اسلاید پاورپوینت: منحنی نرمال ، دسی لیتر و توزیع نرمال…

 

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● Normal distribution
● توزیع نرمال
The Normal (Gaussian)Distribution
● منحنی نرمال
● پرسش
● توزیع های چوله ( نامتقارن)
● مثال
● کشیدگی توزیع
(Kurtosis)
● پرسش
● منحنی نرمال استاندارد
● محاسبه سطح زیر منحنی نرمال
● مثال
● پرسش

نوع زبان : فارسی حجم : ۰٫۹۶ مگا بایت
نوع فایل : اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۲۱ صفحه
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۴:۰۷:۵۱ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۴:۰۷:۵۱ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://dent.zaums.ac.ir/uploads/1-_normal_distribution.ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

normal distribution موارد بسیاری از توزیع نرمال تبعیت می کنند قد مردم فشار خون توزیع نرمال بصورت یک منحنی زنگی شکل نمایش داده می شود و متقارن است. توزیع نرمال the normal gaussian distribution منحنی نرمال ویژگی های منحنی توزیع نرمال زنگوله ای شکل است. حول میانگین متقارن است. سطح زیر منحنی نرمال برابر یک است. میانگین، میانه و نمای آن برابر است. پراکندگی حول میانگین، توسط انحراف معیار بیان می شود. منحنی نرمال ۶. با µ±s تقریبا ۶۸ منحنی نرمال پوشش داده می شود. ۷. با µ±۲s تقریبا ۹۵ منحنی نرمال پوشش داده می شود. ۸. با µ±۳s تقریبا ۹۹.۷ منحنی نرمال پوشش داده می شود. پرسش کدامیک از گزینه های زیر از مشخصات منحنی توزیع نرمال است کل سطح زیر منحنی نرمال برابر ۱ در صد داده هاست. میانگین و میانه در زیر نوک قله منحنی قرار دارند. ۵ در صد داده ها در خارج از محدوده ۲ انحراف معیار از میانه قرار دارند. منحنی نرمال کاملا متقارن است. همه موارد توزیع های چوله نامتقارن هنگامی که نیمه راست و چپ یک توزیع فراوانی مانند تصاویر در آینه یکسان شبیه نباشند در این حالت گفته می شود که داده ها دارای توزیع نامتقارن یا چوله اند. جهت دنباله یک منحنی نشان دهنده جهت توزیع چوله است. اگر دنباله منحنی در سمت راست باشد، توزیع دارای چولگی مثبت است و اگر دنباله منحنی در سمت چپ باشد، توزیع دارای چولگی منفی است. توزیع های چوله نامتقارن چولگی منفی چولگی مثبت چولگی به سمت چپ میانگین کوچکتر از میانه چولگی به سمت راست میانگین بزرگتر از میانه مثال در مطالعه ای که در آریزونا انجام شد به منظور تعیین رابطه سطح کلسترول سرم افراد با بیماری عروق تاجی قلب، ۱۵ نفر پیگیری شدند نتایج این مطالعه در زیر آورده شده است. سطوح کلسترول میانگین ۲۱۹ میلیگرم در دسی لیتر میانه ۱۹۹ میلی گرم در دسی لیتر نما ۱۵۹ میلیگرم در دسی لیتر با توجه به این مثال میتوان چنین نتیجه گیری کرد که توزیع سطح کلسترول سرم افراد، نرمال است. این توزیع دارای چولگی منفی است. این توزیع دارای چولگی مثبت است. اطلاعات کافی برای تعیین این نوع چوله وجود ندارد. کشیدگی توزیع kurtosis انواع دیگر توزیع توزیع لیپتوکورتیک leptokurtic distribution این توزیع دارای کشیدگی مثبت است. یعنی شکل قله ی منحنی این توزیع تیزتر نوک دارتر از منحنی نرمال بوده و دنباله های توزیع نیز نسبت به منحنی نرمال طولانی تر است. کشیدگی توزیع kurtosis توزیع پلایتکورتیک playtkurtic distribution این توزیع دارای کشیدگی منفی است. یعنی شکل قله ی منحنی این توزیع پهن تر و مسطح تر از قله منحنی نرمال بوده و دنباله های توزیع نیز نسبت به منحنی نرمال محدودتر و کوتاه تر است. کشیدگی توزیع kurtosis پرسش کدامیک از شاخص های زیر به ترتیب نشان دهنده ی میزان تقارن و کدامیک نشان دهنده ی بلندی توزیع هستند چولگی کشیدگی چولگی چولگی کشیدگی کشیدگی کشیدگی چولگی منحنی نرمال استاندارد منحنی نرمال استاندارد منحنی نرمالی است که میانگین آن صفر و انحراف معیار آن یک باشد بدین ترتیب منحنی نرمال استاندارد به شکل زیر می باشد. محاسبه سطح زیر منحنی نرمال محاسبه سطح زیر منحنی نرمال هر مقداری از یک صفت تحت بررسی را به z تبدیل می کنیم. سپس با استفاده از جدول zاحتمال آنکه داده ها از آن نقطه تا میانگین قرار گیرند یا به عبارت دیگر سطح زیر منحنی نرمال از نقطه z تا را محاسبه خواهیم کرد. فرض کنید میانگین قد جمعیت جوان از ۲ تا ۲۵ سال ۱۶۷ سانتی متر با انحراف معیار ۵ سانتی متر باشد. درصد این جمعیت که قدشان از ۱۸ سانتی متر بیشتر است را معین کنید. s۲.۶ .۴۹ .۵– .۴۹۵۳ . ۱ ۱ مثال مثال اگر قند خون در افراد سالم جامعه دارای توزیع نرمال با میانگین ۱ و انحراف معیار ۲ باشد، قند خون تقریبا ۹۵ درصد افراد سالم جامعه درچه فاصله ای قرار دارد درتوزیع نرمال تقریبا ۹۵ داده ها، در فاصله ۲s µ و ۲s µ قرار دارند پس افراد سالم ها در فاصله ی ۶ تا ۱۴ قرار دارند. ۶ ۲ ۲ – ۱ ۱۴ ۲ ۲ ۱ پرسش در مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد متوسط فشار خون سیستولیک ۲۵ نفر از دانشجویان پزشکی ، ۱۱۶ میلیمتر جیوه و انحراف معیار فشارخون آنها ۴ میلیمتر جیوه بود. بر اساس این داده ها، فشارخون سیستولیک ۹۹ درصد دانشجویان پزشکی در چه دامنه ای قرار می گیرد ۱۱ تا ۱۳ ۱ ۴ تا ۱۲۸ ۱۱۲ تا ۱۲ ۱۱۶ تا ۱۲۴ پرسش در مطالعه ای که با شرکت ۱۵ نفر از دانشجویان بهداشت انجام شد، واریانس و میانگین سطح کلسترول افراد به ترتیب ۲۵ و ۱۷۶ کیلوگرم در دسی لیتر بود. براساس این اطلاعات سطح کلسترول سرم میلیگرم در دسی لیتر ۹۵ دانشجویان رشته بهداشت در چه حدودی قرار می گیرد ۱۶۱ تا ۱۹۱ ۱۶۶ تا ۱۸۶ ۱۷۱ تا ۱۸۱ ۱۷۲ تا ۱۸ ۱۷۵ تا ۱۷۷ …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: منحنی نرمال, دسی لیتر, توزیع نرمال, انحراف معیار, کشیدگی توزیع, توزیع چولگی, سطح منحنی, سطح منحنی نرمال, سطح کلسترول, توزیع چوله, قله منحنی, پرسش کدامیک, افراد سالم, منحنی توزیع, کلسترول سرم, چولگی مثبت,

این فایل پاورپوینت شامل ۲۱  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۰٫۹۶ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۴:۰۷:۵۱ استخراج شده است.

http://dent.zaums.ac.ir/uploads/1-_normal_distribution.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *