دلایل توجه به امنیت شبکه

مرکز فناوری , فناوری اطلاعات

سمینار آموزشی امنیت شبکه مرکز فناوری اطلاعات شرکت پست مرکز فناوری اطلاعات شرکت پست فهرست مطالب ۱ امنیت شبکه یک ضرورت، یک نیاز ۲ مفاهیم پایه امنیت شبک

ادامه نوشته »

هدف خاص از تاسیس شبکه MBC Persia

خاص از تاسیس , تاسیس شبکه

فصل سوم شبکه‌های ماهواره‌ای با توجه به اهداف تشکیل آنها برای ایران دسته‌بندی شبکه‌های ماهواره‌ای با توجه به اهداف تشکیل آنها برای ایران برنامه های ما

ادامه نوشته »

تبخير و تعرق(Evapotranspiration)

تبخیر تعرق , اندازه تبخیر

تبخیر evaporation فرآیند تبدیل آب به بخار را تبخیر گویند تبخیر از سطوح آزاد آب، از سطح مرطوب خاک و از سطح گیاهان تعرق صورت می گیرد. تبخیر evaporatio

ادامه نوشته »