موضوع مسیله تحقیق ، روش تحقیق و بیان مسیله…

 

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● فعالیت :
● رابطه متغیر مستقل و وابسته همراه با متغیر تعدیل کننده

نوع زبان : فارسی حجم : ۵٫۸۴ مگا بایت
نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۳۵۷
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۰۷/۱۲ ۰۲:۰۰:۰۰ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

سایر عبارات کلیدی استفاده شده در این فایل ppt عبارتند از: مسیله تحقیق, مسیله گزاره, روش تحقیق, گونه سوال, گونه سوال ها, بیان مسیله, حل مساله, و … .

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۱۲ ۰۲:۰۰:۰۰ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://sbmu.ac.ir/uploads/2.ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

روش تحقیق دکتر سید عباس ابراهیمی مقدمه و معرفی درس روش تحقیق اهداف فصل روش تحقیق در سازمان ۱ انتخاب موضوع تحقیق ۴ بیان گزاره های مسئله هدف فرضیه سوال ها ۵ مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها ۶ تعیین ابزار اندازه گیری ۷ مشخص کردن جامعه کورد بررسی، نمونه و حجم نمونه ۸ انتخاب روش تحقیق ۱ تنظیم و تلخیص داده ها ۹ گردآوری داده ها ۱۱ تحلیل داده ها و نتیجه گیری ۱۲ تدوین گزارش و اشاعه یافته ها ۲ بیان مسئله ۳ پیشینه تحقیق مراحل تفضیلی اجرای طرح تحقیق علمی مراحل تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی انتخاب موضوع تحقیق شناسایی و بیان مسئله گزاره‌های مسئله و نحوه بیان آن‌ها اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. عرضه شواهدی دال بر وجود مسئله توسط پژوهشگر می‌باشد بخش‌های یک مطالعه حاوی یک بیان کلی، اهمیت مسئله و گزاره‌های خاص مسئله تحقیق است شرایط انتخاب موضوع ۴ اهمیت و اولویت ۵ توانایی پژوهشگر ۶ منابع مادی ۷ منابع اطلاعاتی ۸ به صرفه بودن ۳ پژوهش پذیر بودن ۲ بدیع بودن ۱ علاقه پژوهشگر شرایط تدوین موضوع تحقیق موضوع به صورت یک جمله مثبت خبری عدم استفاده از کلمات زائدی بدون نقش و باری در تحقیق آزمون پذیر مطرح شدن موضوع ریشه داشتن در علم مربوطه محدود بودن موضوع تحقیق ماهیتی زمانی مکانی جامعه آماری منابع و مراجع موجود برای انتخاب موضوع تحقیق ۱ . استفاده از تجارب شخصی و فردی محقق ۲. استنتاج از نظریه ها و فرضیات موجود و مطرح ۳. استفاده از متون مربوط به موضوع تحقیق مسأله تحقیق عبارتست از یک جمله استفهامی که رابطه موجود بین دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار می دهد و پاسخ این پرسش چیزی است که در تحقیق مورد جستجو است. اگر یک مسئله علمی باشد، همواره شامل دو یا چند متغیر خواهد بود. ویژگی‌های مسأله تحقیق بیان کننده یک رابطه بین دو یا چند متغیر صورت سوالی داشتن، به روشنی و بدون ابهام قابل آزمون بودن، با متغیرهایی قابل اندازه گیری موضع اخلاقی یا آرمانی نداشتن محدود بودن و قابل سنجش دامنه و اثر آیا مسئله تحقیق به روز جدید است آیا مسئله تحقیق رابطه بین پدیده ها را مورد بررسی قرار می‌دهد آیا مسئله تحقیق روشن و ‌صریح بیان شده است آیا دامنه مسئله تحقیق محدود شده است آیا برای تحقیق منابع مالی لازم در اختیار است آیا امکانات پرسنلی، زمانی، تجهیزاتی لازم برای تحقیق وجود دارد آیا محقق اساساً شهامت انجام تحقیق را دارد ارزشیابی مسئله تحقیق آیا مسئله از اهمیت و ارزش لازم برای مطالعه برخوردار است آیا مسأله با علائق و تمایلات محقق همخوانی دارد آیا انجام تحقیق با توجه به روشهای علمی تحقیق امکانپذیر است آیا یافته‌های تحقیق نیاز خاصی را برطرف می‌کند آیا موضوع تحقیق مسائل اخلاقی و حیثیتی تولید نمی‌کند آیا اطلاعات لازم برای انجام تحقیق در دسترس هست یا می‌توان تولید کرد آیا روشها ، وسائل و ابزارهای لازم با روایی validityو پایایی reliability کافی در اختیار محقق هست ویژگی‌های موضوع تحقیق ۱. علاقه پژوهشگر موضوع تحقیق باید مورد علاقه پژوهشگر باشد. ۲. بدیع بودن نو و تازه باشد و بصورت خلاقانه مطرح شود. ۳. پژوهش پذیر بودن موضوع پژوهش باید به حل مشکل یا کاهش آن منجر شود. ۴. اهمیت واولویت انجام دادن پژوهش جدید تا چه اندازه اهمیت دارد. ۵. توانایی پژوهشگر پژوهشگر در انتخاب موضوع باید توانایی خود را مورد نظر قرار دهد. ۶. منابع مادی نیروی انسانی، ابزار اندازه‌گیری، بودجه، تجهیزات و سایر لوازم مادی باید در دسترس پژوهشگر باشد. ۷. منابع اطلاعاتی در انتخاب موضوع تحقیق باید به منابع اطلاعاتی دسترسی داشت. تا امکان بازنگری پژوهش‌های قبلی و بررسی پیشینه تحقیق فراهم شود. ۸. به صرفه بودن انجام دادن تحقیق پیرامون موضوع مورد نظر باید از جنبه‌های علمی و نظری مقرون به صرفه باشد. محتوای بیان مسأله مقدمه ویژگی های مسأله ابعاد یا گستردگی مسأله محیط مسأله عوامل احتمالی بروز مسأله نتایج حل مسأله اهمیت و ضرورت حل مسأله پیامدهای ناشی از عدم حل مسأله چگونگی حل مسأله ویژگی‌های یک بیان مسئله خوب ۱. انتقال اهمیت مسئله ۲. تحدید مسئله در یک حوزه تخصصی ۳. اطلاعات کلی در باره تحقیقات انجام شده ۴. چارچوبی برای ارائه نتایج تحقیق فعالیت ۱ حداقل ۵ پرسش آغازین در مورد مسائلی که برای شما به عنوان مسئله قلمداد شده و ذهن شما را به خود معطوف داشته است، به ترتیب اولویت طرح نموده و به صورت مکتوب ارائه نمایید. ۲ یکی از سؤال ها را به صورت موضوع تحقیق در آورده و ارائه کنید ۳. برای موضوع انتخاب شده یک بیانیه مساله ارائه کنید. گزاره‌های مسئله و نحوه بیان آن‌ها تعریف و ویژگی بخش‌های اولیه یک مطالعه حاوی یک بیان کلی مسئله، اهمیت مسئله و گزاره‌های خاص مسئله تحقیق است. ملاک های ارزیابی مسئله و گزاره‌های تحقیق اجزاء گزاره مسئله ۱ . هدف‌های تحقیق در اجرای پژوهش‌های علمی پس از بیان مسئله تحقیق پژوهشگر قصد خود را به صورت عملیاتی بیان می‌کند. ۲. سئوال‌های تحقیق مسئله تحقیق در مطالعات کیفی و کمی می‌تواند بصورت سوال بیان شود. ۳. فرضیه‌های تحقیق حدس بخردانه‌ای در باره رابطه دو یا چند متغیر است. رده‌بندی سئوالات تحقیق ۱. سوال‌های توصیفی در این گونه سوال‌ها معمولاً از کلمات چه می‌باشد چیست و چگونه است استفاده می‌شود. ۲. سوال‌های رابطه‌ای در این گونه سوال‌ها چگونگی رابطه دو یا چند متغیر مورد نظر قرار می‌گیرد. ۳. سوال‌های تفاوتی این سوال‌ها با تفاوت سطوح متغیرها سرو کار دارد. منطق زیر بنایی فرضیه‌ها ۱. مفاهیم و یا نظریه‌های مرتبط با مسئله ۲. مشاهده‌های تجربی ناشی از تحقیقات قبلی فرضیه تحقیق تعریف حدس بخردانه‌ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است. منطق زیربنایی فرضیه‌ها فرضیه را بر دو اساس می‌توان تدوین کرد. فرضیه تحقیق و فرض آماری سازه و متغیر تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه‌های دیگر اشاره دارد. تعریف عملیاتی بر ویژگی‌های قابل مشاهده استوار است. تعریف عملیاتی اندازه پذیر عملیاتی که باید انجام پذیرد تا اندازه‌گیری یک مفهوم یا سازه میسر شود. تعریف عملیاتی آزمایشی …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید: مسیله تحقیق, مسیله گزاره, روش تحقیق, گونه سوال, گونه سوال ها, بیان مسیله, حل مساله,

این فایل پاورپوینت شامل ۳۵۷  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۵٫۸۴ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۱۲ ۰۲:۰۰:۰۰ استخراج شده است.

http://sbmu.ac.ir/uploads/2.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *