مهندسي نرم افزار (1)

دانشگاه ازاد , دانشگاه ازاد اسلامی

مهندسی نرم افزار ۱ مدرس دکتر سعید پارسا به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت نیمسال دوم سالتحصیلی ۸۲ ۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واح

ادامه نوشته »

برنامه درسی جلسات

برنامه درسی , مطالب علمی فنی

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی تحقیق الکترونیکی ترم اول ۸۶ ۸۵ سیدابراهیم ابطحی abtahi@sharif.edu برنامه درسی جلسات موضوع زمان جلسه هفته مقدمات و ب

ادامه نوشته »

نحوه تعیین اهداف کوتاه مدت

کوتاه مدت , اهداف کوتاه

اهداف ۱ اهمیت برنامه ریزی ۲ انواع برنامه ریزی ۳ مراحل برنامه ریزی ۴ سلسله مراتب برنامه ها ۵ ابعاد گوناگون برنامه ریزی برنامه ریزی اهمیت و ضرورت برن

ادامه نوشته »

كارگاه مهندسي نرم افزار

نرم افزار , توسعه نرم

کارگاه مهندسی نرم افزار مدرس شهراد رضایی متدولوژی قانونمند کردن تولید نرم افزار برای جلوگیری از بروز مشکل فرمولی را که برای تولید و توسعه نرم افزار

ادامه نوشته »

مفهوم اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی , جایگزینی واردات

دکتر محمد رضا یوسفی فاطمه حاجی لو طرح موضوع تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر

ادامه نوشته »

ماشينهاي بذر پاش

بذر پاش , شرایط بذر

ماشینهای کاشت planting machinery تعریف عبارتست از قرار دادن بذر، غده قلمه و یا هر چیزی در داخل خاک در عمق معینو با پراکنش مناسب بطوریکه خوب جوانه بزن

ادامه نوشته »

نقش بيمه در اقتصاد كشور

سرمایه گذاریها , نقش بیمه سرمایه

خدماتی را که بیمه به سرمایه گذار ارائه میکند ، می توان به هفت گروه تقسیم کرد ۱ تامین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی با پوشش بسیاری از بی

ادامه نوشته »