طبقه بندی وقایع پزشکی

مسیولیت پزشکی , خطاهای مبتنی

بنام خدا خطا ومسئولیت پزشکی دکتر سید عباس سادات حسینی متخصص پزشکی قانونی و حقوق دان خطا ومسئولیت دو مفهوم جدا ولی مرتبط با هم هستند خطا ها ومسئولی

ادامه نوشته »

لیست بیماریهای ویژه

برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند بسمه تعالی ۲ دبیرخانه هم اندیشی تخصصی صاحبنظران درمان کشور ۱. حفاظت مالی بیماران مبتلا به بیما

ادامه نوشته »