نتایج جست و جو برای: پرسشنامه

مهندسي نرم افزار (1)

دانشگاه ازاد , دانشگاه ازاد اسلامی

مهندسی نرم افزار ۱ مدرس دکتر سعید پارسا به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت نیمسال دوم سالتحصیلی ۸۲ ۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واح

ادامه نوشته »

عناوین تحقیقاتی( ادامه )

دانشجویان رشته , پزشکی ودندانپزشکی

مروری بر روش تحقیق در علوم زیستی مقدمه ای بر آزمایشگاه فیزیولوژی برنامه هفتگی واحد عملی فیزیولوژی دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی ۱ هفته اول ۲۳

ادامه نوشته »