در افراد بزرگسال

کم خونی , خونی فقر اهن

کم خونی فقر آهن هشدار براساس گزارشات who در حدود ۳ جمعیت جهان دچار کم خونی فقر آهن هستند کم خونی فقر آهن در کشورهای در حال توسعه شایعتر است . در ک

ادامه نوشته »