کمک های اولیه در شکستگی

کمک های اولیه , کمک اولیه

امداد و کمک های اولیه مدرس محمد حیدری کمک های اولیه در صنعت کلیه اقدامات موثر و مفیدی را که یک فرد امدادگر از لحظه بروز حادثه تا رساندن فرد مصدوم ب

ادامه نوشته »

تعریف الگوریتم (ادامه)

تعریف الگوریتم , خروجی چاپ

مدرس رزا یوسفیان rosa۸a۸۱@yahoo.com الگوریتم و فلوچارت مراحل حل یک برنامه درک دقیق صورت مسئله یافتن مفروضات مسئله. مسئله چه می خواهد ، در جستجوی

ادامه نوشته »