تکنیک بارش افکار

منابع خلاقیت , جستجوی جنبه

هوالخلاق کارگاه آشنایی با m ۱ آشنایی شرکت کنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. ۲ آشنایی شرکت کنندگان با گزیده ای از کاربردی ترین تکنیکهای

ادامه نوشته »

فرضیات مدیریت علمی تیلور

مدیریت علمی , علمی تیلور

مکتب مدیریت علمی فردریک تیلور frederick w. taylor ۲ مارس ۱۸۵۶ ۲۱ مارس ۱۹۱۵ بنیانگذار مکتب مدیریت علمی انتشار کتاب اصول مدیریت علمی در ۱۹۱۱ پدر مدیریت

ادامه نوشته »