بایگانی برچسب ها

آموزش چهره به چهره

مدد جو , اموزش مدد

به نام خالق مهر ۱ آموزش به مددجو دکتر احمد یزدان نیک ۲ تعریف پرستاری وظیفه ویژه مدد رسانی به مدد جو اعم از فرد ، گروه ،‌خانواد ه و یا جامعه در ان

ادامه نوشته »