بیماری پارکینسون چیست؟

بیماری پارکینسون , عقده قاعده

بیماری پارکینسون استاد راهنما دکتر توحیدخواه گردآورنده مریم صادقی به نام خدا بیماری پارکینسون چیست اولین کسی که به صورت علمی با این بیماری برخورد کرد

ادامه نوشته »

اهمیت نیاز سنجی :

نیاز سنجی , تیم نیاز سنجی

اجرای نیاز سنجی آموزشی از سطح وزارتخانه تا خانه بهداشت نیاز مفهومی چند بعدی است . تعریف نیاز سنجی وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و یا آنچه هست با آنچه ب

ادامه نوشته »

طبقه بندی وقایع پزشکی

مسیولیت پزشکی , خطاهای مبتنی

بنام خدا خطا ومسئولیت پزشکی دکتر سید عباس سادات حسینی متخصص پزشکی قانونی و حقوق دان خطا ومسئولیت دو مفهوم جدا ولی مرتبط با هم هستند خطا ها ومسئولی

ادامه نوشته »