عنوان: هورمون و ورزش

هورمون و ورزش

بخش قشری , کاهش میزان: هورمون و ورزش بخش دوم تهیه مهدی روحی بهار ۸۵ غدد پاراتیروئید علاوه بر پاراتورمون مقدارکلسیم مصرف شده از طریق غذا، ویتامین d، م

ادامه نوشته »

موضوع: ایمنی در صنعت

ایمنی در صنعت

برق گرفتگی , بدن انسان: ایمنی در صنعت اصطلاحات safety ایمنی توسعه ی سیستم ها و تکنیک هایی برای تضمین اینکه افراد در اماکن شغلی و محیط کاری شان، رهای

ادامه نوشته »

تعریف طراحی مکانیسم

طراحی مکانیسم

مزایده گذار , مزایده اولین: نظریه بازیها طراحی مکانیسم مظفر بگ محمدی طراحی مکانیسم به چه معناست علم طراحی قوانین ۲ طراحی مکانیسم به چه معنا است می تو

ادامه نوشته »

موضوع: اعتیاد در بارداری

اعتیاد در بارداری

وابسته مواد , مادران وابسته: بسمه تعالی موضوع اعتیاد در بارداری استاد مربوطه سرکار خانم مهنی تهیه کننده الهه ناصری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت واحدمامای

ادامه نوشته »