بایگانی برچسب ها

اسید چرب اشباع :

اسید چرب , روغن پالم

نقش روغن پالم در صنایع غذایی فرزانه صادقی قطب آبادی کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه شهریور ماه ۱۳۹۳ f. sadeghi ghotbabadi نقش چربی در بدن تولید انرژ

ادامه نوشته »

اسید چرب اشباع :

اسید چرب , روغن پالم

نقش روغن پالم در صنایع غذایی فرزانه صادقی قطب آبادی کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه شهریور ماه ۱۳۹۳ f. sadeghi ghotbabadi نقش چربی در بدن تولید انرژ

ادامه نوشته »

درمان تری گلیسرید بالا

بسم الله الرحمن الرحیم پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی اهداف آموزشی انتظارمی روددرپایان فراگیران بامواردذیل آشناشوند ۱ اپیدمیولوژی بیماریهای قلبی وع

ادامه نوشته »