بایگانی برچسب ها

Products NOT covered by the regulation

محصولات ارگانیک , مواد غذایی

تعریف کشاورزی ارگانیک کشاورزی ارگانیک کشاورزی ارگانیک کشاورزی آلی، طبیعی یا زیستی ، نوعی کشاورزی است که در تولید و فرآوری محصولات آن از کودهای شیمیای

ادامه نوشته »