سل ریوی اسمیر مثبت

سل ریوی , خلط مثبت

tuberculosis سل دکتر سیدعلیرضا پورمازار md mph در حال حاضر در بین بیماریهای میکروبی، در تمام دنیا بیماری سل شایع ترین عامل کشنده بالغین حتی بیشتر از

ادامه نوشته »

2.سیاستهای جمعیتی و زاد و ولد

تنظیم خانواده , کاهش باروری

۲.سیاستهای جمعیتی و زاد و ولد در زمانهای گذشته به علت بالا بودن میزان مرگ و میر،عقاید رایج نسبت به جمعیت موافق با سیاستهای مرتبط با افزایش موالید بود

ادامه نوشته »