خصوصیات کارکنان بخش مراقبتهای ویژه و اصول اخلاقی

 

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● اهداف آموزشی:
● اخلاقیات
● خصوصیات کارکنان بخش مراقبتهای ویژه
● ۲- بلوغ اجتماعی ( Social maturity )
●  ۳- وجود انگیزه ( Motivation )
● ۴- سلامت جسمی وروحی
( Physical & Mental health )
● ۵- دانش وآگاهی( knowledge )
● ۶- صداقت در کار ( Integrity )
● ۷- سن ( Age )
● اصول اخلاقی Ethical Principles
● اتونومی ( خود مختاری)
● خیرخواهی ( Beneficence )
● عدم اسیب رسانی ( Nonmaleficence )
● راستگویی و صداقت ( Veracity )
● وفاداری ( Fidelity )
● رازداری ( Con fidentiality )
● عدالت (Justice )
● (درمانهای بیهوده ) بیهودگی درمان
● بنیان اخلاقی عملکرد پرستاری
● کدهای اخلاقی
● کدهای اخلاقی پرستاری
● تنش وتعارضات اخلاقی
● تعارضات اخلاقی چه هستند ؟
● سه معیار زیر را برای تعارضات اخلاقی در فعالیتهای بالینی بیان می کنند :
● مراحل گامهای تصمیم گیری اخلاقی
● مرحله و گام اول
● مرحله و گام سوم
● مرحله گام پنجم
● مرحله ششم
● مرحله هفتم
● ارتباطات قانونی
● غفلت (قصور) آسیب
● اهمال
● غفلتهای خاص شامل
● قوانین اجرایی :

نوع زبان : فارسی حجم : ۴٫۵۱ مگا بایت
نوع فایل : اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۳۷ صفحه
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۲:۵۰:۲۱ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۲:۵۰:۲۱ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://zums.ac.ir/files/Treatment/pages/gahsemi.ppt.ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

بسِم اللهِ العَظیم خصوصیات اخلاقی کارکنان بخش مراقبتهای ویژه کارگاه دو روزه ccu با تاکید برآریتمی ویژه همکاران شاغل در بخشهای ccu وقلب ۹ ۱ و۱۷ ۱۸ آذرماه ۱۳۸۹ معصومه مرتقی قاسمی اهداف آموزشی ۱ خصوصیات اخلاقی کارکنان بخش مراقبتهای ویژه را شرح دهد. ۲ اصول اخلاقی مرتبط با بیماران مراقبت ویژه را بیان کند. ۳ عملکردهایی را که منجر به تعارضات اخلاقی در پرستاری مراقبت ویژه میشود را شرح دهد. ۴ مراحل تصمیم گیری اخلاقی را توضیح دهد. ۵ ابعاد حقوقی وقانونی فعالیت پرستار ویژه را شرح دهد. اخلاقیات اخلاقیات بایدها ونبایدها ،بایسته ها ونبایسته ها ی اعمال ورفتارانسان را شامل میشود. بخش عظیمی از تفکراخلاقی وعملکرد فرد را ، ارزشها وباورهای مذهبی وفرهنگی وی تشکیل میدهند .برای ارزیابی رفتارفرد توجه به موارد فوق را فراهم میآورند. اصول اخلاقی ethics توضیح میدهند که چرا انجام ویا ترک یک عمل برعمل دیگرارجحیت دارد وبعبارتی کجا عملی صحیح یا عملی غلط ،یا خوب و یا بد است. اصول اخلاقی عمل را براساس استاندارد ارزیابی میکنند. ۱ – ثبات عاطفی emotional stability پرسنل شاغل در بخشهای ویژه باید از نظر روانی وعاطفی ثبات داشته باشند. بعلت بالابودن میزان مرگ ومیر در این بخشها ، پرستاران شاغل در بخشهای ویژه در معرض افسردگی روحی قرار دارند. ازطرف دیگر بهبود بیماران وترخیص آنها امری بسیار خوشایند است. درصورتی که فرد نتواند بین بحرانها وفشارهای موجود در بخش ویژه تعامل برقرار کند فرد مناسبی برای کار در بخش ویژه محسوب نمی شودوعملکرد مناسبی را هم نمیتواند ارائه کند. خصوصیات کارکنان بخش مراقبتهای ویژه ۲ بلوغ اجتماعی social maturity وضعیت پراسترس بخشهای ویژه میتواند منجر به بروز برخوردهای شدید بین پرسنل ، زشکان ،تیم درمانی وهمراهان بیمار گردد. بنابراین بلوغ اجتماعی وقضاوت صحیح یکی از خصوصیات مهم پرسنل شاغل در بخشهای ویژه است. ۳ وجود انگیزه motivation پرسنل بخشهای ویژه باید انگیزه لازم برای مطالعه ، ارتقا وبهبود فعالیتهای مراقبتی – درمانی ارائه پرستاری مناسب ازبیماران ، یادگیری روشهای جدید درمانی وکار با وسایل جدید را داشته باشند. ۴ سلامت جسمی وروحی physical mental health چنانچه پرسنل بخش ویژه از نظر جسمی سلامتی وتوانایی لازم را نداشته باشند کارهای سنگین ومراقبت مداوم بیماران این بخشها را نمیتوانند انجام دهند .همچنین اگر از نظر وانی درگیریهای ذهنی وفکری زیادی داشته باشند وخود ،از آرامش روانی کافی برخوردا نباشنددر ارائه پرستاری مناسب از بیماران ناتوان خواهند بود. ۵ دانش وآگاهی knowledge یکی از مهمترین خصوصیات لازم برای پرسنل بخشهای ویژه ،داشتن یک پشتوانه علمی وبه روز بودن اطلاعات وآگاهیهای ایشان است. پرستارانی که از نظر علمی واجدشرایط نباشند ، نباید در این بخشها بکار گمارده شوند.بعلاوه بدلیل پیشرفت تکنولوژی لازم است پرستاران این بخشها مرتب وفعالانه در کلاسهای باز آموزی تئوری وعملی بطور حضوری با استفاده از وسایل آموزشی شرکت نمایند. ۶ صداقت در کار integrity در بخشهای ویژه امکان بروز اشتباه بدلیلشرلیط ویژه بیماران ،محیط و …بسیلر زیا د است.در اینجا صداقت ودرستی پرستار برای جلوگیری از بروز آسیب وصدمه به بیمار ضروری است. لذا سریعا اشتباهات را به مقام مافوق گزارش داده ودر جهت رفع آن اقدام عاجل صورت گیرد.مسئولین نیز زباصداقت پرسنل برخورد مناسب نمایند واز آن به خوبی استقبال نموده ودر صدد جبران اشتباه برآیند وهرگز به اعلام اشتباه از طرف پرسنب بعنوان نقطه ضعف بعنوان وسیله ای برای تحقیر وایجاد مشکل برای پرسنل نگاه نکنند. ۷ سن age معمولا دراین بخشها ازپرسنل جوانتر که هم انگیزه بیشتری برای یادگیری وشرکت در کلاسها وبازآموزیها دارندوهم از نظر جسمی وروحی از توانایی بالاتری برخوردارند ، استفاده میشود.اما تجربه افراد مجرب وبا سابقه نیز نباید نادیده گرفته شود ،فلذا از این گروه در جایگاه مناسب باید استفاده شود. اصول اخلاقی ethical principles اصول پایه ای اخلاق از استواریهای کلاسیک اخلاقی نشأت گرفته اند . این تئوریها در مورد مراقبتهای ویژه بکار می روند . اصول پایه ای اخلاق ، راهبردهای عمومی هستند که مبنایی را برای استدلال فراهم کرده و مسیر انجام فعالیتها را مشخص می کنند اعمال را هدایت می کنند در اصل پایه های اخلاق در اینجا مورد بحث قرار می گیرد که شامل اتونومی خود مختاری خیر خواهی ، عدم اکیپ رسانی ، صداقت ، وفاداری و انصاف می باشد . اتونومی خود مختاری مفهوم اتونومی در تمام نوشته ها و مکتوبات فلاسفه یونانی یافت می شود . اتونومی به معنای آزادی در تصمیم گیری درباره جسم خود فرد بدون دخالت دیگران است . خود مختاری آزادی انتخاب وخود رأیی است که یکی از حقوق اساسی و مسلم بشری است . در تمام اتفاقات و حوادث زندگی انسان ، این مسئله می تواند مدنظر قرارگیرد . پرستاران بخش مراقبتهای ویژه اغلب در موقعیتها در وضعیتهای اخلاقی گیر می افتند بهبود وارتقاء خود مختاری در تصمیم گیریها یکی از آن موقعیتها ست . از آنجا که پرستار بطور تنگاتنگ با بیمار و خانواده اش برای ارتقای تصمیم گیری اتونومی درگیر است . مسئله مهم دیگری نیز در اینجا بروز می کند . بیمار و خانواده اش باید قبل از اقدام برای تصمیم گیری ، تمام اطلاعات لازم دوباره آن وضعیت خاص را بطور واضح دریافت کنند . آنها نه تنها تمام اطلاعات و واقعیتهای مربوط به بیمار را باید دریافت کنند بلکه لازم است درک واضح و روشنی از آنچه ایجاد شده بوجود آمده هم داشته باشند . در این شرایط پرستار یکی از مهمترین نقشهای گروه تیم درمانی مراقبتی را بر عهده دارد ، زیرا او بعنوان مراقب بیمار ، بیشترین اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری بدست می آورد ، نکات اصلی را توضیح داده و روشن می کند …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: بخشهای ویژه, مراقبتهای ویژه, اصول اخلاقی, بخش ویژه, بخش مراقبتهای ویژه, کارکنان بخش, بخشهای ویژه امکان, پرسنل شاغل, اتونومی مختاری, شاغل بخشهای ویژه, شرح دهد,

این فایل پاورپوینت شامل ۳۷  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۴٫۵۱ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۲:۵۰:۲۱ استخراج شده است.

http://zums.ac.ir/files/Treatment/pages/gahsemi.ppt.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *