بایگانی برچسب ها

2. خنک کاري پاششي Impingment cooling

نوع خنک , توربین گازی

بررسی انواع روشهای خنک کاری پره های توربین گازی استاد راهنما آقای دکتر بشیر نژاد گردآورندگان علی پیوندی – محمد کوچکی مقدمه از سیستم های خنک کاری ب

ادامه نوشته »