تدوین اهداف آموزشی

تحلیل وظایف , گروه هدف

به نام خدا برنامه ریزی طراحی آموزشی یعنی …. روند پیش اندیشی وتصمیم گیری منطقی برای استفاده ازمنابع بالقوه وبالفعل به منظور دست یابی به اهداف مطلوب وا

ادامه نوشته »

نقش‌ها در گروه خودیار

گروه های خودیار , سلامت خانواده

۱ ارائه دهنده زهره عباسپور ۲ توسعه گروه های خودیار و خودمراقبتی فردی رویکردهای برنامه ملی خودمراقبتی خودمراقبتی فردی خودمراقبتی سازمانی خودمراقبتی ا

ادامه نوشته »

کيفيت نرم افزار و طراحی

طراحی طراحی , طراحی نرم

اصول و مفاهیم طراحی طراحی نرم افزار هسته اصلی مهندسی نرم افزار را تشکیل می دهد و مستقل از نوع مدل فرایند مطرح می گردد. تحلیل خواسته های نرم افزار طرا

ادامه نوشته »