رمز نگاری کلید عمومی

کلید عمومی , رمزنگاری کلید عمومی

امنیت شبکه علی فانیان a.fanian@cc.iut.ac.ir مبانی رمزنگاری کلید عمومی کاربردهای رمزنگاری کلید عمومی توزیع کلید امضای دیجیتال توابع یک طرفه توابع

ادامه نوشته »

درمان در دیابت حاملگی

دیابت حاملگی , زنان مبتلا

دیابت شایع ترین عارضه طبی در حاملگی است ۶ ۲ . گروه بندی دیابت در حاملگی ۱ دیابت آشکار ۱ ۲ دیابت حاملگی ۹ اختلال متابولیسم کربوهیدرات زنانی که

ادامه نوشته »

مراحل تهیه بودجه

تهیه بودجه , برنامه بودجه

فصل پنجم بودجه بندی از تئوری تا عمل مقدمه در این فصل روش هایی را در نظر میگیریم که به وسیله آنها از ساختارهای هزینه و درآمد برای پیش بینی برنامه و

ادامه نوشته »

وضعیت صنعت پتروشیمی ایران

صنایع پتروشیمی , تحلیل محیطی

تحلیل محیطی بررسی فرصتها و تهدیدها صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک استاد آقای دکتر حجاریان دانشجو عاطفه رستم پور مراحل و گامهای اصلی تح

ادامه نوشته »