سمینار مدیریت زمان

عوامل درونی , برنامه ریزی

سمینار مدیریت زمان تدوین علیرضا احمدی بهار ۱۳۸۶ اگر نتوانید وقت خود را برنامه ریزی کنید ، هیچ چیز دیگر را هم نمی توانید اداره کنید. پیتردراکر

ادامه نوشته »

روش پیشنهادی (ادامه)

روش پیشنهادی , کارهای اینده

۱ خوشه‌بندی انعطاف‌پذیر مبتنی بر چگالی داده‌های عظیم شبکه سعید عادل مهربان بشری پیشگو احمد اکبری فهرست مطالب مقدّمه مروری بر ادبیات موضوع روش پیشنهاد

ادامه نوشته »