بایگانی برچسب ها

هدف اقتصاد مقاومتی،

اقتصاد مقاومتی , چشم انداز

۱ تبیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی علی آقامحمدی ۱۳۹۳ ۴ ۳ ۲ بخش اول مفهوم اقتصاد مقاومتی ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فرمان رهبری نظام برای تحول اس

ادامه نوشته »

کلیاتی در باره تحریم اقتصادی

تحریم جانبه , تحریم های اقتصادی

کارگاه اقتصاد مقاومتی سید مهدی معلمی مرداد ۱۳۹۵ رئوس مطالب ۱ چیستی اقتصاد مقاومتی کلیاتی در باب تحریم اقتصادی مفاهیم مرتبط با اقتصاد مقاومتی ریشه­های

ادامه نوشته »

اقتصاد مقاومتی چیست؟

۱ شاخص ها و عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش دکتر حبیب هنری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی محورهای سخنرانی بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقا

ادامه نوشته »