بایگانی برچسب ها

مفهوم اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی , جایگزینی واردات

دکتر محمد رضا یوسفی فاطمه حاجی لو طرح موضوع تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر

ادامه نوشته »

هدف اقتصاد مقاومتی،

اقتصاد مقاومتی , چشم انداز

۱ تبیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی علی آقامحمدی ۱۳۹۳ ۴ ۳ ۲ بخش اول مفهوم اقتصاد مقاومتی ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فرمان رهبری نظام برای تحول اس

ادامه نوشته »

کلیاتی در باره تحریم اقتصادی

تحریم جانبه , تحریم های اقتصادی

کارگاه اقتصاد مقاومتی سید مهدی معلمی مرداد ۱۳۹۵ رئوس مطالب ۱ چیستی اقتصاد مقاومتی کلیاتی در باب تحریم اقتصادی مفاهیم مرتبط با اقتصاد مقاومتی ریشه­های

ادامه نوشته »

اقتصاد مقاومتی چیست؟

۱ شاخص ها و عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش دکتر حبیب هنری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی محورهای سخنرانی بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقا

ادامه نوشته »