بایگانی برچسب ها

مهمترین صور طبقه بندی سموم

افت کش , افت کش ها

بنام خداوند بخشنده و مهربان آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات فرزاد کلانترهرمزی بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی ناپایداری در اکوسیستمهای طبیعی و بر ه

ادامه نوشته »

Products NOT covered by the regulation

محصولات ارگانیک , مواد غذایی

تعریف کشاورزی ارگانیک کشاورزی ارگانیک کشاورزی ارگانیک کشاورزی آلی، طبیعی یا زیستی ، نوعی کشاورزی است که در تولید و فرآوری محصولات آن از کودهای شیمیای

ادامه نوشته »