بایگانی برچسب ها

پیش بینی های ذهنی

برون یابی , برنامه ریزی

ابزارها وروشهای تجسم آینده محمدعلی شفیعا استاد دانشکده مهندسی صنایع ومدیریت اجرایی دانشگاه علم وصنعت ایران omidshafia@gmail.com ۹۱۲۱۳۲۷۶۷۷ www.iust.ac

ادامه نوشته »