بایگانی برچسب ها

آنتامبا پولکی(Entamoeba polecki)

انتامبا هیستولیتیکا , امیبیاز روده

تک یاخته شناسی آمیبیاز تک یاخته های انگلی روده ای تهیه و تنظیم بتول پالیزوان سید فرزین شیخ آزمایشگاه مرکزی گلپایگان فارغ از گروه هایی که زند

ادامه نوشته »