بایگانی برچسب ها

انتخاب موضوع و بیان مسئله

انتخاب موضوع , بیان مسیله

کارگاه روش تحقیق انتخاب موضوع و بیان مسئله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۲آبان ماه ۱۳۹۷ ارائه دهنده دکتر طوبی کاظمی استاد قلب و عروق تعریف

ادامه نوشته »

Research/Publish! Why? “1+4 Ps Rule”

بیان مسیله , ملاحظات اخلاقی

انتخاب موضوع پژوهش علی خدادادی msn اصول پروپوزال نویسی research جمع آوری، بررسی و تفسیر سیستماتیک داده ها به جهت پاسخ دادن به یک سوال یا حل مشکل

ادامه نوشته »

Research/Publish! Why? “1+4 Ps Rule”

بیان مسیله , مبتلایان دیابت

انتخاب موضوع پژوهش روش تحقیق research جمع آوری، بررسی و تفسیر سیستماتیک داده ها به جهت پاسخ دادن به یک سوال یا حل مشکل خاصی می باشد. تعریف re

ادامه نوشته »

Research/Publish! Why? “1+4 Ps Rule”

گواهینامه رانندگی , بیان مسیله

انتخاب موضوع پژوهش علی خدادادی msn اصول پروپوزال نویسی research جمع آوری، بررسی و تفسیر سیستماتیک داده ها به جهت پاسخ دادن به یک سوال یا حل مشکل

ادامه نوشته »