تمرین پلایومتریک ، سرعت توسعه نیرو و قدرت

 

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● تمرین پلایومتریک
● مقدمه
● فعال شدن واحدهای حرکتی
● همزمانی
● الگوی عمل عضلانی
● استفاده از انرژی کشسانی و بازتاب ها
● مهار عصبی
● نوع واحد حرکتی
● عوامل بیومکانیکی/آنتروپومتریکی
● حرکت انفجاری
● منحنی های نیرو-زمان
● سازگاری های تمرینی
● شدت تمرین
● ویژگی مکانیکی تمرین
● خلاصه ویژگی تمرین
● نوع تمرین
● تمرین پلایومتریک
● مبنای عصبی و بیومکانیکی تمرین پلایومتریک
● تولید نیروی پلایومتریک
● طراحی تمرین پلایومتریک
● متغیرهای تمرین
● نمونه ای از تمرینات برای اندام تحتانی
● نمونه ای از تمرینات برای اندام فوقانی

نوع زبان : فارسی حجم : ۱٫۵ مگا بایت
نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۵۵
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ ۰۳:۱۱:۰۹ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

سایر عبارات کلیدی استفاده شده در این فایل ppt عبارتند از: واحدهای حرکتی, میزان توسعه نیرو, توسعه نیرو, میزان توسعه, آنتروپومتریکی, مهار عصبی, تمرین پلایومتریک, بیومکانیکی, اندام فوقانی,  اندام تحتانی, عمل عضلانی, و … .

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ ۰۳:۱۱:۰۹ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://www.olympicacademy.ir/olympicacademy_content/media/image/2008/12/1829_orig.ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

تمرین پلایومتریک دکتر حمید آقا علی نژاد دانشگاه تربیت مدرس مقدمه پیش از بحث در مورد تمرین پلایومتریک ارایه تعریفی از مفاهیم زیر ضروری است قدرت strength سرعت توسعه نیرو rate of force development توان power قدرت به عنوان توانایی تولید نیرو تعریف می شود stone et al ۲ ۱ . چون نیرو کمیتی برداری است دارای اندازه و جهت می باشد. اندازه قدرت دامنه ای از ۱ تا ۱ درصد دارد و عضلات درگیر جهت کاربرد نیرو را مشخص می کند. قدرت می تواند با ۴ عمل عضلانی مختلف به کار رود ایزومتریک درونگرا برونگرا پلایومتریک عوامل عصبی عضلانی درگیر در تولید قدرت به کارگیری واحدهای حرکتی تواتر فعال شدن واحدهای حرکتی همزمانی الگوی فعال سازی واحدهای حرکتی فعال سازی درون عضلانی الگوی عمل عضلانی فعال سازی درون عضلانی استفاده از انرژی کشسانی و بازتاب ها مهار عصبی نوع واحد حرکتی نوع تار عضلانی عوامل بیومکانیکی آنترپومتریکی گستره سطح مقطع عضله فعال شدن واحدهای حرکتی عضله تمرین نکرده نمی تواند به طور کامل فعال شود semmler enoka ۲ . پیامد تمرین قدرتی فعال سازی بیشتر عضله و تولید قدرت بیشتر است. همزمانی همزمانی واحدهای حرکتی، مکانیزم دیگری است که تولید نیروی عضلانی را تحت تاثیر قرار می دهد. به هنگام فعال سازی طبیعی کم شدت، واحدهای حرکتی همزمان فعال نمی شوند. اما، در صورت نیاز به قدرت بیشینه، واحدهای حرکتی همزمان فعال می شوند. همزمانی در حرکات پرتابی عامل بسیار مهمی است. الگوی عمل عضلانی فعال سازی درون عضلانی، الگوی ویژه فعال سازی واحدهای حرکتی در یک عضله است. درحالی که در فعال سازی بین عضلانی، الگوی فعال سازی و ارتباطات بین عضلات مطرح است. مفهوم فعال سازی درون عضلانی، به توضیح پدیده هایپرتروفی موضعی کمک می کند روش تمرین ورزشکاران پرورش اندام antonio ۲ . نکته الگوهای فعال سازی درون عضلانی و بین عضلانی با هر تغییر بسیار کوچک در الگوی حرکت تغییر می کند مانند اعمال برونگرا در برابر درونگرا و یا تغییر سرعت semmler enoka ۲ . بنابراین انتخاب حرکات برای تمرین قدرتی توانی باید ویژه مهارت ورزشی باشد. چون بهبود در کارآیی فعال سازی درون و بین عضلانی موجب افزایش هماهنگی در اجرای مهارت می شود. استفاده از انرژی کشسانی و بازتاب ها استفاده از بازتاب ها و چرخه کشش کوتاه شدن چ ک ک نیز تولید نیرو را تغییر می دهد. چ ک ک شامل یک عمل عضلانی پلایومتریک است. عمل عضلانی پلایومتریک عمل برونگرا ←← بلافاصله ←← عمل درونگرای نیرومند مکانیزم های بهبود عمل درونگرا در عمل پلایومتریک استفاده از انرژی کشسانی یک بازتاب کششی بهینه سازی طول عضله بهینه سازی عمل عضله بهینه سازی الگوهای فعال سازی عضله bobbert ۲ ۱ . نکته دست یابی به قدرت بیشینه، بخش درونگرای چ ک ک را افزایش می دهد. مهار عصبی مهار عصبی نیز بر تولید نیرو موثر است. مهار عصبی به دو شکل اعمال می شود هوشیارانه خودداری آگاهانه از بلند کردن وزنه های سنگین بازتاب تنی مکانیزم حفاظتی به شکل بازخورد از عضلات و گیرنده ها نکته تمرین قدرتی حساسیت گیرنده ها و درنتیجه مهار عصبی را کاهش می دهد. نوع واحد حرکتی گستره بزرگ سطح مقطع عضلات نوع ii در تولید نیروی دینامیک یک مزیت است. تمرین قدرتی و به ویژه تمرین توانی نسبت سطح مقطع تارهای عضلانی نوع ii به i را افزایش می دهد. عوامل بیومکانیکی آنتروپومتریکی شکل قرار گیری تارهای عضلانی، سرثابت عضله، قد، طول اندام و بازوی گشتاور بر مزیت مکانیکی سیستم اهرمی عضله موثر بوده و قدرت را تحت تاثیر قرار می دهد.. برای مثال، وزنه برداران نسبت توده بدن به قد بزرگ تری دارند. حرکت انفجاری حرکتی است با سرعت تولید نیروی بیشینه یا نزدیک به بیشینه که می تواند ایزومتریک یا دینامیک باشد. عوامل موثر بر حرکت انفجاری میزان فعال سازی همزمانی میزان فعال سازی افزایش در میزان فعال سازی واحدهای حرکتی با افزایش در نیروی عضلانی ارتباط دارد. میزان توسعه نیرو به توانایی دستگاه عصبی در فعال سازی عضله بستگی دارد. برای حرکات انفجاری و توانی میزان بالای توسعه نیرو ضروری است. همزمانی تنش عضلانی پایین، همزمانی بسیار کوچکی رانیاز دارد. با افزایش تنش عضلانی، فعال شدن یک واحد حرکتی واحد حرکتی بعدی را فعال کرده و حرکت روان عضلانی رخ می دهد. تمرین موجب افزایش تعداد واحدهای حرکتی همزمان فعال شده می شود. همزمانی در مهارت های پرتابی نقش مهمی دارد. منحنی های نیرو زمان منحنی نیرو زمان ایزومتریک منحنی نیرو زمان ایزومتریک ۳ مرحله دارد قدرت شروع نیروی تولید شده در ms ۳ اول قدرت شروع عامل تعیین کننده در حرکات بسیار سریع است. قدرت انفجاری اوج میزان توسعه نیرو اوج نیرو بیشترین نیروی تولید شده منحنی نیرو زمان درونگرا در هر تلاش دینامیک پایین تر از قدرت ایزومتریک بیشینه، اوج نیرو کمتر است. اوج نیرو و اوج میزان توسعه نیرو رابطه عکس با هم دارند. منحنی نیرو زمان پلایومتریک حرکات پلایومتریک ۳ مرحله دارد مرحله عدم تحمل وزن یا کشش برونگرای اولیه انرژی کشسانی تولید و در اجزاء کشسانی سری ذخیره می شود. انتقال از کشش به انقباض مرحله گذر انقباض واقعی عضله عمل درونگرای عضله سازگاری های تمرینی سازگاری های تمرینی به عواملی شامل متغیرهای تمرین شدت و حجم تمرین ویژگی مکانیکی تمرین نوع تمرین بستگی دارد. شدت تمرین فعال سازی بیشینه عضله در شدت های ۱rm ۸ و بالاتررخ می دهد. ویژگی مکانیکی تمرین انتقال اثر تمرین میزان سازگاری های عملکردی به ویژگی مکانیکی تمرین سامل الگوهای حرکتی، اوج نیرو، میزان توسعه نیرو و متغیرهای شتاب وسرعت حرکت بستگی دارد. ویژگی تمرین سازگاری های عصبی عضلانی ویژگی تمرین سازگاری های عملکردی ویژگی تمرین سازگاری های عصبی ویژگی تمرین الگوی حرکتی خلاصه ویژگی تمرین سازگاری اصلی نوع تمرین افزایش قدرت، میزان توسعه نیرو وتوان نیروی بالا سرعت پایین تمرینات انفجاری سنگین افزایش میزان توسعه نیرو و توان افزایش اندک در قدرت بیشینه نیروی پایین سرعت بالا حرکات انفجاری سبک افزایش قدرت افزایش اندک در میزان توسعه نیرو و توان حرکات آهسته نوع تمرین دوره زمانی سازگاری در تمرینات مختلف تمرین پلایومتریک پلایومتریک چیست تمرین مقاومتی با سرعت بالا با انقباض برونگرای سریع و بلافاصله انقباض درونگرای سریع همان عضله هدف بالا بردن قابلیت پاسخ دستگاه عصبی برای بهبود توانایی واکنش دستگاه عصبی عضلانی از راه ایجاد کشش برونگرا کاهش زمان مورد نیاز بین انقباض برونگرا و آغاز انقباض درونگرا نوع مقاومت وزن بدن نیروهای بیرونی تیوب های کشی نوارهای کشی توپ های طبی مبنای عصبی و بیومکانیکی تمرین پلایومتریک عضلات تمایل به بازگشت سریع پس از …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید: واحدهای حرکتی, میزان توسعه نیرو, توسعه نیرو, میزان توسعه, آنتروپومتریکی, مهار عصبی, تمرین پلایومتریک, بیومکانیکی, اندام فوقانی,  اندام تحتانی, عمل عضلانی

این فایل پاورپوینت شامل ۵۵  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۱٫۵ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ ۰۳:۱۱:۰۹ استخراج شده است.

http://www.olympicacademy.ir/olympicacademy_content/media/image/2008/12/1829_orig.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *