانی و یک سوم سوم سطح خلفی استخوان زند زیرین سر متحرک پایه بند دوم استخوان شست دست عمل اکستنشن شست دست بازکننده کوتاه شست دست extensor policis brevis در زیر عضله باز کننده دراز شست دست و در طرف زند زبرین قرار دارد سر ثابت دو سوم سطح بالائی استخوان زند زبرین سر متحرک پایه بند اول شست دست عمل اکستنشن بند انگشت شست و استخوان کف دست و همچنین اکستنشن مفصل استخوان کف و مچ دست و انحراف مچ بسمت زند زبرین تاکننده دراز شست دست flexor policis longus د رامتداد زند زبرین و در ناحیه قدامی ساعد قرار دارد. سر ثابت وسط سطح کف دستی زند زبرین سر متحرک سطح کف دستی پایه استخوان بند دوم شست دست عمل تاکننده بند های شست دست و در ادامه مفصل استخوان کف و مچ دورکننده دراز شست دست extensor policis longus در قسمت خلفی ساعد و خود عضله غیر قابل لمس می باشد. سر ثابت تقریباً در وسط زند زیرین سر متحرک سطح بیرونیپایه اولیه استخوان کف دستی عمل آبداکشن شست و در ادامه انحراف مچ بسمت زند زبرین بازکننده انگشت سبابه extensor indicis این عضله بلند عمقی و در ناحیه خلفی ساعد قرار دارد. سر ثابت بخش انتهائی استخوان زند زیرین سر متحرک تاندون باز کننده مشترک انگشتان در کنار استخوان دوم کف دست و بند اول انگشت سبابه عمل باز کننده و شرکت در آداکشن انگشت سبابه بازکننده انگشت کوچک دست extensor digitiminimi عضله بلندی که در کنار عضله بازکننده انگشتان قرار دارد. سر ثابت تاندون عضله بازکننده مشترک انگشتان در ناحیه ساعد سر متحرک تاندون عضله بازکننده مشترک انگشتان درست در نقطه مفصلی استخوان پنجم کف دست یا انگشت کوچک عمل باز کننده استخوان پنجم کف دست با بند اول انگشت کوچک دست تاکننده عمقی انگشتان دست flexor digitorm profundus در قسمت عمقی بخش قدامی ساعد قرار دارد سر ثابت بخش بالائی سه چهارم استخوان زند زیرین سر متحرک با چهار تاندون به پایه بندآخر چهار انگشت دست متصل می گردد. عمل تاکننده بندهای انگشتان …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید: شست دست, سر ثابت, سر متحرک, مچ دست, استخوان کف, زند زیرین, کف دست, انگشتان دست, زند زبرین, کف دستی, مچ دستی,

این فایل پاورپوینت شامل ۳۷  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۴٫۶ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ ۰۲:۱۲:۴۷ استخراج شده است.

http://www.bmecenter.ir/wp-content/uploads/2014/04/wrist.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *