مقادیر مطلوب ضریب تمیز

گروه پایین , ضریب دشواری

تحلیل سوالات دکتر امیرهوشنگ مهرپرور گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی هدف وارسی تک تک سوالها و تعین میزان دقت و نارسایی های آنها تعیین نقاط

ادامه نوشته »

بیانات مقام معظم رهبری

پدافند غیرعامل , مقام معظم

امروز اهمیت پدافند غیر عامل قاعدتاً برای مسئولین بایستی شناخته شده باشد، اهتمام شما کار را پیش می برد. مقام معظم رهبری وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ادامه نوشته »