بایگانی برچسب ها

تعریف اسلام از خانواده:

ارتقای سلامت , سطح مشارکت

انواع و تعاریف خانواده رفتار ویژه عینی اهداف رفتاری خانواده را از دیدگاه صاحبنظران مختلف در این زمینه به درستی تعریف کند خصوصیات کلی و مشترک خانواد

ادامه نوشته »

چشم انداز استراتژيك

چشم انداز , برقراری ارتباط

برقراری ارتباط استراتژیک برای ارتقای سلامت دکتر شهرام رفیعی فر سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت چرا ارتباط استراتژیک انتخاب استراتژی‌های ارتباطی صحی

ادامه نوشته »